banner461
banner195

Nevşehir'de ‘Genç Çiftçilere Hibe Desteği’ Toplantısı Yapıldı

Kırsal Kalkınma kapsamında yürürlüğe giren tebliğ gereğince genç çiftçilerin desteklenmesine yönelik hibe projesi başvurularının tanıtım toplantısı Nevşehir Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Nevşehir'de ‘Genç Çiftçilere Hibe Desteği’ Toplantısı Yapıldı
13 Nisan 2016 Çarşamba 17:57

banner143
Genç Çiftçilere Yönelik Hibe Desteği Toplantısı Yapıldı
İlgili Galeriye Git
banner134
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanmakta olan "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında  30 Bin TL. ye kadar Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı Tanıtım Toplantısı Ticaret Borsası Toplantı Salonunda Düzenlendi.

Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Nevşehir Ticaret Borsası İşbirliği ile 30 bin TL hibeli Genç Çiftçi Projesi bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi.

Nevşehir il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Nevşehir Ticaret Borsası toplantı salonunda genç çiftçilere yönelik 30 bin TL’lik hibe desteği için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Nevşehirli çiftçiler yoğun ilgi gösterdiler.

Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Nevşehir Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen toplantıya yaklaşık olarak 250-300 çiftçi katıldı.

Toplantıya Nevşehir Vali Yardımcısı, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Yılmaz, TKDK Nevşehir İl koordünatörü Murat Asiltürk ile Nevşehir'de görev yapan Daire Müdürleri ve çok sayıda genç katıldı.

Buna göre; söz konusu hibe desteğinden yararlanmak isteyen genç çiftçiler; başvurularını 13 Nisan - 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl yada ilçe Müdürlüklerine yapabilecekler.

Hibe Programı hakkında çiftçilere açıklamalarda bulunan Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Yılmaz hibe programı hakkında bilgiler verdi.

Çiftçilere hibe programı hakkında bir sunum yapan Yılmaz, "Tebliğ kapsamında kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi kısımları yer alıyor" dedi.

Proje kapsamında toplamda projelere yönelik 30 bin liralık hibe ödemesi yapılacağını aktaran Yılmaz şunları söyledi; "Valilik Makamı’nın oluru ile vali yardımcısının başkanlığında, bakanlık il müdürü, il müdür yardımcısı ile defterdarlık, il milli eğitim müdürlüğü, il çalışma ve iş kurumu müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı ve ticaret borsası temsilcilerinden oluşan sekiz kişilik komisyonu tarafından değerlendirme yapılacak.

İl müdürlüğünde, kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürü ve ilçe müdürlüklerinde, ilçe müdürü başkanlığında, mühendis, veteriner hekim, sosyolog, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan en az üç kişilik bir birim proje yürütme birimi olacak düzenlendi.
Proje sahibi ile il müdürü veya ilçe müdürü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir sözleşme imzalanacak.

Program kapsamında illerde desteklenecek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarı; Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate alınarak belirlenecek.

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NELER?
- Kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen kişiler.
- Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde yer alan çiftçiler.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.
- Okur-yazar olmak.
- Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
- Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
- Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
- Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
- Genç çiftçi hibe desteği 3 yıl süreyle uygulanacak. Bu kapsamda hibe desteğinden yararlanacak çiftçinin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında kırsalda yaşamaları gerekiyor.
- Ödemeler ilgili yılın bütçesinden karşılanacak. Dolayısıyla 2016-2017 ve 2018’de proje başvuruları alınacak. Başvuran herkese destek verilmeyecek.Projesi kabul edilen genç çiftçilere destek verilecek.
- Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibe desteğinden sadece bir kez yararlanabilecek. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programından yararlanan çiftçiler bu destekten yararlanamayacak. Herkese 30 bin lira verilmeyecek.
* Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.
* Söz konusu hibe desteğinden yararlanmak isteyen genç çiftçiler; başvurularını 13 Nisan - 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine yapılacak.
30 BİN TL HİBE İÇİN HANGİ PROJELER KABUL EDİLECEK?
- Hayvansal üretime yönelik;
- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,
- Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,
- Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,
- Bitkisel üretime yönelik;
- Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,
- Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,
- Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,
- Kültür mantarı üretimi projelerini,
- Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;
- Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,
- Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,
- Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projelerini kapsıyor.
GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA BAŞVURULAR İÇİN GÖTÜRÜLECEK EVRAKLAR:
- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
- Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.
- Başvuru dilekçesi.
- Proje tanıtım formu.
- İmzalı taahhütname.
- Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.
- Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
- Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.
- Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
- Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
- Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.
- Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.
Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır."

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.