banner461
banner195

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2016 Mayıs Ayına Ait Olağan Toplantı Gündemi

Nevşehir İli İl Genel Meclisinin 2016 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemde yer alacak konulara açıklandı.

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2016 Mayıs Ayına Ait Olağan Toplantı Gündemi
27 Nisan 2016 Çarşamba 11:40

banner143
banner134
Nevşehir İli İl Genel Meclisinin 2016 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemde yer alacak konulara açıklandı. T.C. Nevşehir İli İl Genel Meclisinin 2016 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemler
 
 
TOPLANTI TARİHİ
 
02.05.2016-….05.2016  
 
TOPLANTI SAATİ
 
10.00
 
TOPLANTININ YERİ
 
İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu
 
S.N.                                             
 
                                   K       O      N      U      S       U
  
 
   1
 
   2
 
   3
 
 
 
 
 
 
 
 
   4
 
 
 
 
   5
 
 
 
   6
 
 
 
 
 
   7
 
 
 
 
 
 
   8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   9
 
 
 
 
 
 
 
  10
 
 
 
 
 
 
 
  11
 
 
 
 
 
  12
 
 
 
 
 
  13
 
  14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yoklama ve açılış.
 
Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.
 
İl Özel İdaresinin 19.04.2016 tarih ve 3530 sayılı yazıları ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Avanos İlçesi Göynük Köyü Köyiçi mevkii 8 pafta, 4469 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde, mülga Göynük Belediyesi tarafından içme suyu kuyusu açıldığı, ancak elektrik aboneliği alınmadığı, elektrik aboneliği alınabilmesi için taşınmazın Göynük Köyü Muhtarlığı adına tahsisli olması gerektiği belirtilmektedir. Elektrik aboneliğinin alınabilmesi için söz konusu taşınmazın Göynük Köyü Muhtarlığı adına tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa kaç yıl süreyle tahsis yapılacağı hususunda karar verilmesi talebi.       
 
İl Özel İdaresinin 07.04.2016 tarih ve 3168 sayılı yazıları ile teklif edilen, Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyü, Kale Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 117 ada 7 nolu parsele ait şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanması talebi.
 
Merkez İlçeye bağlı İcik Köyü Köy yerleşik alan sınırının genişletilmesi talebi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
 
Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı Köyü 125 ada 83 nolu parsele Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Tesis Alanı Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilmesi için şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebi, hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
 
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karakaya Köyü Bağyeri Mevkiinde bulunan tapunun: K34d02c pafta, 184 ada 95 nolu parsele ait taşınmaz üzerine Yöresel Ürünler Satış Mağazası, Araç Bakım Servisi, Konaklama Tesisi, Akaryakıt ve LPG İstasyonu kurulabilmesi için şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebi, hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca, düzenlenen İl Özel İdaresi Kesin Hesabı hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
./..
 
 
 
 
 
-2-
 
İlimizin önemli bir turizm bölgesi olması sebebiyle, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu, turizm bölgelerindeki yerleşik açık alanlarda ve çevresinde özellikle de vadilerde katı atıkların yoğunluğu ve çirkin görüntülere sebep olduğu gözlemlenmiştir. Buna ilaveten turistik işletmelerin evsel ve kimyasal atıklarının da çevreye gerek görünüm gerekse insan sağlığı açısından verdiği zararların ne olduğu ve nasıl önleneceği hususlarında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
 
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Gülşehir İlçesi Gümüşkent Köyü Yeni Mahalle, Çağlayanbaşı mevkii tapunun 194 ada, 1 parsel, 195 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller ile 274 ada 4,5,6,7,8,9,10,11 parseller üzerinde bulunan müştemilatı engellilerin etkinliklerinde kullanmak üzere Gümüşkent Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa kaç yıl süre ile tahsis yapılacağı hususlarında Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
 
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Göynük Köyü, Köyiçi mevkii 8 pafta, 4228 (22 m2) ile 4229 (21 m2) nolu parsellerde kayıtlı dükkânları, kadınların el sanatları gibi faaliyetlerinde kullanmak üzere Göynük Köyü Muhtarlığına tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, tahsis yapılacaksa kaç yıl süre ile tahsis yapılacağı hususlarında İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
 
2016 Mali Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinden, Tarım İl Müdürlüğüne ayrılan ödenek ile Tarım İl Müdürlüğünce yapılan proje programlarının neler olduğu bunun yanında bölgemize ait olan ve gerek yetiştiriciliği gerekse pazar imkânı yoğun olan kabak çekirdeği ıslahı ile ambalaj standartları konularında, Tarım Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
 
Üyeler tarafından verilecek önerilerin görüşülmesi.
 
Dilek ve Temenniler.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Süleyman ÖZGÜN
                                                                                                   Meclis Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.