banner461
banner195

Altınyıldız Koleji 1.Eğitim Kongresinde.

Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın ve Genel Müdür Serhat İğdeci 1.Eğitim Kongresine katıldı.

Altınyıldız Koleji  1.Eğitim Kongresinde.
08 Aralık 2014 Pazartesi 00:04

banner143
banner134

Altınyıldız Koleji  Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın ve Genel Müdür Serhat İğdeci 1.Eğitim  Kongresine katıldı.      Türkiye’de ilk defa Eğitim Kongresi düzenlendi. 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen "21. yüzyılda bir eğitim felsefesi oluşturma" ana tema üzerine kurulu 1. Eğitim Kongresi'ne, Nevşehirden Özel Altınyıldız Koleji Kurucusu Ragıp Özaltın ve Okul Genel Müdürü Serhat İğdeci katıldı. 3 gün süren kongrede 45 bildiri, 5 çalıştay, 6 çağrılı konuşmacı, 10 panel gerçekleştirilmiştir. Kongrenin ilk gününde açılış konuşmalarını takiben beş ayrı salonda faaliyetler yürütülmüştür. 81 ilimizden Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, akademisyenler, özel okullar dernek temsilcileri, sendika temsilcileri, resmi ve özel okullardan yönetici ve öğretmenler olmak üzere yaklaşık 1500 katılımcı iştirak etmiştir.

      Eğitim felsefesinin incelenmesi ve oluşturulması için düzenlenen 1. Eğitim Kongresi, 3 gün sürdü. Çeşitli sunumların gerçekleştiği kongrenin amacı şöyle belirtildi;

"Bir eğitim felsefemiz var mı?

Eylemleri var eden (etkili kılan anlamında) stratejiyi belirleyen asıl şey evvelemirde felsefedir. Bu yüzden, insanın önemli eylemlerinin bir felsefeye dayanması gerektiği düşünülür. Fakat çoğu zaman bu felsefenin ne'liği tam olarak bilinmez ve nasıl'ı da çok iyi tanımlanmaz. İnsanın en önemli eylemlerinden biri olan eğitim de adı konmuş, niteliği tanımlanmış ve sınırları çizilmiş olsun ya da olmasın mutlaka bir felsefeye dayanır. Eğitimin dayandığı felsefe deyince farklı felsefî ekollere dayalı daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık akımlarından söz edildiği düşünülür. Nispeten köklü geçmişe sahip ilk ikisi yanında son ikisi daha yeni; ama daha etkili görünmektedir. Fakat soru 'Bir eğitim felsefemiz var mı?' olunca seçenek hiçbiri olmakta, maarif tarihimizi inkâr edercesine felsefesiz, bulanık, ilkesiz bir eğitim sistemi resmi ortaya çıkmaktadır. İşte bu yüzden "bir eğitim felsefemiz var mı?" sorusuna cevap verilmesi önemlidir. Bu kongre, çağrılı konuşmaları, panelleri, bildirileri ve çalıştayları ile bu soruya cevap vermeye adanmıştır."

        Antalya Belek'teki Hotel Kaya'da düzenlenen 1. Eğitim Kongresi'nin ilk günü olan 28 Kasım 2014 tarihinde, Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin'in açılış konuşmalarının ardından, Gazeteci Yazar Rasim Özdenören konuşma gerçekleştirdi.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin:-"Milli Eğitim Bakanlığı yönetici kadroları olarak Türkiye'de eğitimde özel sektör payının yeterince olmadığına inanıyoruz.

            1. Eğitim Kongresi- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin: - "Milli Eğitim Bakanlığı yönetici kadroları olarak Türkiye'de eğitimde özel sektör payının yeterince olmadığına inanıyoruz. 1,5 yıl içerisinde Sayın Bakanımızla Türkiye'de özel okulculuğun en azından OECD ortalamasının üzerine çıkması için elbirliğiyle çalışıyoruz"- "Hedefimiz 2020'li yıllarda en azından yüzde 15 seviyelerinde olan bir özel okulculuk olsun istiyoruz ."

 Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı yönetici kadroları olarak Türkiye'de eğitimde özel sektör payının yeterli olmadığına inandıklarını, Türkiye'de özel okulculuğun en azından OECD ortalamasının üzerine çıkması için çalıştıklarını söyledi.   Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, kongredeki açılış konuşmasına 12 Eylül darbesine karşı duran bir çerçinin hikayesini anlattı. Yaklaşık 1,5 yıl önce göreve geldiğini ve bu süreçte ödemli adımlar attıklarını anlatan Tekin, Antalya'da gerçekleştirilen kongrenin de eğitim felsefesi konusunda önemli bir yol gösterici olacağını ifade etti. Özel okulların sayısının daha da artırılması gerektiğine işaret eden Tekin: "Milli Eğitim Bakanlığı yönetici kadroları olarak Türkiye'de eğitimde özel sektör payının yeterince olmadığına inanıyoruz. 1,5 yıl içerisinde Sayın Bakanımızla Türkiye'de özel okulculuğun en azından OECD ortalamasının üzerine çıkması için el birliğiyle çalışıyoruz. Hedefimiz 2020'li yıllarda en azından yüzde 15 seviyelerinde olan bir özel okulculuk olsun istiyoruz Türkiye'de."Tekin, eğitime katkıda bulunan özel sektöre çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

  "Eğitim özgür olarak şekillenmeli" Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, eğitimin insanın davranışlarında, düşüncelerinde duygularında ve bilgisinde yaşanan nitelikli değişimi ve gelişimi ifade ettiğini belirtti.Eğitimin okulun sınırları içine sokulduğundan itibaren özgürlüğünü yitirdiğini, tutsak edildiğini dile getiren Yelkenci, bu şekilde özgür eğitimden bahsetme şansının kalmadığını belirtti. İnsanın özgür, özgürlüğüne düşkün bir şekilde yaratıldığını ifade eden Yelkenci, eğitimin de bu açıdan özgür bırakılması gerektiğini kaydetti. Devletin her olguya her gerçeğe müdahale edip, onu kurumsallaştırarak kontrolü altına almak istediğini ve devletin kararından eğitimin de nasibini aldığını söyleyen Yelkenci, "Eğitimden vazgeçemeyeceğimize göre mevcut şartları doğal şartlara yakınlaştırmamız gerekiyor. Eğitimi özgür olarak şekillendirmeli, okulu mümkün olduğunca doğallaştırmalıyız" dedi. - "Batılı paradigmalardan esinlenmeli"Eğitim şekillenirken batının yok sayılamayacağını öne süren Ömer Faruk Yelkenci, bir tarafın batıyı değerler dizisi cenneti olarak gördüğünü ve oradan ithal edilecek paradigmalarla sorunun çözülebileceğini düşündüğünü, diğer bir tarafın ise batının paradigmalarının işe yaramayacağını düşündüğünü anlattı. Yelkenci, "Batılı paradigmaları olduğu gibi değil de onlardan esinlenmenin doğru olduğunu söylemek lazım. Bu çalışmayı yaparken amacımız dünyadaki tüm birikimlerden de istifade ederek kendi felsefemizi oluşturmak ve örnek amaçlarla yol açmaktır" dedi. Eğitimde sürekli yeni anlayışların oluşmasının verimsizliği ortaya koyduğunu dile getiren Yelkenci, eğitim felsefesinin oluşturulması konusunda kongrede önemli görüş ve düşüncelerin ortaya konulacağını bildirdi. Genel Müdür Ömer Faruk Yelkenci;Başta Daire Başkanı Yusuf Okumuş olmak üzere tüm ekibime bu büyük organizasyonu kısa zamanda gerçekleştirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum.dedi 

 Prof. Dr. Ahmet İnam, "Eğitime Felsefe ile Bakmak" konusunu aktardı.   

ALTINYILDIZ KOLEJİ HEYETİ MÜSTEŞAR VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜ.

    Eğitim Kongresinin 1. gününde Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu başkanı Ragıp Özaltın ve Okul Genel Müdürü Serhat İğdeci, Milli Eğitim Müsteşarı Doç.Dr.Yusuf Tekin ve Milli Eğitim Bakanliği Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile eğitim konulu görüşme yaptılar.Her iki bürokratın sıcak ve bilge yaklaşımları eğitimciler tarafından takdirle karşılandı.Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri ,Özel Okul sahipleri ve yöneticileri ile heyetimiz, görüş alış verişinde bulundu.Altınyıldız Kolejinin Türkiye’de başarılarıyla tanınan marka bir eğitim kurumu olduğu bu kongrede bir kez daha en üst düzeyde tespit edilmiştir.

 Panel ve çalıştaylarda;

"Özel Okullar ve Eğitim Felsefeleri" konusunda Ahmet Akça, İbrahim Taşel, Hami Koç ve Cem Gülan'dan oluşan panelistler, özel okullardaki eğitim felsefeleri hakkında görüş bildirdiler. Daha sonra, "Eğitime Felsefi Antropolojik Bakış: Nasıl Bir İnsan?" konusunda Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünder bildiri okudu.   Doç.    Dr. Mustafa Başaran,Yrd. Doç. Dr. Ali Faruk Yaylacı,Azmi Aksoy ‘un bildirilerini sunmalarının ardından   soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu başkanı Ragıp Özaltın Panel,Açık oturum,çalıştay ve davetli konuşmacıların programlarına katıldı.

      1. Eğitim Kongresi'nin ilk gününde, Dr. Hayal Köksal, "İmece Halkalarıyla Sorun Çözme ve Düşünme Eğitimi Uygulamaları" konusunda Çalıştay düzenlendi. Bu çalıştaya Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Genel Müdür Serhat İğdeci de katılarak, çalıştayda grubu ile birlikte “Cep telefonlarının okullarda öğrenciler tarafından kullanımı” konulu sunum gerçekleştirdi.

           "Eğitim Felsefesinin Derslere Yansıması" konusunda Oturum Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can'ın bildiri okumasının ardından, Yrd. Doç. Dr. Faruk Manav, Yrd. Doç. Dr. Filiz Yıldırım, Arş. Gör. Çiğdem Apaydın ve Arş. Gör. Buket Dedeoğlu Orhun, eğitim felsefesinin derslere nasıl yansıdığını açıkladılar. Davetli konuşmacı Yusuf Kaplan ise"Yeni Bir Medeniyet Ufku İçin Eğitimi Yeniden Düşünmek" konusunda dinleyicilere bilgi verdi.Oturum Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can,program sonrasında Altınyıldız Koleji heyetiyle bir görüşme yaparak, başarılarından dolayı okulu kutlamıştır.Niyazi Can şimdi Üniversitede görev yapan kızının Altınyıldız Kolejinde kimya dersi öğretmeni olarak çalıştığını belirterek Koleji yakinen tanıdığını belirtmiştir.

        1. Eğitim Kongresi'nin ikinci gününde (29 Kasım 2014) davetli konuşmacıların konuşmaları, panel, bildiri okunması ve çalıştay gerçekleştirildi.

        Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Necmettin Tozlu "Eğitim Felsefemizin Kapsam ve Boyutları" konusunda açıklama yaparken, Prof. Dr. Ahmet Cevizci, Prof. Dr. Celal Türer ve Prof. Dr. Hasan Ünder "İnsan Modeli Oluşturmanın Felsefi Temelleri" konusunda panel düzenlendi. Programda ayrıca, "Eğitim Felsefesine Tarihsel Perspektiften Bir Bakış" konusunda Oturum Başkanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken bildiri okuduktan sonra, Yrd. Doç. Dr. Adem Beldağ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen ve Goşgar Muharremov konuya ilişkin açıklamalar yapmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Aynı gün 9.00-10.20 saatleri arasında "21. Yüzyılda Türkiye'de Okulu Yeniden Tanımlamak" konusunda Çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayı Prof. Dr. Necati Cemaloğlu verdi. Son olarak "Din Eğitim ve Felsefe" konusunda Prof. Dr. Cemal Tosun, Prof. Dr. Yurdagül Mehmetoğlu, Prof. Dr. Nurullah Altaş ve Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın'ın katılımıyla panel düzenlendi.

      10.40-12.00 saatleri arasında, panel, bildiri, çağrılı konuşma, çalıştay ve yine bildiri okunması gerçekleştirildi. "Eğitimde Estetik" konusunda Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Saadettin Ökten ve Prof. Dr. Ramazan Korkmaz'dan oluşan panelistler, eğitimde estetiği tartıştı. "Eğitim Felsefeleri Bağlamında Özel Öğretim Kurumları" konusunda Oturum Başkanı Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy bildiri okudu. Daha sonra, Öğr. Gör. Ersin İlhan, Nuri Güçtekin, Dr. Turgay Öntaş sırasıyla konuya ilişkin katılımcılara bilgi vererek, soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, "Milli Aklın Gölgesinde Medeniyet Tasavvurumuz ve Eğitim Felsefemizin Temelleri" konusunda çağrılı konuşma gerçekleştirdi. Gün boyunca, "İhtilaflı Konuların Öğretimi; Otel Membasa Örneği" konusunda Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı, Çalıştay; "Eğitim Felsefesinin Ontolojik Boyutları" konusunda Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Turan, Konuşmacılar Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hopaç, Prof. Dr. Emel Koç ve Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Bildiri; "Eğitim Felsefesi Temelinde Türk Eğitim Sistemi" konusunda Oturum Başkanı Doç. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Konuşmacılar Doç. Dr. Kürşad Yılmaz, Doç. Dr. Abdüllatif Tüzer ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Okutan, Bildiri; "Geçmişten Günümüze Eğitim Felsefesi Yansımaları" konusunda Oturum Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Arıcı, Konuşmacılar, Dr. Yar Ali Mete, Fulya Koyuncu ve Adem Yaman, Bildiri; "Sendikalar Açısından 21.yy'da Eğitim Felsefemiz Ne Olmalıdır?" konusunda Prof. Dr. Mustafa Safran, Kamuran Karaca, Ahmet Özer ve İsmail Koncuk, panel gerçekleştirdiler.

 

 3. Günde çeşitli konuşma, panel, bildiri ve çalıştaylar gerçekleştirildi.   

    Antalya Belek Kaya Otel'de 28 Kasım tarihinde başlayan ve eğitim felsefesinin yanı sıra özel okullarla ilgili Estetik, ontoloji ve metafizik, etik, medeniyet ve din, epistemoloji, eğitim politikası, antropoloji, özel okullar konulu dokuz temada 55 alt başlıkta 5 ayrı salonda sunumlar gerçekleştirildi. Altınyıldız Koleji heyeti 2 Çalıştay ve birçok programa katıldı.             

Bakan Avcı, I. Eğitim Kongresi Kapanış Oturumuna Katıldı

        Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Antalya´da düzenlenen I. Eğitim Kongresi´nin kapanışında “21. Yüzyılda Eğitim Nasıl Olmalı“ konulu konuşma yaptı.

       28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen I. Eğitim Kongresi’nin kapanışında “21. Yüzyılda Eğitim Nasıl Olmalı” konulu bir konuşma yapan Bakan Avcı; Yıldızlı bir gecede gökyüzüne bakıldığında milyonlarca yıldız görüldüğünü, oysa gök bilimcilerin bu yıldızların birçoğunun artık olmadığını, yıldızların milyonlarca ışık yılı uzakta bulundukları için yansımalarının halen görülebildiğini söylediklerini anlattı. Sosyal kurumlarda da benzer bir yanılsama olduğunu düşündüğünü ifade eden Bakan Avcı, şöyle devam etti:

"Bir zamanlar reel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış, kurulmuş pek çok müessese veya anlayış, artık kendini hazırlayan o şartlar ortadan kalktığı için fiili varlıkları sona ermiş olmakla birlikte, hala görüntüde varlıklarını sürdürüyor. Eğitim gibi çok hızlı değişen veya gelişen bir süreçler toplamında bu tür yıldızlar görünmeye devam ediyor. Bunların hangileri olduğunu, gerçekten miadını doldurmuş olanlarla yeni yeni görmeye başladığımız veya doğdukları halde bize henüz ışıkları ulaşmadığı için varlıklarının farkında olmadığımız eğitim kurumları, yeni anlayışlar nelerdir, bunların tartışıldığı bir kongre oldu. Hem bugünkü durumumuzu hem dünkü şartlarımızı hem de muhtemel gelecek tasavvurlarımızı enine boyuna konuşma, tartışma fırsatı bulduğumuzu biliyorum."

Bakan Avcı, 21. yüzyılda ve daha sonrasında olması gerekenleri, olabilecekleri, olmasını istediklerinin tartışılırken, bir yandan da tüm bunlar olup bitene kadar veya olurken işlerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Çocuklarımızın 21. yüzyıl eğitimi için düşünmeye başladık, düşünüyoruz ama henüz sonuç alamadık" diyen Bakan Avcı, şunları kaydetti:

"O zamana kadar ´hepiniz tatil yapın´ desek herhalde çok hoşlarına giderdi ama bunu yapma şansımız yok. Bunu 4+4+4 düzenlemesine geçilirken de otoyolda 150 kilometre hızla giden bir otobüsün rektefiye edilmesine benzeterek anlatmaya çalışmıştık. Bir yandan otobüs yoluna devam edecek, bir yandan yolculara vadedilen illere bunları ulaştırmamız gerekiyor. Bir yandan da otobüsün motorunda, lastiklerinde değişiklikler yapacağız. Otobüs yola devam ederken bu tabi hiç kolay değil. Şimdi konuştuklarımız da buna benziyor."

Bakan Avcı, konuşmasının ardından kongrenin düzenlenmesine katkı ve destek veren kurum ve kuruluşlara plaket verdi.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü-  KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ

28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya’da “Bireyden İnsana” mottosu ile toplanan 21. Yüzyılda Bir Eğitim Felsefesi Oluşturmak ve Özel Okullar temalı 1. Eğitim Kongresi başarıyla tamamlanmıştır. Eğitimin felsefesi konusunda MEB tarafından bu kapsamda bir kongrenin ilk kez yapılıyor olması geniş bir katılım ve ilginin gösterilmesine yol açmıştır.

3 gün süren kongrede 45 bildiri, 5 çalıştay, 6 çağrılı konuşmacı, 10 panel gerçekleştirilmiştir. Kongrenin ilk gününde açılış konuşmalarını takiben beş ayrı salonda faaliyetler yürütülmüştür. 81 ilimizden Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, akademisyenler, özel okullar dernek temsilcileri, sendika temsilcileri, resmi ve özel okullardan yönetici ve öğretmenler olmak üzere yaklaşık 1500 katılımcı iştirak etmiştir.

Eğitimin felsefi boyutu; estetik, ontoloji ve metafizik, medeniyet, etik, epistemoloji, eğitim politikası, özel öğretim kurumları, kültür ve din cephelerinden tartışılmıştır. Bu çerçevede davetli konuşmacılar tarafından yapılan sunumlarda eğitim ve felsefe arasındaki ilişkiyi 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına göre yeniden kurmak ve kendi insani, coğrafi, kültürel özelliklerimizi oluşturulacak olan felsefenin temeli kılmak konusunda bir fikir birliği oluşmuştur.

Bunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle nasıl bir insan modelinin toplumsal mutabakat çerçevesinde ele alınması gerektiği masaya yatırılmıştır. 21. Yüzyıla damgasına vurabilecek bir insan modelinin estetik, düşünsel, duygusal ve değer hususiyetlerinin neler olması gerektiği konusunda yoğun tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda öncelikle bir medeniyet tasavvurunun tartışılması gerektiği farklı konuşmacılar tarafından vurgulanmıştır. Söz konusu tasavvurun özellikle adalet ve etik üzerinden inşası konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler yapılırken akıl süzgecinde ve evrensel paradigmalar ışığında hareket edilmesi bir zaruret olarak ifade edilmiştir.

Diğer taraftan özel okulların Türk Eğitim Sistemi içerisinde özellikle okul düzleminde yeni bir felsefi yaklaşım oluşturulması konusunda ne tür katkılarının olabileceği özel okul yöneticileri, dernek başkanları ve eğitimcileri tarafından ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu bağlamda dünyadaki eğitim felsefesi yaklaşımlarıyla Türkiye’deki okullarda uygulanan ve uygulanması hedeflenen felsefi yaklaşımların karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve konu ile ilgili orta ve uzun vadeli çalışmalar yapılması ihtiyacı ortaya konulmuştur. Özel okulların Türk eğitim sisteminde gerçekleştirilebilecek bu tür bir felsefi açılıma öncülük edebilmeleri için, başlangıçta pilot projeler ile mevcut okulların dışında farklı okul modelleri geliştirebilmelerine izin verilmesinin hayati önem taşıdığı ekseriyetle kabul görmüştür.

Sunulan 45 bildiride; Eğitim felsefenin derslere yansıması ile ilgili yapılan araştırmalar üzerinden değerlendirmeler yapılmış, nasıl bir insan modeli istendiği tartışılmıştır. Bildiriler; eğitime felsefi antropolojik bakış, eğitim felsefesinin derslere yansıması, eğitim felsefesine tarihsel perspektiften bir bakış, eğitim felsefeleri bağlamında özel öğretim kurumları, eğitim felsefesinin ontolojik boyutları, eğitim felsefesi temelinde Türk eğitim sistemi, geçmişten günümüze eğitim felsefesi yansımaları, eğitim politikalarının özel öğretim kurumlarına yansıması, eğitimin taşıyıcısı olarak kültür, bilgi çağında eğitim felsefesi, eğitim felsefesinin bir problem alanı olarak din, eğitimde değer ve yeni yaklaşımlar, eğitim felsefesinin ideolojik temelleri, kuramdan uygulamaya eğitim felsefesi, eğitim felsefesinden medeniyete başlıkları altında sunulmuştur.

Eğitim felsefesinin uygulama örneklerine hangi boyutlarda yansıdığı ile ilgili olarak katılımcıların da katkılarıyla 5 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayların ortak noktası ise birlikte düşünme, diyalog kültürü, karşıt fikirlerin birbiriyle etkileşimini destekleyen becerileri desteklemeleridir.

Ayrıca yeni yüzyılda yerel ve evrensel olmak arasında eğitim felsefesinin durumunun tartışıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.

Sonuç olarak, 21. Yüzyılda Bir Eğitim Felsefesi Oluşturmak ve Özel Okullar temalı 1. Eğitim Kongresi’nde temelde “bir eğitim felsefemiz var mı?” sorusuna cevap aranmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının böyle bir soruyu ilgili paydaşlar ile birlikte cevaplama gayreti büyük bir kabul görmüştür. Yeni yüz yıl için tasarlanacak eğitim felsefesinin medeniyet tasavvuruna dayalı, geleneği hesaba katan ve onu zenginleştiren, üzerinde yaşadığımız toprakların mayasıyla yoğrulmuş olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu vurgunun “biz”e ait olanın insanlık medeniyetine katkısı bağlamında ele alınması gerekliliğine hassasiyetle değinilmiştir. Katkılar sadece eleştiri düzeyinde kalmamış, eğitim felsefesinin oluşturulması yönünde öneriler de sunulmuştur. Bu anlamda bütün paydaşların eğitim felsefesi oluşturmada göreve, katkıya ve sorumluluğa açık oluşu önemli bir gelişme olarak görülebilir.

     Özel Altınyıldız Koleji Kongre Değerlendirmesi

  Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen 1.Eğitim Kongresi, gerek organizasyon gerekse kongre içeriği bakımından katılımcılar tarafından çok başarılı bulunmuştur.

  

     Özel Okullarda öğrenim gören öğrencilerden bir kısmına bu yıl maddi destek verilmesi, Özel Okulculuğun teşvik edilmesi, özel okul öğrencilerine yıllardır verilmeyen kitap desteği verilmesi çok olumlu gelişmelerdir. Türk Eğitim tarihinde gerçekleştirilen ilk Eğitim Kongresinin ardından Kanun ve Yönetmeliklerimizde, standartlarımızda Özel Okullarımızın da görüşlerinin alınarak düzenleme çalışmaları yapılmasını bekliyoruz

                   Teşekkür

        Özel Öğretim alanında devrim niteliğindeki gelişmeleri gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı’ya, Müsteşarımız Sayın Yusuf Tekin’e, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Ömer Faruk Yelkenci’ye,Daire Başkanımız SayınYusuf Okumuş’a,Bakanlığımız bürokratlarına ve çalışanlarına teşekkür eder,şükranlarımızı sunarız.

        Nevşehir’de eğitim alanında her türlü desteği, her eğitim kurumuna veren başta SayınValimiz  Mehmet Ceylan olmak üzere; Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, Rektörümüze, tüm bürokratlarımıza, Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Osman Şimşek ve tüm Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarına, Devlet ve Özel Okul Müdürlerine, yöneticilerine, öğretmenlerine, sivil toplum örgütlerine, velilere, basın mensuplarına teşekkür ederiz.

         17 yıldır Nevşehir’de kaliteli ve çağdaş eğitimin öncüsü olan, ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalarıyla her kesimin takdirlerini kazanan Altınyıldız Koleji Kurucularına, Okul Müdürlerine, yöneticilerine, öğretmenlerine, velilerine, öğrencilerine, tüm çalışanlarına ve Okul-Aile Birliğine teşekkür ederiz.

       Nevşehir’in ve Türkiye’nin eğitim alanında gerçekleştirileceği başarılar ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacaktır. Düşünen, sorgulayan, araştıran ve daha iyisine ulaşabilmek için gayret gösteren tüm eğitimcileri, çocuklarının ve ülkemizin geleceği için daha iyi, daha kaliteli eğitim arayışında olan öğrenci velilerini selamlıyor, öğrencilere başarılı, mutlu, huzurlu bir gelecek diliyoruz.

 

 

 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
eğitimci - 4 yıl önce
tebrik ederiz
Avatar
HASAN HAK - 4 yıl önce
başari̇larinizin devamini di̇leri̇m
Avatar
selma - 4 yıl önce
altınyıldız koleji eğitimimizi her geçen gün dahada yükseltiyor.başarıları daim olsun.