banner461
banner195

Esnaflara Yeni Nesil Pos Cihazları Kullanıma Mecburiyeti Uyarısı

Nevşehir Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün vergi mükelleflerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetinin başlayacak olması nedeniyle ilgili düzenlemenin yürürlüğe gireceğini ifade ederek mükellefleri uyardı.

Esnaflara Yeni Nesil Pos Cihazları Kullanıma Mecburiyeti Uyarısı
20 Haziran 2013 Perşembe 18:46

banner143
banner134

 "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları"

BASIN BÜLTENİ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, temel olarak Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve EFT-POS özelliği olan cihazlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu kapsama girmektedir.

 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir.

 

Buna göre:

 

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde, 01.07.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

 

Yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerimiz de, 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

 

Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri 01.01.2016 tarihinde başlayacaktır. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarını kullanabilecekleri gibi EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler.

 

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Maliye Bakanlığınca belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaları zorunludur.

 

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 01.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır.

 

Söz konusu cihazlar, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz 60 Seri Nolu Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin dördüncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır.

 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükellefler, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının 

düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Ayrıca mükelleflerimizin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı, ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.

 

Mükelleflerimizin, cezai işlemlere maruz kalmamaları için belirlenen usul ve esaslara uymalarını menfaattarı icabı olacaktır. Aksi takdirde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan cezai hükümlerin uygulanacağı tabiidir.

 

Tüm mükelleflerimize duyurulur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.