banner461
banner195

2016 Yılı Defter Tasdiklerini Yaptırmayı Unutmayınız

Sakın unutmayın : 2016 yılına ait defterler aralık ayında tasdiklenecek...

2016 Yılı Defter Tasdiklerini Yaptırmayı Unutmayınız
08 Aralık 2015 Salı 21:22

banner143
banner134
 Vergi Mükelleflerinin 2016 yılında tutulması gereken defterlerini yasal olarak Aralık 2015 ayında tasdik ettirmeleri gerekiyor.

Nevşehir Mali Müşavirler Odasından yapılan açıklamaya göre;  Muhasebecilerde defter tasdiklerine ilişkin olarak hazırlıkların başladığını ve meslek mensuplarının yasal olarak görevleri olmadığı halde mükelleflerin kanundan doğan bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve herhangi bir cezai müeyyideyle karşılaşmamaları için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını,mükelleflerin yasal olarak tutacakları defterleri hazırlayıp numaralamaları yaptıklarını defter nevi,sayfası ,dönemi, unvanı ve kimlik bilgilerini kağıt ortamında yazmakta ayrıca bu bilgileri elektronik ortamda Noterler birliğinin sayfasına göndermekte,defterleri topluca tasdik ettirerek bürolarında muhafaza etmekte böylece mükelleflerin çok önemli bir yasal yükümlülüğünü onlar adına yaptırarak mükelleflere büyük bir kolaylık sağlamaktadırlar denildi.

Vergi ve Ticaret hukukuna ilişkin mevzuatlarımız tutulacak defterler ve bunların tasdiki konusuna büyük önem vererek ayrıntılı olarak ele almış ve uyulması hallerinde ise büyük cezalara muhatap olunacağını belirtmiştir.


213 sayılı VUK’na göre kanuni süresinde tasdikletilmeyen defterler için birinci derecede usulsüzlük cezası kesileceğini, kanuni süresinin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterlerin hiç tasdikletilmemiş sayılacağını belirtmektedir. Bu durumda vergi matrahı VUK’NU 30.maddesi gereği resen takdir edilecektir.
Ayrıca tasdiksiz defterlere kaydedilen belgeler geçersiz sayılacak ve böylece KDV kanunu 29. maddesince defterlere kaydedilen KDV indirim konusu yapılmayacaktır,defterlerin incelemeye elverişli olmaması saklama ve ibraz yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gibi durumlara da ağır para ve hapis cezaları kesilecektir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt geçersizliği yönünden cezalar kesecek ve Mahkemelerde defterlerin mükellefin lehine delil olması kabul edilmeyecektir. 6102 sayılı yeni TTK’nin dada defter tutmayla ilgili cezalar öngörülmüştür. TTK 562.maddesine göre, Defterlerin tutulmaması ve saklanmaması halinde 4934.TL İdari para cezası uygulanacaktır. Defter ve belgelerin Denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler için 300 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacaktır. 6102 sayılı yeni TTK’nin dada defter tutmayla ilgili cezalar öngörülmüştür. TTK 562.maddesine göre, Defterlerin tutulmaması ve saklanmaması halinde 4934.TL İdari para cezası uygulanacaktır. Defter ve belgelerin Denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler için 300 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacaktır. Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi veya kanuna uygun saklanmaması hallerinde sorumlular hakkında 300 günden az olamamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Sahte belge düzenleyenler ve ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.


213 sayılı VUK’nun 172.maddesi gerçek ve tüzel kişileri defter tutmakla yükümlü kılmıştır, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunun 64.maddesi ise her tacirin kanun hükümleri çerçevesinde Ticari defterleri tutmakla yükümlü olduğunu belirtmiştir. Buna göre mükellefiyet durumuna göre tutulacak ve tasdike tabi defterler aşağıda belirtilmiştir.


Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tutacağı Defterler


213 sayılı VUK’nun 182.maddesine göre 1.sınıf tüccarların(bilanço usulü) tutulacak Ticari defterler
a-Yevmiye Defteri, b-Defteri Kebir, c-Envanter Defteri
Yevmiye defteri için ayrıca kapanış tasdiki yaptırılacaktır(takip eden yılın 6.ayın sonuna kadar)
213 sayılı VUK’nun 193.maddesine göre işletme hesabına göre tutulacak Ticari Defterler
a-İşletme hesabı defteri
213 sayılı VUK’nun 210.maddesine göre Serbest Meslek erbabınca tutulacak Ticari Defterler
a-Serbest Meslek Kazanç Defteri
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Tutacagı Defterler (Anonim-Limited Şirketler)
Buna göre yukarda belirtilen madde hükümlerine göre 6102 sayılı yeni TTK’nın 64.maddesinde belirtilen aşağıdaki defterler in kullanılması gerekmektedir.


Anonim Şirketler Limited Şirketler
a-Yevmiye Defteri a-Yevmiye defteri, b-Defteri Kebir b-Defteri kebir, c-Envanter Defteri c-Envanter defteri, d-Yönetim Kurulu Karar Defteri d-pay defteri, e-Pay Defteri e-Genel kurul toplantı ve müzakere defteri ve f-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.
bu defterlerden Yevmiye Defteri ve Yönetim kurulu Karar Defteri için kapanış tasdiki zorunluluğu getirilmiş olup kapanış tasdiki yevmiye defterleri için izleyen faaliyet döneminin 6.ayı sonuna kadar karar defterleri için 31 Ocak tarihine kadar Notere yaptırılır. Pay Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri yeterli yaprak bulunmak kaydı ile izleyen faaliyet dönemlerin de açılış onayı yaptırmaksızın kullanılabilir. yıl süreyle saklanmak zorundadır. Tüm belirtilen bu açıklamalarda tutulması gereken defterler ve tasdiklerinin yapılmamasının hukuki sonuçları çok ağır ve telafisi zor cezalar içermektedir. Mükelleflerimizin bu konular üzerin de gerekli özenin göstermesini ve Muhasebecilerine yardımcı olmalarını bekliyoruz.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.