banner461
banner195

Üniversite sınav kurulundan duyuru

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü sınav kurulu Üniversite de sürekli işçi kadrosuna geçişle ilgili duyuru yayınladı.

Üniversite sınav kurulundan duyuru
10 Mart 2018 Cumartesi 11:22

banner143
banner134
Duyuruda; “Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru 01/01/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve "Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda" yer alan hükümler çerçevesinde hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavla ilgili açıklamalar;
Sınav Tarihi ve Yeri: - Birim bazında hazırlanan ekli listelerde sınav tarihleri, saatleri ve sınav yeri belirtilmiştir.
Sınavın Şekli ve Uygulanışı: Sınavın usul ve esasların 14/1. maddesi gereği sözlü olarak yapılmasına karar verilmiştir.
Sınav Konuları: Sınav soruları genel kültür ve çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecektir. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacaktır.
Sınav Sonuçlarının Açıklanması Ve İtiraz: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Üniversitemiz internet adresinden duyurulacaktır. İlan, usul ve esasların 14/2. maddesi gereği tebligat yerine geçip ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ø Sınavlarda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak bağlı oldukları birime itirazda bulunabileceklerdir. İtirazlar birimlerce derhal Sınav Kuruluna intikal ettirilecektir. Sınav Kurulu itirazları en geç 4 iş gün içerisinde değerlendirerek karara bağlayacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen karar, usul ve esasların 15/2. maddesi gereği kesindir” denildi.

Kaynak: MHA
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.