EHLİ SÜNNETİN ZAFERİ (4)


Dr. Seyfi Şahin

Dr. Seyfi Şahin

Okunma 18 Mayıs 2020, 11:18

EHLİ SÜNNETİN ZAFERİ (4)

Büyük Selçuklunun mirasçıları Atabeyler

Her biri bir büyük devlet gibi,, fetihlere devam etti,

Erbil Atabeyi Muzaferedin gökbörü,

Erbil’de yapılan külliyesiyle bilim ve tekniği geliştirdi.

İl k defa  gül kokulu Sevgiliye (sav) mevlid yazdırıp,

Allah adına dünyanın nizamını değiştiren

Eşsiz insan, kainata rahmet olarak gönderilen  Efendimizi  (ona selam olsun)

Edebiyat sanatı ve Allah sevgisini terennüm eden musikiyi,

Türk ve İslam medeniyetine hediye etti.

Allahın sevdiğini sevdiği için Hep Allahın yardımını gördüler.

Halep ve Şam atabeyi ihlas abidesi  Nurettin Zeng

Kudüs Hıristiyanlarda iken,

Bir gün rüyasında Peygamber Efendimizin;

“Oğlum Nurettin, beni bu kişilerden kurtar” diye

Üç adam gösterdi.

Uyandı bir mana veremedi. 3 gün üst üste  aynı rüyayı,

Aynı kişileri gördü.

Hicaz ona bağlı olduğu için,

Medine halkına hediyeler alarak herkesi inceledi.

Ama o adamlar yoktu.

Başka kimse yok mu diye sordu.

“Şu dergahta üç abid kişi var hep ibadet ederler” dediler.

Orayı incelemeye gittiğinde  bir dehliz buldu.

Adamları çıkardılar ki, Peygamberimizin (sav) gösterdiği adamlar.

3 Hıristiyan papaz dehliz kazarak Yüce Peygamberimizin  (sav)

Mübarek bedenlerini  çalacaklarmış.

Sonra büyük sultan Nurettin Zengi  Efendimizin mübarek kabirleri

Alt ve yanlarına kurşun döktürerek  olayın bir daha yapılmasını önlemiştir.

                ***

Daha sonrada kumandanlarından Selahattin Eyyübi’yi ,

Mısıra gönderip Batıni, Fatımi devletini  yıktı.

 Sonra Selahattin Eyyubi Kudüs’ü yeniden fethederek haçlı yönetimine son verdi.

Artık Mısır’da Türk yönetimi başladı.

El Ezher Üniversitesi  ehli sünnet eğitimine başladı.

Bu eğitim 1870 yıllarında Mısırın İngilizler tarafından işgaline kadar devam etti.

İngilizler El Ezher’e, İngiliz casusu  ve Mason Muhammed Abduhu

Ve mason Cemalettin Afganiyi getirerek,

Eğitimi, İngilizlerin istediği müfredatı uyguladılar.

El Ezher’de halen masonlar tarafından,

Ehli Sünnet  dışı ve İslam’ı ifsat eden eğitim devam etmektedir.

                ***

Seçuklu devleti ve devamı olan Atabeylikler,

Moğol  İstilası  ile, yer ile yeksan oldu.

Türk  medeniyetinin,  Göktürkleri,  Çin’in işgalinden sonra

2 nci büyük yıkılışıdır. Bağdat’ta kütüphaneler yakıldı.

Kitaplar Diçle nehrine atıldı.

Derler ki, Dicle günlerce  insan kan kırmızı ile,

Mürekkep suları ile siyah aktı.

İslamın  da  ikinci  fetret dönemidir.

Ama orta Asya’dan başlayıp bütün Anadolu ve İslam dünyasına yayılan,

Ahmet Yesevi ekolü ve tasavvuf,

Yeniden dirilişi  meydana getirirken,

Devlet otoritesinin yıkılması ile bazı düşünce sapıklıkları da doğdu.

Moğolların  Şam’ı İşgaline yardım eden,

Bir alim İbni Teymiye,  700 eser yazarak,

Beyinleri bulandırmaya çalıştı (devam edecek)

18.05. 2020, Kayaseri.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.