banner461
banner195

18. Geleneksel Tüketici Ödülleri Sahiplerini Arıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen tüketici ödülleri, bu yıl da sahiplerini buluyor. ‘Geleneksel tüketici ödülleri’ 7 dalda belirlenen kategoride sahiplerini bulacak.

18.  Geleneksel Tüketici Ödülleri Sahiplerini Arıyor
06 Ocak 2015 Salı 17:00

banner143
banner134
                                                                           GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

18. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ

BİLİNÇLİ TÜKETİCİLERİ, TÜKETİCİ MEMNUNİYETİNİ İLKE EDİNEN FİRMALARI,

TÜKETİCİLERİ KORUYAN KURULUŞLARI VE BİLİMSEL ÇALIŞMA SAHİPLERİNİ

BEKLİYOR

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2014 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda "2014 Yılı 18. Tüketici Ödülleri" verilecektir.

18. Tüketici Ödül Dalları:

A- Bilinçli Tüketici Ödülü

Ödül verilecek tüketicinin;

1-        Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermesi,

2-   Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,

3-   Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,

4-   Başarısına esas teşkil eden Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Karan vb. belgelerin başvuru dilekçesi ekinde yer alması gerekmektedir.

B- Yazılı Basın Tüketici Ödülü

Ödül verilecek yazıların;

1-       İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması,

2-   Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarım ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması,

3-   Belirli aralıklarla yayınlanmış olması.

Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2014 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişiliği, imtiyaz sahibi, iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir.

C-Radyo- Televizyon Programı Ödülü

Ödül verilecek programın;

1-       Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarım konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,

2-   08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanması.

Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2014 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet tv-radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu flash bellek, CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru 

dosyasına eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı tv-radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydudan vb. gibi yayın erişim ağımn bildirilmesi gerekmektedir.

D- Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firma Ödülü

Ödül verilecek firmanın;

1-          Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması,

2-    Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,

3-          Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,

4-    Tüketicileri ve kendi çalışanlannı bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması.

E- Bilimsel Çalışma Ödülü

Ödül verilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşlann aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması;

1-       Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,

2-   Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması,

3-   Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması,

4-   Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması.

Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların basılmış, yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay sonuçlannın birer asıllannın ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

F- Tüketici Özel Ödülü: Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşullan aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Adaylar ya da aday gösterilenler "A, B, C, D, E ve F" dallannda belirlenen ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabileceklerdir.

Kişi veya kuruluşlar, yukanda dallan ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödülleri"ne doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adaylann yukanda belirtilen ölçütleri taşıdıklan belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız "www.gtb.gov.tr" adresli web sitesinden, O 312 201 66 13 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Başvuruların 29 Ocak 2015 Cuma günü Saat 17.30'a kadar, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9. Km. TOBB İkiz Kuleler C Blok 15/32 Çankaya/ANKARA" adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

81 il merkez ve ilçe sınırlan içerisinde Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi veya doğrudan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulması zorunludur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.