banner461
banner195

Anketlerin İnternetten Uygulanması

Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığı Nevşehir Bölge Müdürü Üzeyir KARAKUŞ, Anketlerin İnternetten Uygulanması konusunda açıklamlarda bulundu.

Anketlerin İnternetten Uygulanması
17 Ocak 2014 Cuma 19:29

banner143
banner134

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Nevşehir Bölge Müdürlüğü

 

Anketlerin İnternetten Uygulanması

Türkiye İstatistik Kurumu, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca çeşitli konularda sayım ve anket düzenlemek ve sonuçlarını kullanıcılara sunmakla yükümlüdür. İstatistik alanında ulusal ve uluslararası öncelikler dikkate alınarak, ülkemizin ekonomi, sosyal, demografı, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikler derlenmekte, derlenen bu bilgiler analiz edilerek kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması, milli gelir tahminlerinin yapılması, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişimlerin izlenmesi, uluslararası bilgi sistemine ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlanması, ayrıca çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi amacıyla kullanılmaktadır.

İşyerlerine yönelik olarak yapılan araştırmalarımız daha önce internet üzerinde geliştirilen uygulamalar yoluyla, ayrıca e-posta ve kâğıt ortamında yapılmakta iken, dünyada ve ülkemizde sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmak, işgücü ve zaman maliyetini en aza indirmek, zamanlı veri üretimi yapabilmek amacıyla ve anılan Kanunun 8. maddesindeki "İstatistikî birimler, ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji ve ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki resmi istatistikleri üretmek üzere, Anayasa'da belirlenen temel haklar ve ödevler çerçevesinde, kendilerinden istenen veri veya bilgileri, Başkanlığın belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlüdür." hükmü çerçevesinde, işyeri bazındaki araştırmalarımız verilecek şifre ile girişim/işyeri yetkililerince bundan sonra sadece internet üzerinden doldurulmasına karar verilmiştir. Bu konuda detaylı bilgiler kurumsal web sayfamızda (www.tuik.gov.tr) bulunmaktadır.

Derlenen bilgiler, yalnızca istatistiksel çalışmalarda kullanılmak amacıyla toplanmaktadır. Veri gizliliği, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile teminat altına alınmıştır. Anılan Kanun uyarınca derlenen bu bilgiler idari, adli ve askeri hiçbir organ, makam, merci veya kişiye verilemez, istatistik amacı dışında

Kullanılamaz.

Ayrıca, söz konusu Kanunun 54. maddesi gereğince sayım, anket ve araştırmalarda istenen bilgilerin belirlenen şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak verilmemesi durumunda idari para cezası uygulanmaktadır. Anılan idari para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17. maddesinin 7. fıkrası gereğince yeniden değerleme oranında her yıl artırılmaktadır.

Bu kapsamda 2014 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları;

a)      Hanehalkı veya bireylerle yapılan araştırmalar için 959 (Dokuzyüzellidokuz) TL

b)              Girişim/İşyerleri ile yapılan araştırmalar için 2.281 (İkibinikiyüzseksenbir) TL

c)               Sayımlarda işlenmesi durumunda 3.859 (Üçbinsekizyüzellidokuz) TL. olarak belirlenmiştir.

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun amir hükmü gereğince girişim/işyeri yetkililerinin idari para cezası ile karşılaşmaması için Türkiye İstatistik Kurumunca yürütülen sayım, anket ve araştırmalara belirlenen şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak internet üzerinden doldurulmalıdır. 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
mehmet yalçın - 4 yıl önce
tüik son yıllarda diğer kamu kurumlarında olduğu gibi teknolojiyi güzel kullanıyor