1920/1950 DÖNEMİNDE TBMM’NDE GÖREV YAPAN NEVŞEHİRLİ MİLLETVEKİLLERİ


Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Okunma 01 Haziran 2020, 09:38

1920/1950 DÖNEMİNDE TBMM’NDE GÖREV YAPAN NEVŞEHİRLİ MİLLETVEKİLLERİ

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Bilindiği gibi Nevşehir 1954 tarihinde il olmuştur. 1954 yılına kadar Nevşehir ve Gülşehir Niğde’ye, Ürgüp Kayseri’ye, Avanos ve Hacıbektaş Kırşehir’e bağlıdır. Şimdiki diğer ilçeler ise o tarihlerde ilçe statüsünde değildir. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte 1920 yılında göreve başlayan TBMM de 1950 yılında kadar görev yapan Nevşehir doğumlu siyasetçilerin otobiyoğrafilerini kısaca incelemek gerekirse;

AHMET FERİT ECER

1897, Ürgüp doğumludur. Adana Sultânîsi mezunudur. Çiftçilik, Niğde İskân Kâtipliği, Singer Dikiş Makineleri Kumpanyası Ankara Şubesi Müdürlüğü, Niğde İli Basımevi Müdürlüğü, Serbest Ticaret, Niğde İl Genel Meclisi ve Daimî Encümen Üyelikleri, Niğde Halkevi Başkanlığı, TBMM VIII. ve IX. Dönem Niğde Milletvekillikleri yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 10 Aralık 1974 Tarihinde vefat etmiştir.

AHMET HAKKI SUTEKİN

1867 Maccan(Avcılar) da doğmuştur. Harbiye ve Erkân-ı Harbiye mezunudur. Kıta Subaylığı, Bağdat Harbiye Ders Nazırlığı, Necit Mevkii Kumandanlığı, Amasya Nedif Fırkası Komutanlığı, 11. Kolordu Asker Alma Dairesi Başkanlığı, Kolordu Komutanı Vekilliği, Liva Genel Meclis Üyeliği, TBMM I. Dönem Niğde Milletvekilliği ile El-Cezire İstiklal Mahkemesi Üyeliği yapmıştır. Altı çocuk babasıdır.1 Temmuz 1942 de vefat etmiştir.

AHMET ŞÜKRÜ SÜER

1900 Yılında Nevşehir’de doğmuştur 1936-1946 Yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanlığı yapmış, mevcut Nevşehir Belediye binasını yapan belediye başkanıdır. Daha sonra VIII Dönem Niğde Milletvekili olarak görev yapmıştır. 28 Mayıs 1952 tarihinde vefat etmiştir. Dört çocuk babasıdır.

AHMET VEFİK ULUÇAY

1878, Ürgüp doğumludur.Askerî Tıbbiye Okulu Eczacılık Bölümü mezunudur. Kimya ve Farmasötik Kimya İhtisası yapmıştır. 3. Ordu Kimyagerliği Eczacı Üsteğmenliği, Selanik Hastanesi ve İstanbul Gümrükleri Kimyagerlikleri, Eczacılık Okulu Kimya ve Farmasötik Kimya Öğretmenliği, Gureba Hastahanesi Kimyagerliği ve Başeczacılığı, Dişçi Mektebi Öğretmenliği, TBMM IV. ve V. Dönem Niğde Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babası idi. 31 Ocak 1967 tarihinde vefat etmiştir.

AHMET VEFİK YAZGAN

1953 Ürgüp doğumludur. Yüksek Baytar mektebi mezunudur. TBMM V ve VI Dönem Urfa Milletvekili olarak görev yapmış,29 Haziran 1953 tarihinde vefat etmiştir. Üç çocuk babasıdır

ALİ RIZA BENLİ

1871 Avanos Doğumlu Osmanlı Meclisi Mebusan ve TBMM II Dönem Kırşehir Milletvekili olarak görev yapmış ,22 Nisan 1926 tarihinde vefat etmiştir.

Hukuk mezunudur. Maarif Nezareti Maarif Meclisi Kaleminde zabıt katipliği, Selanik İstinaf Mahkemesi üyeliği, İthamiye Heyeti Başkanlığı, Fevkalade Mahkeme üyeliği, İdadi Okul öğretmenliği, İstanbul 1.Sınıf Sulh Hakimliği, İstanbul Öğretmen Okulu öğretmenliği, Selçuk Hatun Sultanisi öğretmenliği, Kastamonu ve İzmir İstinaf Mahkemeleri başkanlıkları, Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı I., II., III.ve IV.dönem Kırşehir mebusluğu ve TBMM II.dönem Kırşehir milletvekilliği yapmıştır. Memurin Muhakemat Heyeti Başkanlığı yapmıştır.Beş çocuk babasıdır.

ATABEY(ATA ATALAY)

1882'de Nevşehir'de doğdu. Mekteb-i Mülkiye'yi bitirdi. Müderrislik ve Maraş mutasarrıflığı yaptı. Maraş'ın önce İngilizler (22 Şubat 1919-1 Kasım 1919), sonra da Fransızlar (1 Kasım 1919-12 Şubat 1920) tarafından işgali ve yaşanan çatışmalarda şehrin mutasarrıfıydı. Osmanlı Meclisi Mebusan 4. Döneminde (son dönem, 12 gün) Niğde mebusu olarak bulundu. TBMM 1. Dönem, 2. Dönem ve 3. Dönemde Niğde milletvekili oldu. Fevzi Çakmak reisliğindeki II. ve III. icra vekilleri heyetlerinde Dahiliye Umuru Vekilliği (İçişleri Bakanı) yaptı. (21 Nisan 1921-30 Haziran 1921).1 Ocak 1931 tarihinde vefat etti. beş çocuk babasıydı.

MİHAL KAYAOĞLU

1893 Ürgüp doğumludur T.B.M.M. 7. Dönemde (1943-1946) Atatürk'ün azınlıklar için Mecliste ayırma kararı aldığı kontenjandan bağımsız Ankara milletvekilliği yapmış Rum asıllı Türk siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve serbest avukatlık yapmıştır.

SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ

13 Ağustos 1903 Şam doğumludur. I.Dünya Savaşı'na katılma fetvasını veren Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi'nin oğludur. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın soyundandır.

Galatasaray Lisesi'nden sonra 1926 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. Türkiye-Yunanistan 1924 Nüfus Mübadeli mahkemelerinde çalıştı. 1929-1932 yılları arasında İstanbul Ticaret Mahkemesi yargıçlığında bulundu.

1939 ve 1943 yıllarında Kayseri Milletvekili seçildi. 2. Şükrü Saraçoğlu kabinesinde Gümrük ve Tekel Bakanı oldu.26 Aralık 1981 de vefat etmiştir.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.