banner421
banner461
banner195

Cezai İşleme Maruz Kalmayınız...!

Nevşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanı Oruç IRMAK iş dünyasının 01.01.2014 tarihinden itibaren cezai işleme maruz kalmaması için açıklamada bulunmuştur.

Cezai İşleme Maruz Kalmayınız...!

banner143
banner134

 Nevşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanı Oruç IRMAK iş dünyasının 01.01.2014 tarihinden itibaren cezai işleme maruz kalmaması için açıklamada bulunmuştur. 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6202 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerden biriside ticari işlemlere konu evrakların usul ve esasları ile şekil şartlarının yeniden belirlenmesidir. Bilindiği üzere; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesi 2 fıkrasında aşağıda yer aldığı şekli ile;

 “…Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir” düzenlemesi yer almaktadır.

            Aynı kanunun yürürlük maddesinin 5. fıkrasında “39’uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde hüküm yer almaktadır.

            Yine 213 sayılı VUK’ nun faturanın şekli başlıklı 230 madde ve faturanın nizamı başlıklı 231 maddesinde de benzer hükümler yer almaktadır.

            Buna göre, 01.01.2014 tarihinden itibaren ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, v.b. belgeler)

  • Ticaret Unvanı

  • Sermayesi

  • Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri

  • Vergi Dairesi Vergi Numarası

  • Ticaret Sicili Adresi ve Numarası

  • Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No

  • Varsa İnternet Sitesi Adresi (Kapsamında olanlar zorunlu )

  • İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri

  • e-posta adresi

Bilgilerinin yer alması/bulunması zorunlu olacaktır.

İnternet sitesi kurma zorunluluğu bulunan (Bağımsız Denetime tabi olan) şirketlerde ilave olarak yönetim ve temsil bilgilerinin de yer alması gerekmektedir.

            Buna ek olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 21 maddesi gereğince “Bu faturayı alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” şeklinde bir ifadenin de faturada bulunmasında yarar görmekteyiz.

            31.12.2013 tarihinden önce fatura ve diğer ticari belgelerden bastırmak durumunda bulunan şirketlerimizin bastıracakları belgelere bu bilgilere yer vermesini öneririz.

            Ayrıca 31.12.2013 tarihi itibari ile bastırılmış ve kullanılmayan belgelerden 2014 yılında kullanılacak olanların üzerine bu bilgilerin etiket (sticker) yapıştırmak veya kaşe kullanmak suretiyle yer alması gerekmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre e-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere haiz olduğundan normal faturaya ilişkin 01.01.2014 tarihinden itibaren e-Fatura kullanacak firmaların kullanacağı e-Faturalarda da yer alması gerekmektedir.

            6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 51/2’nci maddesi gereğince, bu bilgilerin yer almadığı belgeleri düzenleyenlere İdari para ceza uygulanacaktır. Bu tutar 2013 yılı için 2.000TL.dir. Tüm İş dünyasına saygı ile duyurulur.

Nevşehir SMMM Odası Başkanlığı


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.