banner461
banner195

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2016 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Nevşehir İli İl Genel Meclisinin 2016 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemde yer alacak konulara açıklandı.

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2016 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı
28 Mart 2016 Pazartesi 18:47

banner143
banner134
Nevşehir İli İl Genel Meclisinin 2016 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemde yer alacak konulara açıklandı.
T.C.
Nevşehir İli
İl Genel Meclisinin 2016 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemler
Toplantı Tarihi 01.04.2016-....04.2016
Toplantı Saati 10.00
Toplantının Yeri İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu
S.N. Konusu
1 Yoklama Ve Açılış.  
2 Bir Evvelki Oturuma Ait Karar Özetlerinin Okunması.
3 5302 Sayılı Kanunun 11. Maddesine İstinaden Oluşturulması Gereken, Meclis Başkanlık Divanı Seçimi.
 
  1. Îl Genel Meclis Başkanı Seçimi.
  2. 1. Meclis Başkan Vekili Seçimi.
  3. 2. Meclis Başkan Vekili Seçimi.
  4. 2 Asıl Kâtip Üye Seçimi.
  5. 2 Yedek Kâtip Üye Seçimi.
4 5302 Sayılı Kanunun 25. Maddesi Ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi Gereği, Süresi Dolan İl Encümenine Üye Seçiminin Yapılması.
5 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16. Maddesi Ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi Gereği, Süresi Dolan Komisyonların Üye Seçiminin Yapılması.
 
  1. Çevre Ve Sağlık Komisyonu,
  2. İmar Ve Bayındırlık Komisyonu,
  3. Eğitim-Kültür Ve Sosyal Hizmetler Komisyonu,
  4. Plan Ve Bütçe Komisyonu.
6 İl Özel İdaresinin 10.03.2016 Tarih Ve 2315 Sayılı Yazıları İle Teklif Edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine Ait Göynük Köyü, Köyiçi Mevkii 8 Pafta, 4228 (22 M2) İle 4229 (21 M2) Nolu Parsellerde Kayıtlı Dükkânları, Kadınların El Sanatları Gibi Faaliyetlerinde Kullanmak Üzere Göynük Köyü Muhtarlığı Tarafından Tahsisinin Talep Edildiği Belirtilmekte Olup, Bahsi Geçen Dükkânların Tahsis Edilip Edilemeyeceği, Tahsis Edilecekse Kaç Yıl Süre İle Tahsis Edileceği Hususunda Karar Verilmesi Talebi.
7 İl Özel İdaresinin 25.03.2016 Tarih Ve 2729 Sayılı Yazıları İle Teklif Edilen, İl Özel İdaresi Kadro Cetvelinde Değişiklik Yapılabilmesi İçin Yazıları Ekinde Gönderilen Iıı- Sayılı Dolu Memur Kadro Cetvelinin Görüşülerek Karara Bağlanması.
8 İlimiz Acıgöl İlçesi Tepeköy Köyü Köy Yerleşik Alan Sınırlarının Genişletilmesinin, 3194 Sayılı Kanunun 27. Maddesi Gereğince Görüşülmesi Talebi, Hususunda İmar Ve Bayındırlık Komisyonu Tarafından Tanzim Edilen Raporun Görüşülerek Karara Bağlanması.
9 Merkez İlçe Çardak Köyü 3397 Nolu Parsele Ait Bims İmalatına İlişkin Şehir Plancısı Müellifi Tarafından Hazırlanan Nazım Ve Uygulama İlave İmar Planlarının Onaylanması, Hususunda İmar Ve Bayındırlık Komisyonu Tarafından Tanzim Edilen Raporun Görüşülerek Karara Bağlanması.
____________________________________________________________________________
10  
5302 Sayılı Kanunun 17. Maddesi Ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi Gereği, İl Genel Meclisinin 07.01.2015 Tarihli Toplantısında Oluşturulan Denetim Komisyonunca Tanzim Edilen Raporun Görüşülmesi.
11 Avanos İl Genel Meclis Üyesi Tayfun Ceyhan’ın Yazılı Önerisinde, İlimiz İlkokullarında Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Ve Öğretim Veren Okul Sayımız Kaç Tanedir? Doğal Gazla Isınan Okullarımızın Enerji Ve Isı Kaybını Önleyici Tedbirler Alınmış Mıdır? Alınmamışsa Nasıl Ve Ne Zaman Tedbir Alınması Düşünülmektedir? Eski Avanos Ortaokulu- Lisesi 1999 Yılında Tadilat Ve Tamirat Görmüştü. Şimdi İse Atıl Durumdadır. Okul Bahçesinin Park Yeri Yapılarak Gelir Getirmesi İçin Bir Çalışma Yapılması Düşünülmekte Midir?
  Ayrıca, Mülkiyeti İl Özel İdaresine Ait Ürgüp İlçesi Altıkapılı Mahallesi, Şehit Turan Mevkiinde Bulunan Mehmet Diker İlköğretim Okulu, İl Özel İdaresi İle Hazine Adına Hisseli Olup, İl Özel İdaresine Ait 1.961,80 M2 Yüzölçümlü Taşınmazın, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Tahsisinin Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacaksa Kaç Yıl Süre İle Tahsis Yapılacağı, Hususlarında Eğitim-Kültür Ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Tarafından Tanzim Edilen Raporun Görüşülerek Karara Bağlanması
12 Göynük Köyü Muhtarlığı Ve Göynük Yaş Sebze Ve Meyve Pazarlama Kooperatifince Kantarın Kullanılması Ve Tahsisi Konusunda Problemler Yaşandığı, Yaşanan Bu Problemlerin Çözüme Kavuşmadığı İçin Konunun İl Genel Meclisince Değerlendirilmesi Hususunda İnceleme Ve Araştırma Komisyonu Tarafından Tanzim Edilen Raporun Görüşülerek Karara Bağlanması.
13 İlimiz Merkez İlçe Eskili Mahallesinde Mülkiyeti İl Özel İdaresine Ait Olan İlkokul Ve Bahçesi Vasıflı Taşınmazın, Nevşehir Belediyesine Tahsisinin Yapılıp Yapılmayacağı, Tahsis Yapılacaksa Kaç Yıl Süre İle Tahsis Yapılacağı, Hususunda İnceleme Ve Araştırma Komisyonu Tarafından Tanzim Edilen Raporun Görüşülerek Karara Bağlanması.
14 İl Özel İdaresi Yetki Alanında Kalan Alanlarda Vatandaşların Talebine İstinaden Hazırlanan İmar Planları Ve İmar Planı Değişikliklerinin İncelenmesi Ve Onaylanması İşlemine Ait Hizmet Bedeli Alınmasına Karar Verilmiş Olup, Söz Konusu Karar İle Belirlenen Hizmet Bedellerinin Yüksek Olduğu Gerekçesi İle Talep Sahibi Şirket Ve Vatandaşlarca İtirazda Bulunulduğundan, Bahsi Geçen Hizmet Bedellerine Yapılan İtirazların Ve Hizmet Bedellerinin Yeniden Değerlendirilmesi Hususunda İnceleme Ve Araştırma Komisyonu Tarafından Tanzim Edilen Raporun Görüşülerek Karara Bağlanması.
15 Mülkiyeti İl Özel İdaresine Ait Sulusaray Kasabası Karayazı Mevkii Tapunun K33d05c Pafta, 180 Ada, 1 Ve 6015 Nolu Parsellerdeki Taşınmaz İle Nevşehir Belediyesi İle Hisseli Olan İbrahimpaşa Mahallesi 1.Mıntıka Tapunun 20 K3 Pafta, 3115 Ada Ve 2 Parselde Kayıtlı Bulunan 7000 M2, Şehir İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Aynı Zamanda Akaryakıt İstasyonu Alanı, İlimiz Bekdik Mahallesi 4.Mıntıka Tapunun 16j 4 Pafta, 3161 Ada, 2 Parselde Kayıtlı Bulunan 4625,75 M2 Şehir İmar Planında Akaryakıt Satış Ve Bakım İstasyonu, İlimiz Bekdik Mahallesi Tapunun 36 Pafta, 14 Ada, 14 Parsel 22, 23, 25 Ve 110 Nolu Bağımsız Bölümlerinde Kayıtlı Bulunan Dükkânların, Karşılıklı Takasının Yapılması Hususunda Plan Ve Bütçe Komisyonu Tarafından Tanzim Edilen Raporun Görüşülerek Karara Bağlanması.
16 Üyeler Tarafından Verilecek Önerilerin Görüşülmesi.
Dilek Ve Temenniler.
17
   
 
 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.