banner461
banner195

Taygurt’tan İkinci el araçların ticareti hakkında bilgilendirme

Nevşehir Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, ikinci el motorlu taşıtların ticareti konusunda önemli uyarılarda ve bilgilendirmede bulundu.

Taygurt’tan İkinci el araçların ticareti hakkında bilgilendirme
05 Haziran 2018 Salı 13:16

banner143
banner134

Taygurt, “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılır. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilir, yenilenir ve iptal edilir. Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilmez. Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar
1.) Esnaf ve sanatkarlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,
2.) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
3.) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün; 
4.) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
5.) En az lise mezunu olması, Lise Mezuniyet Belgesi bulunmayan kişilerin işletmenin hangi tarihte faaliyeti geçtiklerini gösteren Faaliyet Belgesi edinilmelidir.
6.) Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olması,
7.) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
8.) Konkordato ilan etmemiş olması, 
9.) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekir. 
Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir. 
Başvurular 13/05/2018 tarihinde başlamış olup;
İşletmeler 13 Ağustos 2019 
Toplu İşyerleri 13 Ağustos 2019
Taşıt pazarları 13 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi 
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.
Mesleki Yeterlilik Belgesi Alınabilecek Kuruluşlar 
20 Nisan 2018 tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar şunlardır:
1.) MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
2.) KAYNES Bilgisayar Özel Eğitimi Danışmanlık Tekstil ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Bahse konu kuruluşların iletişim bilgilerine http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama  linkinden ulaşılabilir. 
Öte yandan, söz konusu ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme kuruluşu olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu'na yetkilendirme talebi bulunan 9 kuruluş daha bulunmaktadır. Bu kuruluşların da yetkilendirme işlemlerinin kısa süre içinde gerçekleştirilmesiyle yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşu sayısı artacaktır” dedi.


Kaynak: MHA
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.