banner461
banner195

2017-2018 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Besyo Sınavı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecektir.

2017-2018 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Besyo Sınavı
26 Mayıs 2017 Cuma 16:12

banner143
banner134
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecektir. Kontenjan, ön-kayıt ve sınav tarihleri, başvuru koşulları ve ön-kayıt sırasında gerekli olacak belgelerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Detaylı bilgi, Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Kılavuzunda yer almaktadır.

Ön kayıt 13–15 Haziran 2017 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi, Spor Merkezi binasında kurulan Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Bürosunda 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Adayların belgelerini eksiksiz ve şahsen teslim etmeleri gerekmektedir (Noter vekâleti kabul edilecektir). Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ 2017 – 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI

Ön Kayıt Yeri ve Tarihi
Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi, Spor Merkezi
Tarih: 13–15 Haziran 2017
Sınav Yeri ve Tarihi
Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi, Spor Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran 2017
Başvuru Koşulları
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel
Yetenek Sınavı’na;
a) Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan; YGS-1,
YGS -2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin birinden en az 160,000 puan alan
T.C. vatandaşları,
b) Liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan; YGS-1, YGS -2, YGS-3, YGS-4,
YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin birinden en az 180,000 puan alan T.C. vatandaşları ve,
c) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını
yerine getiren yabancı uyruklu adaylar kabul edilir. 
Ön Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler
a) 2017 YGS Sonuç Belgesi,
b) Sınava başvuran yabancı uyruklu adaylardan, Türkiye’de yükseköğrenim görmek için
girdikleri sınavın puanını gösterir belgenin aslı ve bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklu adayların,
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi’ne uygun şartları taşımaları
gerekmektedir. Detaylı bilgi için; http://www.nevsehir.edu.tr/tr/ogrnc-yonetmelikyonerge).
c) Ön Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında verilecektir),
ç) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya da biyometrik
fotoğraf,
d) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve bir adet fotokopisi (Yabancı Uyruklular hariç),
e) Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde
alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci
işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk
sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler.),
f) Sağlık sorunu olmadığına ilişkin dilekçe (Ön kayıt sırasında verilecektir),
g) Yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde sağlık açısından bir sakınca olmadığına
ilişkin doktor raporu (Doktorun ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır),
h) Varsa, olimpik ve/veya olimpik olmayan spor dallarından birinde spor özgeçmişini gösterir
belge/belgeleri (Özerk federasyonlar için ilgili federasyon yetkilisi tarafından, özerk olmayan
federasyonlar için Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden onaylı) (Bkz. Özel Yetenek Sınavı
Bilgilendirme Kılavuzu, Ek 3-Tablo 3),
ı) Milli sporcular (Yabancı Uyruklular hariç) için ilgili federasyon ya da Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı ve fotokopisi (Bkz. Özel Yetenek
Sınavı Bilgilendirme Kılavuzu, Ek 3-Tablo 3) (Özerk federasyonlar için federasyon yetkilisi tarafından,
özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nden onaylı).
i) Özel Yetenek Sınavı Katılım Ücreti olarak 150 TL ödendiğine dair banka dekontu. Dekontta
adayın adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası açıkça yazılmalıdır. Dekont açıklama bölümüne “Özel
Yetenek Sınavı Katılım Ücreti” ibaresi mutlaka yazılmalıdır. (Sınava katılacak tüm adayların sınav
katılım ücretini aşağıda yer alan banka hesap numarasına yatırmaları ve dekontlarını başvuru
sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)
Özel Yetenek Sınavı Katılım Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:
Banka/Şube : Halk Bankası/Nevşehir Şubesi
IBAN : TR 52 0001 2009 6860 0006 0000 41
İletişim Bilgileri:
Adres : 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 50300, NEVŞEHİR
Tel : 0 384 228 10 00 - 21011/21005/21014/21029/21032
Faks : 0 384 228 10 40
Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Kılavuzuna Ulaşılabilecek Web Siteleri:
http://www.nevsehir.edu.tr/
http://egitim.nevsehir.edu.tr/
http://besegitimi.yeni.nevsehir.edu.tr


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.