banner461
banner195

Avanos Belediyesi 2016 Haziran Ayı Meclis Karar Özeti

Avanos Belediyesi 2016 Haziran Ayı Meclis Karar Özetini açıkladı.

Avanos Belediyesi 2016 Haziran Ayı Meclis Karar Özeti
07 Haziran 2016 Salı 09:35

banner143
banner134
AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C.
01.06.2016 HAZİRAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ:
Karar Tarihi : 01.06.2016 Birleşim : 1
Karar No : 34, 35, 36, 37, 38 Oturum : 1
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
MECLİS BAŞKANI: İsmet İNCE/Meclis Başkanı
ÜYELER: 1- Üye Suat ÖZTÜRK, 2-Üye Erdoğan SARITAŞ, 3- Üye Abbas TATLISU, 4- Üye Ahmet SARIKAYA, 5- Üye Mehmet Fatih ÇEKGELOĞLU, 6- Üye Orhan TAŞ, 7- Üye Ali SARIYÜREK, 8- Üye Nurcan SEZER, 9- Üye Nurayet OĞUZ.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER:
1- Üye Cemil ORMAN
2- Üye Gülay DEMİRTAŞ
1-SUKAP Projesi kapsamında, ilçemiz içmesuyu Şebeke hattının 2. Kademe Boru Hattı iken, 1. Kademe Boru Hattı olarak değiştirilmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
2-Gündemin ikinci maddesinde yer alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 17.12.2015 tarihinde göndermiş olduğu yazıya istinaden Belediyemiz tarafından serbest Şehir Plancısına hazırlatılan, Cumhuriyet Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Raporu’nun, onay için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
3-İlçemiz Sigorta Evleri – Endüstri Meslek Lisesi arası Şehiriçi dolmuşlarıyla ilgili olarak, Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ekli kroki ile gösterilen ve okunan ek güzergah okunduğu ve ekli krokide gösterildiği hali ile oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
4- İlçemiz Alaaddin Mahallesi’nde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak ve Atatürk Caddesi’nde bir ticaret canlılığı oluşturmak amacıyla, vatandaşlarında talepleri doğrultusunda, Alaaddin Mahallesi’nde Atatürk Caddesi’nden cephe alan parseller için Alaaddin İlkokulu’ndan başlayıp, Avanos İmar Planı ile Sanayi Alanı olarak belirlenen yere kadar, zemin katların ticaret, üst katların konut olarak belirlenmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
5- Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve sunulan Memur (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği ile Memur (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği, hazırlandığı hali ile oya sunuldu. Sunum oy birliği ile kabul edildi.


T.C.
AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
04.05.2016 MAYIS OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ:
Karar Tarihi : 04.05.2016 Birleşim : 1
Karar No :27,28,29,30 Oturum : 1
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
MECLİS BAŞKANI: İsmet İNCE / Belediye Başkanı
ÜYELER: 1- Üye Suat ÖZTÜRK, 2-Üye Abbas TATLISU, 3-Üye Erdoğan SARITAŞ, 4- Üye Gülay DEMİRTAŞ, 5- Üye Ahmet SARIKAYA, 6- Üye Mehmet Fatih ÇEKGELOĞLU 7- Üye Orhan TAŞ, 8- Üye Ali SARIYÜREK.9-Üye Nurayet OĞUZ
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER:
1- Üye Cemil ORMAN
2- Üye Nurcan SEZER
1- Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan, Konut ve İşyerlerinin İçme Suyu Hatları Bağlantılarının Yapılması İşi Sözleşmesinin ileriki toplantılarda değerlendirilmek üzere ertelenmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No: 27)
2- 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı’nın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte 11.05.2016 tarihinde saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No: 28)
3- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi ibadet alanı plan tadilatının İmar Komisyonu’na havale edilmesi ve İmar Komisyonu’nun raporuyla birlikte, 11.05.2016 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No: 29)
4- İlçemiz Aydın Mahallesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İmar Komisyonuna havale edilmesi ve İmar Komisyonu’nun raporuyla birlikte, 11.05.2016 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No: 30)


T.C.
AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
11.05.2016 MAYIS MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ:
Karar Tarihi : 11.05.2016 Birleşim : 2
Karar No : 31,32,33 Oturum : 1
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
MECLİS BAŞKANI: İsmet İNCE/Meclis Başkanı
ÜYELER: 1- Üye Suat ÖZTÜRK, 2-Üye Erdoğan SARITAŞ, 3- Üye Gülay DEMİRTAŞ, 4- Üye Abbas TATLISU, 5- Üye Ahmet SARIKAYA, 6- Üye Mehmet Fatih ÇEKGELOĞLU, 7- Üye Orhan TAŞ, 8- Üye Ali SARIYÜREK, 9- Üye Nurcan SEZER, 10- Üye Nurayet OĞUZ.
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER:
1- Üye Cemil ORMAN
1-04.05.2016 tarih ve 28 sayılı Belediye Meclisi kararı ile Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu ile birlikte tek tek, kalem kalem okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı’nın tamamı oy çokluğu ile kabul edildi. (Karar No: 31)
2-04.05.2016 tarih ve 29 sayılı Belediye Meclisi kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonu’na havale edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 30L IV C Plan Paftasında “Yeşil Alan “ olarak belirlenmiş olan bölgenin yaklaşık 1000 m² lik kısmının “ İbadet Yeri “ olarak değiştirilmesi ve eksilen yeşil alanın, Karaseki Mahallesi’nde ki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ” Meydan” olarak bulunan ve mevcutta “yeşil alan” olarak kullanılan yere nakli ile ilgili plan değişikliği dosyasının onayı için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No: 32)
3-04.05.2016 tarih ve 30 sayılı Belediye Meclisi kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonu’na havale edilen, İlçemiz Aydın (Yukarı) Mahallesinde, 30L II A İmar Paftasında 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı “ ve “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlıdır. Değişikliğe söz konusu alan içerisinde ağaçlandırılacak planlı alanın tamamı park alanı olarak değiştirilmiştir. Söz konusu alana önerilen park alanı ise konut alanı olarak plan değişikliği yapılmıştır.
09.05.2016 tarihli Belediyemiz İmar Komisyonu kararına istinaden ilgili plan değişikliği dosyasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne, onay için gönderilmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No: 33)

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.