banner461
banner195

Nevşehir Nasıl Bir Rektör İstiyor?

NEHÜ Üniversitesi'nde Rektörlük Seçimlerine Doğru Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin Rektörü nasıl olmalı?

Nevşehir Nasıl Bir Rektör İstiyor?
13 Nisan 2016 Çarşamba 10:25

banner143
banner134
Diğer bir deyişle Nevşehir Nasıl Bir Üniversite Nasıl Bir Rektör İstiyor!

Evet, gerçekten arzumuz nedir? Nasıl bir üniversite hayal ediyoruz? Kişisel fikrimiz, özgür ve demokrat bir üniversite anlayışından yana. Gerçi kime sorsak, bu fikre karşı çıkmayacaktır. Ama ne gariptir ki, herkesin kendisine göre bir demokrasi ve özgürlük anlayışı var.
 
Mevcut sistem sadece ve sadece despotlar yetiştirir veya daha bilimsel bir söylemle otoriteryanlar yetiştirir. Nedeni gayet açıktır. “Bugün sus sen küçüksün, büyüyünce konuşursun!”  Kişi hak ve özgürlükleri bakımından farklı olamayız. Bu noktayı aşamıyoruz. Koltuktan kalkmayı başaramıyoruz, zira koltuktan güç alıyoruz.
 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Rektörlük konuşulduğu bugünlerde söylenecek çok söz var. Rektör yetki ve sorumlulukları mutlaka yeniden tanımlanmalıdır. Rektörün seçilerek atanması, bu sistemin demokratik olduğunun kanıtı değildir. Çünkü seçimden sonra astığı astık, kestiği kestik tavır  takınan ve durdurulamayan rektörlük sisteminin neresi demokratiktir? Bu bir aldatmacadır. Ben, yetkileri sınırlandırılmış ve kurumumu yücelten bir rektör istiyorum. Kurum kan kaybettiğinde hesap vermesi gerektiğini bilen ve mutlaka kurullarca denetlenen bir rektörlük anlayışı olmalı. Dekanların da yetkileri yeniden tanımlanmalı ve belki de yetkileri artırılmalı.
 
Bir diğer önemli konunun da, öğretim üyelerinin iş tanımlarının yapılması olduğunu düşünüyorum. Bu sistem insanları çalışmaya değil, oturmaya ve kaytarmaya sevk etmektedir. Ders anlatmayan, konferans vermeyen, araştırma yapmayan ve etrafına bakmayan insan öğretim üyesi midir? Evet öyledir. Bence değildir, ama sistem tüm gün oturmaları karşılığında onları tüm özlük haklarından yararlandırıyor.

SİSTEM Kesinlikle gözden geçirilmeli: Üniversiteler ayrı bir CUMHURİYET değildir olmamalı...
Mevcut Üniversitelerde Sorun bir değil ki. Ama Sonunda galiba herşey gelip insan ahlakına dayanıyor. Herkesin ahlaklı ve sorumluluk duygusunun gelişmiş  olması beklenemez, o halde sistemi düzelteceksiniz. Çalış çalışma, bil bilme, hatta mesaiye bile gelme bir önemi yok. Yeter ki kimsenin tavuğuna kış deme. Bu nasıl bir sistem, anlayamadım gitti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde ikinci kez Rektörlük seçimleri bu yıl 2016 içerisinde yapılacak. Şuana kadar adaylar henüz ortaya çıkmadı... Zira, YÖK henüz seçim takvimini açıklamadı. 

YÖK'ün belirleyeceği takvime göre, 2016-1017 Eğitim - Öğretim dönemi öncesinde yani Eylül ayı öncesinde seçimlerin yapılarak Rektörlük seçimlerinin tamamlanması planlanıyor. 


NEHÜ'de derin bir sessizlik sürerken ortaya yeni atılan bir iddia Rektörlük konusundaki tüm bildiklerimizi unutturacak türden...

Rektör Adaylarını Haziran Ayında Bir Sürpriz Bekliyor

Öte yandan Üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından yapılan oylama sonuçlarının YÖK tarafından yapılacak sıralamanın Cumhurbaşkanı´na sunulmasından sonra Cumhurbaşkanınca değerlendirilip adaylardan birinin atanması sonucu ataması yapılan üniversite rektör adaylarını haziran ayında bir sürpriz bekliyor.
YÖK´ün bu seçimlerden önce yeni bir düzenleme yaparak seçim sistemin, tamamen kaldırılacağı yönünde çalışmalar yaptığı iddia ediliyor.


İŞTE YENİ DÜZENLEME

YÖK´ün çalışmasını yürüttüğü yeni rektörlük seçimleri için yeni kriterler geliştirdiği öğrenildi. Buna göre seçim sistemi tamamen kaldırılıyor. Yerine ise rektör adayı olabilecek isimler için kriterler getiriliyor. Kriterlere uygun isimler, Rektör olabilmek için YÖK´e başvuracak. Başvuruda bulunan adayların içinden belirlenecek isimler Cumhurbaşkanına sunulacak. Cumhurbaşkanı da bu isimlerden birisini üniversiteye rektör olarak atayacak.

Kanun hazırlığının bitme aşamasına geldiği, önümüzdeki günlerde yürürlüğe sokulacağı bildirildi. Alınan bilgilere göre yeni düzenlemenin Mayıs ayına yetiştirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

HAZİRAN AYINDA REKTÖR ATAMASI YAPILACAK ÜNİVERSİTELER ŞUNLAR:

Haziran ayında 21 üniversitede rektörlük seçimleri yapılacak. Bu üniversiteler şöyle sıralandı:

Fırat Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi,  Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ODTÜ, Trakya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi.

YÖK´ÜN AÇIKLAMASI

Hazırlanan kanun tasarısıyla ilgili YÖK, kendi resmi internet sitesinden de yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yükseköğretim Kurulu Anayasa tarafından yükseköğretimi planlamak, düzenlemek, yönetmek ve denetlemekten sorumlu olarak görevlendirilmiştir. Son yıllarda yükseköğretimdeki sayısal bakımdan büyüme Yükseköğretim Kurulu´na yeni sorumluluklar getirmiş ve Kurul´u sistemin pek çok alanında yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelere cevap verecek kuramsal ve kurumsal değişikliği gerçekleştirmesini gerekli kılmıştır.

Yükseköğretimin dünyada küreselleşen yapısı, Türkiye´nin de dâhil olduğu, Avrupa yükseköğretim alanını da aşan, akademide evrensel ilkeleri gerçekleştirme arayışları kadar Avrupa yükseköğretiminde yaşanılan sorunların da bir sonucu olan Bologna süreci, en önemlisi kendi ulusal referans çerçevemizin, milli politikalarımızın, kapasite ve hedeflerimizin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu yeniden yapılanma; çeşitlilik, performans değerlendirilmesi, rekabet, kalite güvencesi gibi evrensel kavramların oluşturduğu bir zeminde gerçekleşmelidir. Bu temel zihniyet ve ilkeler çerçevesinde, yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları belli bir süreç dâhilinde yürütülecektir. Çok kısa bir zaman içerisinde öncelikle üniversitelerimizin rektörlerinin, daha sonra konunun diğer ilgili bütün taraflarının katkılarının teminine çalışılacak, şeffaflık ve katılımcılık ile bu süreç yürütülecektir. Yükseköğretim Kurulu olarak “Yükseköğretim Kanunu Tasarısı” çalışmasını başlattığımızı kamuoyuna duyururuz”

SEÇİMİN SAKINCALARI

Rektörlerin atanma sürecinin ilgili üniversitelerde öğretim üyelerinin sandıklarda oy kullanmasıyla başlaması beraberinde birçok sorun ve sıkıntıyı da getiriyordu. Öncelikle bu sistem siyasi çatışma ve kutuplaşma getiriyor. Seçimle gelen rektör, ilkeler üzerinden değil dengelere ve mazhariyetler üzerinden yürüyor. Bu da köklü reform ve özgür bilimsel çalışmaları akim kılıyor. Atanan rektörler kendisine oy vermeyen öğretim üyelerini bilimsel anlamda yeterli olup olmamalarına ve başarılarına bakmadan sindirme ve üniversiteden kaçırmaya yönelik mobbing uygulayabiliyor.

DÜNYA VAZGEÇTİ

Ülkemizde uzun süreden beri uygulanan rektör atama yönteminin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede terk edildiğini belirten uzmanlar belirli kriterlerİ içeren atama metodunun daha faydalı olacağını ve böylelikle üniversitelere yeniden bilimsellik ve hoşgörü iklimi hâkim olacağını ifade ediyorlar.​


Bir kere Nevşehir kamuoyunda yükselen genel kanı şu ki Artık NEHÜ'de DEĞİŞİM olmazsa olmaz...

Peki Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin Rektörü nasıl olmalı;

-Nevşehir’i tanıyan
– Ufku geniş
-Vizyonu yeterli
-Ulusal ve uluslararası makaleleri yayınlanmış
-Nevşehir esnafını düşünen
-Nevşehirlilere ve kurumlara verdiği sözün arkasında durabilen
-Üniversiteyi en üst sıralara taşıyabilen
-Akademik personelin bütçesine uygun konferanslar ve seminerler verdirebilen
-Akademik donanımı yüksek hocalar getirebilen
-Üniversitenin ve devletin parasını yandaşlara peşkeş çekmeyen
-Avrupa Birliği projelerini çok iyi değerlendirebilen ve bu parayı akademik personeline kullandırabilen
-Uluslararası üniversiteler ve ulusal üniversitelerle rekabet edebilen
-ARGE’ye önem veren
-Cemaatin içinde olup paralel yapıya hizmet etmeyen
-Bütçesini sürekli artırabilen bir rektör istiyoruz.

Çok değerli Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin öğretim üyeleri seçeceğiniz rektörün Nevşehir’imizi çok iyi bilmesi, tanıması, örf ve adetlerimizi bilmesi, ekonomik ve kültürel değerlerimize önem vermesi, turizm ve sanayi kalkınmamıza hizmet edebilecek projeleri değerlendirecek yapıya ve kaliteye sahip gösterişten uzak bir adayı seçeceğinizden hiç kuşkumuz yoktur.

Rektörlük Seçimleri, Üniversite Kulislerini Adeta Kaynayan Kazana Çevirdi!


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde rektörlük seçimleri öncesinde kazan kaynamaya başladı.

2007 Yılında Üniversitenin kurucu Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Filiz Kılıç yeniden aday olup olmayacağına göre adaylığını açıklayacak isimler bulunduğu gözleniyor.

Eski rektör yardımcılarından Çetin Pekacar ile daha önce rektör adayı olan bazı isimlerin yeniden gündeme gelmesi beklenen rektörlük seçimleriyle ilgili belli grupların yine bu seçimde de belli isimler üzerinde duracakları gözleniyor.

Prof. Dr. İsmail Bekci , Prof. Dr. Şevki Özgener ile süpriz bir ismin daha adaylık için kamuoyunda nabız yokladıkları ifade ediliyor.

Bu seçim Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için büyük önem arz ediyor.

2012 Yılında yapılan seçimde mevcut Rektör Filiz Kılıç, 157 Öğretim üyesinin iki ayrı sandıkta kullandıkları oyların 98’ini alarak yeniden bu göreve seçilmişti. Kılıç’a en yakın isim ise Süleyman Yazar olmuştu. Yazar 50 oy almıştı. Diğer 6 aday ise umduklarının çok çok altında oy alabilmişlerdi.


Peki Rektör Nasıl Belirlenecek ?

Bilindiği üzere Rektörlük seçimleri, seçimlerin yapıldığı Üniversite'de görev yapan akademisyenlerin oy vermesi ile gerçekleşmekte. Oy verme işleminin ardından ortaya çıkan sıralama önce YÖK tarafından oluşturulan bir komisyonda değerlendirmeye alınıyor. YÖK'ün değerlendirmesinin ardından sıralama ya akademisyenlerin oylarına göre belirlediği şekilde ya da değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı makamına gönderiliyor. Cumhurbaşkanı da akademisyenlerin verdiği oyların yanı sıra başka bazı kıstasları da göz önünde bulundurarak atamayı gerçekleştiriyor. Yani aslında burada yapılan Rektörlük seçimlerinin sonucu ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı seçime katılanlardan dilediğini Rektör olarak görevlendirebiliyor. 


Herkesin hak ettiği ile yetindiği ve hak ettiğini elde ettiği bir sisteme kavuşmak umuduyla...

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlük Seçimlerine ilişkin hiç duymadığınız bilmediğiniz ve öğrenmek istedikleriniz herşey www.fibhaber.com da olacak.
Bizi izlemeye devam edin.

 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.