banner461
banner195

Faydalı İnsan Projesi Nevşehir E.M.L’ de

Son yıllarda Ülkemi genelinde yaygınlaşan Faydalı İnsan Projesinin ilimizde Endüstri Meslek Lisesinde uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Faydalı İnsan Projesi Nevşehir E.M.L’ de
21 Ocak 2014 Salı 20:34

banner143
banner134

 NEVŞEHİR(MHA) Son yıllarda Ülkemi genelinde yaygınlaşan Faydalı İnsan Projesinin ilimizde Endüstri Meslek Lisesinde uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Eğitimde değişimin habercisi olarak nitelendirilen proje bu yıl eğitim öğretim dönemi boyunca Nevşehir Endüstri Meslek Lisesinde uygulanacak.

Faydalı İnsan Projesi, 2007- 2008 eğitim-öğretim döneminde, Gaziantep’te görev yapan  eğitimci Mehmet AKMAN tarafından yazılmış sosyal ve eğitim temelli bir projedir. Proje yazarı  daha sonra, konuyu başta Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahinbey Kaymakamlığı ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşarak, ilgili bu makamların işbirliği ile başlatılmasına karar vermiş. Özellikle; gençlerin ve çocukların yapısına uygun, oyun yöntemli, keyifle uygulanabilen bir projedir. Şu anda geleceğimizi, olumsuz etkilemeye çalışanlara karşı, eğitim kurumlarımızdaki çözüm yöntemlerinin faydalı ancak; çok resmi olması, lokâl kalması; yeni, keyifli ve kitlesel hamleye dönüşebilecek cazibe merkezli, geniş tabanlı eğitim kurumlarından başlayıp, toplumun diğer katmanlarını içine alabilecek mega bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu gösteriyordu. Çünkü; ülkemize ve dünya insanlığına zarar vermek isteyenler, vermek istediklerini keyifli metotlarla, uygulanabilirliği olan, fakat sonu hüsranla bitecek, sahte, eğlenceli yöntem paketlerine koyarak servis yapmaktadırlar.

Bu durum karşısında, o zaman kuyuya nereden düştüysek, oradan çıkmamızı gerekiyordu. İşte; Faydalı İnsan Projesi bu ihtiyaca binaen ortaya çıkmış, gönüllerde yer etmiştir. Yani; Faydalı İnsan Projesi’nin bu formatı ( öğrenci, öğretmen, ve veli dayanışması ile oluşturulan pozitif ortamlarda, pratik ve aynı zamanda profesyonelce formlar ve oyun yöntemi kullanılması )  ile ülkemizin ve dünya insanlığının geleceği ile oynamaya çalışanların, ellerinden oyuncaklarını almış oluyorduk. Yapılan bu çalışma ile elimizden kayıp giden değerlerimizin bulunduğu mekân ve zamanlar (teneffüsler, koridorlar, kantinler vb.), geleceğin imar yerleri ve zamanları olmaktadır. Yani, buralarda gündem proje oluyordu. Projemiz başta ilimizde, daha sonra Türkiye genelinde büyük ses getirmiş, Avrupa’ya da sıçramıştır.  150 civarında ulusal-yerel,  yazılı, işitsel-görsel basında ve internet sitelerinde yer almıştır.  Ayrıca; Projenin ilk uygulama yeri olan Gaziantep’in neredeyse bütün semtlerinde, ışıklı raketlerle,  dev pankartlarla, süpermarketlerimizin camlarında, resmi kuruluşlarımızdan birçoğunun girişlerinde, proje gönüllü olarak tanıtılmış, kamuoyuna mâl olmuştur.  Gaziantep Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahinbey Kaymakamlığı ve daha birçok kurum ve kuruluş, internet sitelerinde link vermişlerdir. Faydalı İnsan Projesi, çocuklarımız ve gençlerimizin istenmeyen davranışlarını (uyuşturucu, alkol, madde bağımlılığı, sigara türü maddeleri kullanma eğilimi ile aile içi geçimsizliği, kitap okumama, okulu sevmeme, derslerinde başarısız olma, arkadaşlarıyla geçinememe vb.) yok edip, ideâl insan karakteri ve davranışlarını kazandırarak, bu davranışları alışkanlık haline getirmektir. Bu projenin en büyük özelliklerinden biri de, çocuklarımızı ve gençlerimizi yukarıda belirttiğimiz tehlikeli durumlardan koruyarak, bu olumsuzlukları önlemek ve yok etmektir. Ayrıca; bu proje ile çocuklarımız ve gençlerimizin özel yetenekleri ortaya çıkarılarak, insanlığın hizmetine sunmaktır. En ideâl uygulama yerleri, ilköğretim ve üstü okullardır. Bu proje; dernekler, daireler, gençlik faaliyetlerinin olduğu yerler kısaca; bireylerin (İlköğretim ve ilköğretim seviyesinin üzerindeki çocuklarla gençler asıl hedef olmakla birlikte, birbirleriyle diyalog halinde bulunan her yaş grubunun) bir arada bulunduğu bütün ortamlarda uygulanabilir.
Kamuoyunun da malûmu olduğu üzere, Faydalı İnsan Projesi yazıldıktan sonra, 8 kişilik öğretmen ve öğrenciden oluşan, proje yürütme komisyonu kurularak, ilk uygulama sadece bir lisede başlatılmıştır. Okulda, proje ile ilgili konferanstan sonra bizleri de şaşırtan ilgi ile 400 öğrenci müracaatta bulunmuş ancak, imkânlar dahilinde 260 öğrencimiz projeye alınabilmiştir. Projenin bu ilk uygulamasında, 2,5 ayda 260 öğrencimizden, 208’i Faydalı İnsan Projesi sayesinde istenmeyen davranışından kurtulmuş, çözüm insanı haline gelmiştir. Başarı oranı %80.36 olmuştur. Kısa sürede elde edilen bu başarı,  kamuoyunda da büyük yankı uyandırmıştır. Bu sonuçla birlikte, projenin web sitesi oluşturulmuştur. www.faydaliinsan.org.tr’ye girilerek, proje ile ilgili daha kapsamlı bilgi elde edilebilir. Ayrıca; sitemize üye olarak,  bu çalışmalarımıza destek verilmesi, kamuoyundan beklentilerimiz arasındadır. Birinci aşama, şu ana kadar iki dönem şeklinde uygulandı. Projenin ilk uygulaması, Gaziantep’te bir  lisemizde, yukarıda yazıldığı şekilde uygulanmış, bizleri sevindiren sonuçlar alınmıştır. Birinci aşamanın ikinci uygulaması için Sayın Valimizin olurları ile resmi ve özel, 9 karma (bir tanesi Van İli’nde, diğerleri Gaziantep’te olmak üzere, ilk ve orta öğretim düzeyinde) gönüllü okulda, projemizi başlattık. Yaklaşık 14000 öğrenci, veli ve öğretmene, konferanslar verdik. Bu okullarda, gündem iç temizlik olmuştur. Yani; hedef gruplarımız, istenmeyen davranışlardan (sigara vb. kullanma eğilimi, ailesi ve arkadaşları ile geçinememe, başarısız olma, çabuk sinirlenme, yalan söyleme, küfür etme, okulu sevmeme, hayatı sevmeme, çevresi ile barışık olmama, derslerinde başarısız olma vb.) kurtararak, onlara ideâl insan karakteri ve davranışları kazandırarak, alışkanlık haline getirmektir. Uygulama döneminde, bu okullarda bir bayram havası yaşanmıştır. Bu okullarda, ilk etapta 2000 civarında öğrenci, bu projeye başvuruda bulundu. Ancak; teknik imkânlarımızın yetersizliğinden dolayı, biz yaklaşık 1200 civarında öğrencimizin proje başvurusunu kabul edebildik. Projedeki öğrencilerimizle ilgili çalışmaları, Proje Genel Koordinatörlüğü’nün başkanlığında, 5 kişilik proje okul danışmanları, her uygulama okulunda kurulan proje yürütme komisyonları olmak üzere, toplam 66 gönüllü öğretmenimiz tarafından yürütülmüştür. İl Yürütme Kurulu’na, Proje Genel Koordinatörü tarafından verilen konferans sonucu, İl Yürütme Kurulu tarafından, projenin yaygınlaştırılacağına dair, oybirliği ile karar alınmıştır. Projemizin ikinci dönem uygulaması, 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış,  başarı oranımız ise %85 civarında olmuştur. Yani; her iki uygulamamızda, 1151 öğrencimizde, başarılı sonuçlar aldık. Çok sevinçliyiz. Bu uygulamamız, Türkiye’de bir ilk olarak keyifli, yeni, kitlesel, geniş tabanlı, oyun yöntemli bir uygulama olmuştur. Ayrıca; proje uygulamalarında, çok ilginç mücadele hikâyeleri ortaya çıkmıştır.  
4- Bu yıl (2009-2010 eğitim-öğretim yılı), ilgili makamların (Kaymakam ve valilerimizin) resmi olurları alınmış olup,  Gaziantep geneli ile Türkiye’nin 11 ilinde gönüllü okul tespitleri yapılmış, proje çalışmaları başlatılmıştır. Şu anda,  Türkiye’nin  11 ilinde yüzlerce öğretmen, binlerce öğrenci ve velileri projeyi gönüllü olarak, heyecanla uygulamaktadırlar.
Türkiye genelindeki okullarımızdan, Bağcılar Kocaragıppaşa İlköğretim Okulu öğretmenlerinden biri, projeyi basından öğrenince, bizimle irtibata geçip, Faydalı İnsan Projesi’ni kendi okullarında uygulamak istediklerini heyecanla belirttiler. Telefonlaşmalarımız ve e-mailler neticesinde, bu okulumuzu Marmara Bölgesi’nde uygulama yapacağımız ilk  eğitim kurumumuz  olarak belirledik. Daha sonra, bu okuldan  iki öğretmenimizin, projeyi metropol ilimiz olan İstanbul’a taşıma heyecanı ve azmi, sanki o koca İstanbul’u, o sevginin ve heyecanın adeta içine almıştı. Bu heyecanla Gaziantep’e gelip seminer almak ve şu ana kadar yapılan çalışmaları yerinde görmek istediklerini belirtmişlerdir. Daha sonra, Gaziantep’te misafir edilen bu  ekibe  Gaziantep’te  seminer verilerek,  uygulama okullarımıza ziyaretlerde  bulunulmuş, çalışmalar hakkında bilgi ve duygu paylaşımı yapılmıştır. Bunların dışında, proje ile ilgili yazılı ve görsel dökümanlar verilmiştir. İstanbul ekibimiz kendi okullarına döndükten sonra, bu heyecanlarını; öğrencileri, velileri, öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Kaymakamları ile paylaşarak, projeyi uygulamak üzere hazırlıklarını bitirmişlerdir. Hazırlık aşamasında verilen konferanslarla birtlikte, projeye müracaat patlaması yaşanmış, nerede ise okulun tamamına yakını projeye gönüllü olarak müracaatta bulunmuş, çözüm insanı olma adına toplu kararlar alınmıştır. Daha sonra, bu uygulama okulumuz aracılığı ile Faydalı İnsan Projesi, Bağcılar bölgesinde 30.000 kişiye anlatılmıştır. Ayrıca, proje ile ilgili görseller birçok yere asılmış ve el broşürleri ve basın aracılığı ile çalışmalar kamuoyuna taşınmıştır. Bu heyecanlı ve fedakar ekibimiz, öğrencileri, öğretmen arkadaşları, okulun idarecileri, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakamı ile İstanbul’da  oluşturdukları  takım ruhuyla, faydalı İnsan yetiştirmede, çok önemli maya olacakları aşikar bir şekilde görülmektedir. Proje ile ilgili başlattıkları bu önemli çalışmalar, bütün İstanbul’u içine alacak şekilde genişleyerek, Marmara Bölgesi’ne de rehberlik edecektir. İleride, tarihe mal olacak bu eğitimde, değişimin habercisi olan Faydalı İnsan Projesi gelecek yıl, İstanbul’daki birçok okulda uygulanacaktır. İstanbul’daki çalışmalarımızın, İstanbul’un tarihinde, dünya insanlığı ve barışı adına gurur verici; önemli,  uluslararası bir yeri olacaktır. Projemiz Good Manners adıyla, Başbakanlık DPT Ulusal Ajansı tarafından, Avrupa Projesi olarak da seçilmiştir. Gençlik Projesi olarak, Türkiye’de ilk beş proje arasına girmeyi başarmış ve Avrupa Projesi de olmuştur. Avrupalı ortaklarımızın (Romanya ve Bulgaristan) dışında, projemizin içeriğini değişik kanallardan öğrenen birçok Avrupa ülkesinden (Almanya, Belçika, Hollanda olmak üzere) 20 civarında okul, bizimle irtibata geçerek, projenin İngilizce tercümesini istemişlerdir. Daha sonra; okullarında uygulamaları için yardım talebinde bulunmuşlardır. Bu okullarımızın  bir kısmı proje için muhteşem diyerek kendi okullarında uygulamaya başlamışlardır. Bu heyecanlı birliktelik, devam etmektedir. Proje ile ilgili olarak,  Valiliğimiz den İl milli Eğitim Müdürlüğümüzden, İl Emniyet Müdürlüğümüzden, Sivil Toplum Kuruluşlarından  kamuoyunun birçok kesiminden, yazılı ve sözlü destekler, çığ gibi büyümektedir. Proje uygulamaları hikâyesinin, kitap haline çevrilmesi, daha sonra  senaryoya dönüştürülmesi, İngilizceye çevrilmesi ve bu senaryonun, orta metrajlı, İngilizce alt yazılı sinema filmine dönüştürülmesi çalışmaları, devam etmektedir. Bu çalışmalar ile projede yaşanan mücadele hikâyeleri, görsel ve işitsel hale getirileceğinden dolayı,  başta kendi ülkemizin, daha sonra dünya insanlığının geleceği adına, büyük hizmetlere vesile olacaktır. Hedef gruplarımızdan olan başta çocuklarımız ve gençlerimiz istenmeyen davranışlarını  ekip halinde, sıkılmadan keyifli bir yöntemle yok etmeleri onlarda müthiş bir  öz güven motivasyonu oluşturacaktır. Proje katılımcıları her türlü olumsuzluklarının  (tıp ve psikiyatri konuları hariç) bu proje formatı ile farkına varıp ilk defa bu yoğunlukta kendileri ile yüz yüze geleceklerdir. Daha sonra hep beraber birbirlerine verdikleri psikolojik destek ve üretilen kollektif  taktikle, projedeki danışmanlarının ve komisyonların da süzgecinden geçerek olumsuz gidişe başkaldırışın ve başarmanın hazzını yaşayacaklardır. Proje mücadele yönteminde öğrencinin ve velinin beraber bulunması her türlü olumsuzluklara karşı okuldaki pozitif sinerjiyi eve taşıyacaklardır. Bu da her türlü zorluğa karşı, meşru yolları seçmeyi, sosyal ilişkilerde ailesini ve çevresini pozitif anlamda etkilemeyi sağlayacaktır. Faydalı İnsan Projesi formatı ile yapılan mücadele sonucu, öncelikle  hedef gruplarımıza öz güven ve toplumsal uyumla birlikte, çözüm insanı olma yolunda büyük katkılar sağlayacaktır. Elde edilen bu kazanımlar, hedef grupların eğitim ve kültür faaliyetlerine aktif katılımlarını da sağlayacaktır. Proje ortamında yoğun olarak yaşanan psiko-sosyal destek ve birbirlerine verdikleri sinerji  onları sorun olmaktan çıkarıp, çözüm insanı haline getirmektedir.  Bulunduğu çevreye, ülkesine ve dünya insanlığına hizmet için özel yeteneklerini aksiyoner hale getirerek, gönül köprüleri kurma eşiğine getirmektedir.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.