banner461

NEVÜ'den güz yarıyılı hakkında son dakika açıklaması!

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Açıklama...

banner503
NEVÜ'den güz yarıyılı hakkında son dakika açıklaması!
10 Eylül 2020 Perşembe 13:35

banner143
banner134

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan öğretimle yürütülmesi kararı çıktı.

Üniversitemizde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi 05 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. Salgın tehdidinin önümüzdeki dönemde devam etmesi beklenmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tavsiye kararları ve “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi” ile Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları dikkate alınarak 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde siz değerli öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde planlanmıştır.

08 Eylül 2020 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar vermiştir.  

Sağlıklı günler ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunun 08.09.2020 tarih ve 2020.24.118. sayılı kararı için tıklayınız.

T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
EK.1
Karar Tarihi: 08.09.2020 Toplantı Sayısı:
24
Karar No: 2020.24.118.
Üniversitemiz, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemine 5 Ekim 2020 tarihinde
başlayacaktır.
 Yeni eğitim döneminde tüm kararların alınmasında ve uygulanmasında
öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve idari personelimizin sağlık ve güvenliği
göz önünde bulundurulacak Sağlık Bakanlığının ve Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının
kararlarına en üst düzeyde hassasiyetle uyulacaktır.
 Eğitim ve öğretimin planlamasında uygulanacak modelin belirlenmesinde
öğrencilerimizin ve akademik/idari personelimizin sağlığını ve güvenliğini
korumak taviz verilemeyecek temel ilkemizdir.
 Yaz tatili döneminde üniversitemizin uzaktan eğitim bilişim altyapısı yeni
yatırımlarla en üst düzeye çıkarılmıştır.
 Yeni eğitim döneminde pandemi nedeniyle oluşan ve sürekli gelişen ve değişen şartlar
ve oluşan yeni kurallar, talimatlar ve tavsiye kararları TC Sağlık Bakanlığı, MEB,
YÖK, Valilik, Umumi Hıfzıssıhha Kurulları başta olmak üzere ülkemiz ve dünya
ölçeğinde yakından takip edilmekte ve değerlendirilmekte, Bölüm, Fakülte, Enstitü,
Yüksek Okul, MYO ve Üniversite Kurullarınca analiz edilmektedir.
 Söz konusu analizler sonucu süreç boyunca ortaya çıkabilecek yeni şartların ve
ihtiyaçların anında değerlendirilerek planlamada revizyona gidilmesine imkân
sağlayacak esnek planlama modeli uygulanması zaruri görülmektedir.
 Değerlendirmelerde öğrencilerimizin konaklama ve seyreltilmiş sınıflar
uygulamasında yeterli sayıda ve dezenfekte edilmiş odalara ve dersliklere olan
ihtiyaç da önemli bir faktör olarak dikkate alınmıştır.
 Bazı derslerimizin özelliklerine ve içeriklerine göre tamamen uzaktan eğitim
yöntemiyle verilebilmesi mümkündür. Ancak diğer bazı derslerimiz için uzaktan
ve/veya yüz yüze eğitim yapılması imkânsız veya zor görülmektedir (örneğin yüzme
eğitimi, psikoloji eğitimi vb.).
 Yeni eğitim döneminde üniversitemizin tüm eğitim birimleri, programları ve dersleri
için geçerli olacak şekilde tamamen uzaktan eğitim veya tamamen yüz yüze eğitim
uygulaması kararı alınması da derslerin özelliklerinin ve kazanımlarının
farklılıklar içermesi nedeniyle mümkün görülmemektedir.
Yukarıda belirtilen genel çerçevede Üniversitemiz Senatosunda 08 Eylül 2020 tarihinde
alınan kararlar şunlardır;
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
1. Akademik birimler güz döneminde uygulayacakları modelin detaylarını
sınıf/program/ders bazında belirleyerek 10-14 Eylül 2020 tarihleri arasında web
sitelerinde ilan edecektir.
2. Yeni eğitim dönemi için tüm Akademik birimlerimizin kurulları her yıl olduğu gibi
derslerin planlanması, öğrenci bilgi sisteminde şubelerin oluşturulması, öğretim
elemanlarının atamalarının yapılması, ders materyallerinin hazırlanması, teknik
donanımın temini/kullanıma hazırlanması/bakımı ve kontrolü vb. bütün hazırlıklarını
10-21 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlayacaklardır.
3. Öğrencilerimiz veri tabanındaki iletişim bilgilerini (ailesinin posta adres, ilimizde
bulunduğu adres, e posta adresi, cep telefonu numarası vb.) kontrol ederek 2 Ekim
2020 tarihine kadar mutlaka güncellemesi gerekmektedir.
4. Dönem içi sınavlar dijital ortamda gerçekleştirilecektir. Sınavların gerçekleştirilmesi
yöntemi akademik birimlerce belirlenecek, dönem sonu sınavlarının yöntemi ise
pandemi süreciyle ilgili gelişmeler göz önünde bulundurularak ders bazında 12 Kasım
2020 tarihine kadar belirlenip duyurulacaktır.
5. Öğrenciler aldıkları dersleri 25 Aralık 2020 tarihine kadar öğrencisi oldukları
akademik birime başvurarak bırakabileceklerdir. Ayrıca 2020-2021 Güz döneminde
izinli sayılmak isteyen öğrenciler de bu tarihe kadar başvurabileceklerdir.
6. COVID-19 salgını nedeniyle kısmen veya tamamen uzaktan eğitimle ders almaya
başlayacak olan öğrencilerimiz, derslerini https://derslik.nevsehir.edu.tr adresi
üzerinde oluşturulan öğrenim yönetim sistemi üzerinden takip edeceklerdir.
7. Uzaktan eğitim için gereken tüm bilgileri içeren videolar öğrencilerimiz için
https://egitimheryerde.nevsehir.edu.tr/ogrenci akademisyenlerimiz için
https://egitimheryerde.nevsehir.edu.tr/tr/akademisyen adresinde yayınlanmaktadır.
8. Ders içerikleri hazırlamakta yararlanabilecek bilimsel kaynaklar
https://egitimheryerde.nevsehir.edu.tr/tr/acik-erisim-kaynaklari linkinde
yayınlanmaktadır. Bu linke eklenmesini yararlı görülen diğer kaynakları NUZEM
Müdürlüğüne e posta ile iletiniz.
9. Uzaktan eğitim konusunda DESTEK HATTI (0 850 241 87 01) hizmete devam
etmektedir. SIKÇA SORULAN SORULAR SAYFASI ise tüm sorulara cevap verecek
nitelikte geliştirilmiştir https://egitimheryerde.nevsehir.edu.tr/sss
10. Öğretim elemanlarımız için 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde NUZEM tarafından
online eğitim verilecektir.
11. Ders kayıtlarının yapılacağı 28.09.2020 / 02.10.2020 tarihleri arasında öğrencilerimize
uzaktan eğitim sistemlerini nasıl kullanacakları hakkında NUZEM tarafından online
eğitim verilecektir. Bu eğitime katılan öğrencilerimize Katılım Sertifikası
verilecektir. Ayrıca derslerin başladığı ilk hafta dersi veren öğretim elemanı tarafından
dersin verilme yöntemi hakkında gereken açıklamalar yapılacaktır.
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
12. Çeşitli nedenlerle yüz yüze, uzaktan, karma (hibrid) veya diğer yöntemlerle
gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bazı dersler güz dönemi programından
(gelecek dönemlerde yapılmak üzere) yetkili kurul kararıyla çıkarılabilir. Uzaktan
eğitimlerde dersin özelliğine göre en uygun olan yöntemler (canlı yayın, interaktif
yayın, tahtada anlatım, online laboratuvar uygulaması vb.) dersin öğretim elemanları
tarafından belirlenecektir. Uygulama, içerik ve gerçekleştirme açısından ders bazında
akademik birim amirlerince kontrol edilecektir.
13. AKTS bilgi paketleri dersi veren öğretim elemanınca güncellenecektir.
14. Öğrenci üst sınıftan ders almayı talep ettiğinde yönetmelik hükümlerine göre işlem
yapacaktır.
15. İkinci Öğretim Programları gerektiğinde ilgili Kurul kararlarıyla birinci öğretim
programlarıyla birleştirilebilecektir.
16. Geçen dönemlerde ayrı sınıflarda yüz yüze eğitim yöntemiyle birden fazla öğretim
elemanı tarafından verilen bir ders, birleştirilmiş sınıflarda uzaktan eğitim
teknikleriyle verilebilecektir.
17. Yüz yüze eğitimin mümkün olması durumunda (geçen dönemlerde dersliklerde farklı
öğretim elemanları tarafından verilen) ortak dersler bu dönemde seyreltilmiş olarak
konferans salonu ve benzeri ortamlarda toplu olarak verilebilecektir.
18. Yabancı öğrencilerin durumu kayıtlı olduğu birim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ve Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yakından takip edilerek gereken ve ihtiyaç
duyulan, önceden öngörülemeyen hususlarda ek tedbirler ivedilikle alınacaktır.
19. Uzaktan eğitimde kullanılacak ders materyalleri ve kaynakların fikri ve sınai
mülkiyet haklarına ilişkin mevzuata uyulması hususu kullanan eğiticinin
sorumluluğunda olup, akademik sıralı amirlerce denetlenecektir.
20. Uzaktan eğitimde her bir ders saatine karşılık yapılacak ders süresi asgari 25, azami
40 dakikadır. İki ders arası asgari 10, azami 20 dakika ara verilecektir.
21. Ham Başarı Puanı hesaplanmasında; Dönem içi sınavların ağırlığı: %40, dönem sonu
sınavının ağırlığı %60 olacaktır.
(https://dosyalar.nevsehir.edu.tr/dfcc8ee5c074c8a452d7b8237c84b88f/onlisansve-
lisans-epgitim-ogretim-yonetmeligi-2019.pdf)
22. Uzaktan eğitim yöntemiyle verilen tüm teorik dersler senkron (eş zamanlı) veya
dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan videoların sisteme yüklenmesi
şeklinde asenkron (eş zamanlı olmayan) yapılacak, senkron dersler kaydedilerek
asenkron olarak da izlenebilecektir.
23. Yüz yüze yapılan dersler istenirse kayıt edilerek sisteme yüklenebilir.
24. Öğrencilerimiz kamera, mikrofon ile ders esnasında lazım olacak ekipmanların temini
ve benzeri hazırlıklarını ders öncesinde yapacaklardır.
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
25. Derslerin uygulamasının (yüz yüze eğitimde ve uzaktan eğitimde)
ödev/proje/uygulama ödevi vb. biçimde olmasını dersi veren öğretim elemanı
önerecek, gereken kurul kararları alınacaktır. Ancak aynı dersin birden fazla sınıfta ve
öğretim elemanı tarafından verilmesi durumunda eşgüdüm Dekanlık/Bölüm
Başkanlığı/Okul Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.
26. Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
Uygulaması derslerinin yürütülmesi ilgili Dekanlıklarca Milli Eğitim Bakanlığı İl
Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği yapılarak planlanacak ve gerçekleştirilecektir.
27. Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümündeki öğrencilerin
mezun olabilmeleri için; pandemi sürecinde yüz yüze klinik/saha ortamında
yapamadıkları uygulamaları pandemi süreci bittiğinde ve uygun koşullar
sağlandığında yaz uygulaması şeklinde tamamlayacaklardır.
28. Fakülte, Yüksekokullar, Enstitülerin ve Meslek Yüksekokulu uygulamalı eğitimlerinin
gerçekleştirilmesi konusunda ilgili İl Müdürlükleriyle işbirliği yapacaktır.
29. Lisansüstü programlardaki tez aşamasındaki öğrencileri tez danışmanının izni ve
gözetiminde sağlık kurallarına uyarak çalışmalarının tamamını (tez, uygulama, test
vb.) üniversite atölye ve laboratuvarlarında sürdürebilecektir.
30. Dersler, ilgili akademik birimin kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de
yapılabilecektir.
31. Uygulamaların yürürlükteki mevzuatla uyumlu olmasına özen gösterilecek, gerekli
görülen mevzuat düzenlemesi Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu
kurullarınca ivedi olarak yapılacaktır.
32. Sağlık tedbirlerinin alınması ve uygulanması Genel Sekreterliğin yönetiminde
Kurum Doktoru ve Sivil Savunma Birimi tarafından planlanıp gerçekleştirilecektir.
33. Tüm personelin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve misafirlerin kampüse sadece ana
kapıdan ve yurtlar kapısından girişi sağlanacak olup, girişte maske takılı olması
istenecek, HES kodu ve ateş kontrolü yapılacak, anormal durumlar derhal Kurum
Doktoruna bildirilecektir.
34. NUZEM uzaktan eğitim sürecinde altyapıyı sağlayacak ve sistemin kullanımı için
Teknik Bilgi Destek 0 850 241 87 01 hattından hafta içi 09.00-17.00 saatleri
arasında kesintisiz sağlayacaktır.
35. Öğrencilere akademik, psikolojik ve sağlık danışmanlığı hizmetleri hafta içi 09.00-
17.00 saatleri arasında kesintisiz destek olarak sağlanacaktır. Akademik birimler
destek telefonlarını web sayfalarından ilan edeceklerdir.
36. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimiz yeni duyuruları,
düzenlemeleri ve gelişmeleri Üniversitemizin ve YÖK’ün web sitesinde sürekli
olarak takip edecektir.
37. Ders içeriği vb. konularda öğrencilerimiz beklenti ve önerilerini
neuistek@nevsehir.edu.tr adresinde bildireceklerdir.
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
38. Sağlık Bakanlığı, YÖK, MEB, Valilik, Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak yeni
kararlar tüm kurullarımızca yakından takip edilerek, gereken ek tedbirler ivedilikle
alınarak öğrenci ve öğretim üyelerimize duyurulacaktır.
39. Lisansüstü Eğitimde; Tez Savunma, TIK (Tez İzleme Komitesi) Toplantıları ve
Seminer Sunumları yüz yüze ya da uzaktan esnek olarak uygulanacaktır. Yeterlilik
Sınavları ise yüz yüze yapılacaktır.
40. Mazeret nedeniyle yapılamayan bir dersin telafisi yapılmalıdır.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.