banner461

İşbaşı Eğitim Programında Katılımcıya İlişkin Şartlar

NTB'den üyelerine İşbaşı Eğitim Programında Katılımcıya İlişkin Şartlar duyurusu...

banner503
İşbaşı Eğitim Programında Katılımcıya İlişkin Şartlar
19 Ocak 2017 Perşembe 13:22

banner143
banner134
Katılımcıların sözleşme imza tarihi itibariyle son 3 aydır işsiz olması (bu süre içinde bir gün dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması),
Katılımcının Kuruma kayıtlı işsiz olması ve 15 yaşını tamamlamış olması,
Katılımcının işverenin birinci derece (anne-baba-çocuk), ikinci derece (torun-büyük anne- büyük baba) kan hısmı veya eşi olmaması ve ayrıca emekli olmaması,
İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler ancak bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı olamazlar.
Katılımcıya ilişkin şartlara haiz olup programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programa katılabilir. Katılımcılar 24 ay içinde en fazla 320 fiili gün (1 yıl) işbaşı eğitim programından Kişi daha önce Kurumun düzenlediği mesleki edindirme kursuna katılmışsa 6 ay (Kurs sonrasında 1 ay içinde aynı meslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılmak istenmesi halinde bekleme süresi yoktur); İşbaşı Eğitim Programına katılmış ise 3 ay ( daha önce katıldığı işbaşı eğitim programın süresi 320 fiili günden düşüldükten sonra kalan kısım kadar faydalanabilir) bekleme süreleri bulunmaktadır. Girişimcilik Eğitim Programı ve Toplum Yararına Programdan sonra ise bekleme süresi bulunmamaktadır.  Katılımcılara 2017 yılı için günlük 54 TL cep harçlığı ile genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı primleri ödenmektedir. (Genel sağlık sigortası prime yansımamakta olup sadece sağlıktan faydalanmaya katkı sağlamaktadır) Resmi tatillerde ve yarım günlük arife tatillerinde ise ödeme yapılmaz. Ödemeler, aylık hakediş olarak katılımcılara ait ve günlük olarak imzalanan devam çizelgelerinin işveren tarafından kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren takip eden ayın en geç iş gününe kadar Halk Bankası üzerinden yapılır. Program süresi, günlük en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere (dinlenme süreleri hariç) haftalık 45 saatten ve yine haftada 6 günden fazla olamaz. Katılımcının programdan mazeretsiz ayrılması durumunda sözleşme İl Müdürlüğü tarafından fesih edilecek ve katılımcı fesih tarihinden itibaren 12 ay süre ile kurs ve programlardan yararlanamayacaktır. Programdan ayrılma talebinde bulunan katılımcının öne sürdüğü mazeret İl Müdürlüğünce değerlendirilecek olup, bu hususta karar verme yetkisi tamamen İl Müdürlüğündedir. Geçerli olarak kabul edilebilecek mazeretler ise şunlardır: Askerlik, tutukluluk, hamilelik veya doğum, uzun süreli hastalık, sigortalı işe giriş ve ikametgâh değişikliği vb.
İşveren ve katılımcı programın dörtte birlik süresi içerisinde olmak kaydıyla karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi fesih edebileceklerdir. Bu durumda katılımcı geçerli sebepten çıkarılacaktır. Katılımcıların doktor raporu ile verilen 5 günlük sağlık izni ve toplam program süresinin onda biri (1/10) süresi kadar izni vardır (Örneğin, program süresi 160 fiili gün ise bunun onda biri 16 fiili gün izin yapar ve ayrıca 5 günlük sağlık izni vardır). Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür. Söz konusu devamsızlık sürelerinin aşılması halinde katılımcının sözleşmesi, İl Müdürlüğü tarafından fesih edilecek ve katılımcı fesih tarihinden itibaren 12 ay süre ile İşbaşı Eğitim Programından yararlanamayacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalılar, işsiz olmak şartı dışında belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla programa katılabilirler. Dul ve yetim aylığı alanlar ile engelli olmaları nedeniyle aylık bağlananlar da programlardan yararlanabilir.
 

Kaynak: MHA
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.