banner461
banner195

TOKİ Nevşehir Başvuruları 25 Nisan'da Başlıyor!

TOKİ Nevşehir Merkez Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Evleri başvuruları 25 Nisan'da başlıyor!

TOKİ Nevşehir Başvuruları 25 Nisan'da Başlıyor!
07 Nisan 2016 Perşembe 16:42

banner143
banner134
Toplamda 80 adet konutun satışa çıkarıldığı projede dairelerin tipleri 3+1 şeklinde tasarlandı. TOKİ Nevşehir Merkez Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Evleri başvuruları 25 Nisan 'da başlıyor.

TOKİ Nevşehir Merkez Kale Etrafı Kentsel Yenileme Konutları'na şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 özürlü vatandaşlar ve diğer konut alıcı adayları başvurabilecek.

Kentsel Dönüşüm  TOKİ  Nevşehir Merkez Konutları 96,8 metrekare'lik 3 oda 1 salon şeklinde dizayn edildi. Projede 80 adet daire satışa çıkarılıyor.

Peşinat bedelinin 9 bin 679 liradan başladığı projede taksitler 605 liradan başlıyor. Projede 96 bin 794 lira ile 124 bin 235 lira arasında değişiyor.

TOKİ Nevşehir Merkez Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Evleri başvuruları 25 Nisan'da başlıyor!
2016 TOKİ Nevşehir Merkez Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Konutları yüzde 10, yüzde 15 veya yüzde 25 peşin ödemelerde kalan tutarı ise 96 ay, 108 ay ya da 120 aya varan vadelendiriliyor.

TOKİ Nevşehir Merkez Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Evleri başvuruları 25 Nisan'da başlıyor ve 6 Mayıs 2016 tarihine kadar devam ediyor. Projede başvurular, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri tarafından kabul edilecek.


Satış duyurusu;

(TOKİ)
NEVŞEHİR MERKEZ KALE ETRAFI KENTSEL YENİLEME
TOPLU KONUT UYGULAMASI 80 ADET KONUT
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Nevşehir Merkez Kale Etrafı Kentsel Yenileme
Toplu Konut Uygulaması kapsamında üretilecek 3+1 nitelikli 80 adet konut kuralı satışa
sunulacaktır.
1) Satıcı : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres : Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet : www.toki.gov.tr
İletişim telefon : 444 86 54
2) Kura yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutlar için başvurular, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin
tüm şubeleri tarafından 25 Nisan - 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında kabul edilecektir.
3) Söz konusu müracaatlar; 1) “Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” (Sosyal Güvenlik
Kurumundan Hak Sahibi Belgesi olan ve daha önce Şehit Ailelerine, Maluller ile Dul ve Yetimlerine
açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmamış olanlar) başvuruları, 2) En az %40 Özürlü
Vatandaşların başvuruları, 3) Diğer Konut Alıcı Adayları başvuruları olmak üzere 3 ayrı kategoride
kabul edilecektir.
4) * Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine konut
sayısının %10’u kadar (8 adet) kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura
sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru
sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
* “%40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar (4 adet) kontenjan ayrılacak ve kura ile
hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri
diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre
gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.
5) Detaylı satış fiyat ve koşulları Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek
fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.
6) Proje yapı ruhsat tarihi 01/ 12 / 2014’tür.
7) Proje kapsamında satışa sunulmakta olan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde,
başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda “Konut Alma
Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” 13 Mayıs 2016 tarihinde çekilecektir. Kura çekim işlemleri 3.
maddede belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru
olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyerek
kullanıma açacağı bloklar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut
seçimleri yapılacaktır. Kura çekildiği takdirde 1. kategoride çekilen kura sadece konut belirlemeye
yönelik olacaktır.
8) Kuranın çekileceği yer, ilgili Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinde ve İdarenin web sayfasında
(www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
9) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları
üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, bu kişilerin daha
önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmaları şartları
aranacaktır. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca
bir adet başvuru yapılabilecektir (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.
10) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerine başvurarak, 2 Bin TL
(İkibin Türk Lirası) tutarındaki başvuru bedelini 25 Nisan - 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında
yatıracak (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri
kategorisi hariç) ve başvurdukları grup ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi”ni
imzalayacaklardır. 
Bilkent Plaza B1 Blok 060 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54 Faks: (312) 266 77 39 www.toki.gov.tr

11) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru
olması nedeni ile başvuru sırasına göre 18 - 24 Mayıs 2016 tarihleri arasında konut seçimi yapan
alıcılar; peşinat bedelinden (%10, %15 veya %25) başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı 18
- 24 Mayıs 2016 tarihleri arasında T Türkiye Halk Bankası A.Ş Nevşehir Merkez Şubesine
yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
12) Kura sırasında 3+1 konutlar için; 40 adet yedek alıcı belirlenecek, asil konut alıcılarının sözleşme
imzalamaması halinde kalan konutlar İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı
çerçevesinde 30 – 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gayrimenkul Satış Sözleşmesi
imzalayacaklardır.
13) Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi,
peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu
üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
14) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 96, 108 veya 120 ay boyunca aylık taksitler
halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, sözleşme imzalama tarihine
bakılmaksızın, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık
dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi,
sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış ise yine teslim
tarihini takip eden ilk dönemde İdarece bildirilecektir.
15) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında
becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
16) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkul’ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe
göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
17) A-) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri)
ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi
Durumunda,
Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka
aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden
faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç
kalması durumunda 120 ay vade ile madde 13 de belirlenmiş olan artış esaslarına göre
ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda;
satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu
miktar kredi tutarını geçemez.
B-) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri)
ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu
Yapılması Durumunda,
Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan,
“TOPLU KONUT FONU’NDAN MALÜL VE ŞEHİT AİLELERİNE AÇILACAK FAİZSİZ
KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE BU KREDİYİ DAHA ÖNCE KULLANMIŞ
VE EMEKLİ SANDIĞINDAN (DEVREDİLEN) AYLIK ALANLARIN KONUT
BAŞVURUSUNDA İBRAZ EDECEKLERİ BELGE”yi veya “HAK SAHİPLİĞİ
BELGESİNİN” alınarak anılan belgelerin ekinde, konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde
son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya
başvuru yapılan İl nüfusuna son 3 yıldır kayıtlı olduklarına ait belgeler (Nüfus kayıt örneği)
istenecektir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış kampanyasından bir defaya
mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
Bilkent Plaza B1 Blok 060 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54 Faks: (312) 266 77 39 www.toki.gov.tr

Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli sabit
taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde
satılacaktır.
18) Kura sonucunda;
 Konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine 18
Mayıs 2016 tarihinden itibaren iade edilecektir.
 Konut satın alma ve belirleme hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin
başvuru bedelleri 26 Mayıs 2016, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 01 Haziran 2016,
tarihinden itibaren iade edilecektir.
19) Konutların teslim süresi, Sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi,
İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
20) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından
ödenecektir.
21) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız
bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin
giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin
içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız
bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.
22) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve
sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.
23) Başvuru ve satış işlemleri, Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır. Yetkili Banka
şubeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla
duyurulmaktadır.
24) Gayrimenkul satış işlemleri, Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.