banner461
banner195

Taygurt'tan 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Mesajı

Nevşehir Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Ahmet TAYGURT, 15 Mart dünya Tüketiciler gününü kutladı ve yaptığı konuşmada Tüketicilere yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Taygurt'tan 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Mesajı
15 Mart 2016 Salı 11:47

banner143
banner134
Her şeyden önce tüketim, son yüz yılda toplumların yaşama biçimlerini, sosyal kültürel değerlerini belirleyen bir kavram haline geldi.

Bu dönemde ne yazık ki insanoğlu dünyayı tüketilecek bir nesne olarak gördü. Oysa bizim dünyaya,çocuklarımıza bırakacağımız bir emanet gözüyle bakmamız gerekiyor.

Bu nedenle “bilinçli tüketim” derken; hem tüketiciler açısından maksimum faydayı, hem de dünyanın kaynaklarını doğru, adil ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı anlamalıyız.

Bugün tüm dünyada ticari sistem “daha fazla tüketmek” üzerine kuruludur.

Bilinçli tüketim; dünyadaki sınırlı kaynakları ölçülü kullanmanın, doğayı korumanın ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın teminatıdır  dedi ve tüketici hakları konusunda bilgi verdi.
 
HAKLARINIZIN FARKINDA OLUN
 
Ayıplı Mal/Hizmet Durumunda Kullanabileceğiniz Seçimlik Haklarınızı  Biliyor musunuz?
 
Satın aldığınız mal/hizmet;
• Tatmin edici bir kalitede,
• Kullanım amacına uygun,
• Satıcı tarafından bildirilen özelliklere, Sahip olmalıdır. Yukarıda belirtilen özelliklerden en az birini taşımıyorsa
AYIPLIDIR.
• Bu durumda size sunulan 4 seçimlik haktan birini kullanabilirsiniz.
• Sözleşmeden dönerek paranızın iadesini,
• Satış bedelinden ayıp oranında indirim,
• Ücretsiz onarılmasını,
• Malın ayıpsız olan bir yenisiyle değişimini/ hizmetin yeniden görülmesini
isteyebilirsiniz.
Alışveriş Yapmadan Önce
İKİ KERE DÜŞÜNÜN
• Alışverişinizin ekonomik ve ihtiyaca yönelik olduğundan emin olun!
• Fiş, fatura veya sözleşmenizin bir örneğini mutlaka alın ve saklayın!
• Sözleşmeleri mutlaka dikkatlice okuduktan sonra imzalayın!
• Satın alma işlemlerinde ek maliyetleri ve satış sonrası hizmetleri net olarak
öğrenin!
• Satın alınan mal veya hizmetin gerekli yasal izinlere sahip olmasına dikkat edin!
• Reklam ve ilanlara aldanmayın!
• Hediye, çekiliş kuponu vb. vaatlere kanmayın
 
Haklarınızın Farkında Olun
GÜVENLE ALIŞ VERİŞ YAPIN

 
Fiyat Etiketine Dikkat Ediniz!
• Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması
halinde lehinize olan fiyatın uygulanması gerektiğini unutmayın!
• İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatının,
indirimden önceki fiyatının ve indirim oranının etiketlerinde gösterildiğinden
emin olun!
• Fiyat etiketiyle ilgili şikâyetlerinizi bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl
Müdürlüklerine, Belediyelere ve ilgili odalara yapabilirsiniz.
 
Reklamlara İlişkin Bilinmesi Gerekenler
• Bankalara ödenen dosya masrafı ve diğer masrafların ‘Yeni Tüketici Yasasına
göre geri alınacağı’ ve ‘Başvuru için son gün olduğu’ şeklinde cep telefonlarına
mesaj göndererek belirli bir ücret talep edenlere itibar etmeyiniz!
• Gıda takviyesi ve kozmetik ürünlerin çeşitli hastalıklara iyi geldiği veya bu
hastalıkları tedavi edeceği yönünde yapılan reklamlara itibar etmeyiniz!
• Abartılı iddialarla kalıcı etki göstereceğini vaat eden kozmetik ürün
tanıtımlarına inanmayınız!
• ‘Hediye kazandınız’ veya ‘Alışverişinizden kazandığınız puanlar birikti’
şeklinde mesajlar ile tanıtım yaparak kredi kartı numaranızı veya diğer
kişisel bilgilerinizi talep edenlere bu bilgilerinizi kesinlikle vermeyiniz.
• Reklamlarda ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgiler ile diğer bilgileri içeren
alt yazı ve dipnotların okunabilir bir şekilde ve hızda verilmesi gerektiğini
unutmayınız!
• Fiyat indirimlerinin yer aldığı reklamlarda, indirimin başladığı ve bittiği
tarihi ile sınırlı stok varsa stok miktarının yazılması gerektiğini,
• Televizyonlarda veya radyolarda yer alan doğrudan satış ve tele-alışveriş
reklamlarında “İlk kez, son, sadece, tek bir sefer, sınırlı satış, hepsi satılmak
üzere, satıldı satılacak” gibi ifadelerle mal veya hizmeti satın almaya teşvik
edecek şekilde tanıtım yapılamayacağını biliniz!
• Reklamların doğru, dürüst, genel ahlak kurallarına uygun, haksız rekabet
yaratmayan, ayrımcılık içermeyen, hastaları, yaşlıları ve çocukları istismar
etmeyen, kişilik haklarını zedelemeyen nitelikte olması gerektiğini
unutmayınız!
Reklamlara ilişkin şikâyetlerinizi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde
faaliyet gösteren Reklam Kurulu Başkanlığı’na bildirebilirsiniz!
 
Ayıplı Çıkan Malınızla/Hizmetinizle ilgili
Satıcı İle Sorun mu Yaşıyorsunuz?

• Malınızın değeri 3.480 TL’nin altında ise Büyükşehir statüsünde olmayan illerde İl Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz. İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin verdiği kararların bağlayıcı olduğunu unutmayınız! Eğer satın aldığınız mal veya hizmetin değeri 3.480 TL’nin üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine başvurmalısınız. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalar ise harçtan muaftır. Tüketici Kanununda yer alan düzenlemelere aykırı hareket eden firmalarla ilgili şikayetlerinizi, Ticaret İl Müdürlüklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne yapabilirsiniz.BİLİNÇLİ TÜKETİCİ - BİLİNÇLİ TÜKETİM
Sorun Varsa Hakkınızı Aramayı
ERTELEMEYİN

Sipariş etmediğiniz bir malın gönderilmesi ya da bir hizmetin sunulması
durumunda, gönderilen ya da sunulan mal ve hizmete ilişkin herhangi bir
sorumluluğunuz bulunmamaktadır.
• Sizin sipariş etmediğiniz ama size gönderilen malı geri göndermek ya da
muhafaza etmek gibi bir sorumluluğunuz bulunmamaktadır.
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzlarını İnceleyiniz!
• Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde
yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olmasına dikkat ediniz.
• Kullanım Kılavuzu olmaksızın mal satan firmalarla ilgili şikâyetlerinizi
bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirsiniz.
Garanti Belgesi
• Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere en az iki yıldır.
• Seçimlik haklardan “Tamir” hakkını kullandıysanız;
 a) o malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 b) o tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 c) o tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde diğer seçimlik haklarınızı   kullanabilirsiniz.
 
Tüketici Sözleşmelerinde Temel İlkeler
• Yazılı olarak düzenlenen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto
büyüklüğünde olmalı ve bunların bir nüshası size verilmelidir.
• Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde aleyhinize
Değiştirilemez.
 
• Sizden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, yazılı şekilde
verilmesi zorunludur.
• Satıcı veya sağlayıcının tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu ve sizin
aleyhinize dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır ve bu
şartlar kesin olarak geçersizdir.
 
 
 
Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmelerinde Haklarınız
• Sözleşme imzalamadan en az bir gün önce size verilmesi zorunlu olan ön
bilgilendirme formunu dikkatlice okuyunuz!
• İmzaladığınız sözleşmelerden gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden 14 gün
içinde cayma hakkınız olduğunu unutmayınız!
• Sözleşme tarihini mutlaka kendi el yazınızla atınız ve sözleşmenin bir örneğini
alınız!
• Satış elemanlarının, geriye yönelik tarih atma tekliflerini kabul etmeyiniz,
ederseniz 14 günlük cayma hakkınızı kaybedeceğinizi unutmayınız.
Paket Tur Sözleşmelerinde Haklarınız
• Sözleşme imzalamadan önce size verilmesi zorunlu olan ön bilgilendirme
amaçlı broşürü dikkatlice okuyunuz!
• Boşa harcanan zaman için tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır.
• Paket tura katılmanızın mümkün olmadığı durumda turun başlamasından en az 7 gün önce paket turu üçüncü bir kişiye devredebilirsiniz.
• Paket tur sözleşmesini feshetme hakkınızın olduğunu unutmayınız!
Ön Ödemeli (Maketten) Konut, Devre tatil ve Devre mülk
Satış Sözleşmelerinde Haklarınız
• Aldığınız taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınıp alınmadığına
dikkat edin!
• Ön ödemeli konut ve devre mülk satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış
vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur.
• Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkınız olduğunu unutmayınız!
• 14 günlük cayma süresinin bitiminden teslim tarihine kadar geçecek sürede herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkınız bulunmaktadır.
• Ön ödemeli konut, devre mülk veya devre tatil satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemez.
• Satıcının, ön ödemeli satışa başlamadan önce bina tamamlama sigortası
yaptırması veya diğer teminat ve şartlardan (banka teminat mektubu,
hak ediş sistemi, bağlı kredi veya Bakanlık tarafından uygun görülecek başka
bir yöntem) en az birini sağlaması zorunludur.
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Haklarınız
• İş yeri dışında satış yapanların Gümrük ve Ticaret Bakanlığından almaları zorunlu
olan yetki belgesine sahip olduklarından emin olunuz!
• Sözleşme imzalamadan önce size verilmesi zorunlu olan ön bilgilendirme
formunu dikkatlice okuyunuz!
• Sözleşme tarihini mutlaka kendi el yazınızla atınız ve sözleşmenin bir örneğini
alınız!
• Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkınız
olduğunu unutmayınız.
 
Mesafeli Sözleşmelerde Haklarınız
• İnternet veya telefon üzerinden yapacağınız alışverişlerde gerekçe
göstermeksizin 14 gün içinde cayma hakkına sahip olduğunuzu ve satıcının,
cayma hakkınızı kullanmanızdan itibaren ödemiş olduğunuz bedeli 14 gün
içerisinde iade etmek zorunda olduğunu unutmayınız!
• İnternet veya telefon üzerinden yapılan alışverişlerde satıcının malınızı en
geç 30 gün içerisinde göndermek zorunda olduğunu unutmayınız.
• Size teslim edilene kadar olan sürede malınıza gelebilecek hasarlardan satıcı
Sorumludur
Bankacılık Hizmetlerinde Haklarınız
• Kredi kullanmadan önce Ön bilgilendirme formunu dikkatlice okuyunuz!
• Açık talebiniz olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırmak zorunda değilsiniz.
Sigorta yaptırmak isterseniz, dilediğiniz sigorta şirketini seçebilirsiniz.
• Bankalar ve kart çıkaran kuruluşlar yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında
herhangi bir ücrete tabi olmayan kart çıkartmak zorundadır.
• İmzalanan tüketici kredisi sözleşmelerinden 14 gün içinde cayma hakkınız
olduğunu unutmayınız!
• Tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanamaz.
Abonelik Sözleşmelerinde Haklarınız
• Faturada yer alan tutarın hatalı olması halinde faturanın düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilirsiniz.• Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemek sizin istediğiniz zaman feshedebilirsiniz.
• Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren
on beş gün içinde ödemiş olduğunuz ücretin geri kalan kısmını kesinti
yapmaksızın iade etmek zorundadır.

 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.