banner461
banner195

Eksik Gün Bildiriminde Yeni Uygulama

Artık 10 ve üzerinde sigortalı, yani işçi çalıştırılan işyerlerinde Eksik Gün Bildirim Formu (Ek-10) verilmeyecek*. Öncelikle 21.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri (SSİY) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14'üncü maddesi ile yönetmeliğin 102. maddesinde de değişiklik yapılmıştır.

Eksik Gün Bildiriminde Yeni Uygulama
09 Aralık 2013 Pazartesi 11:56

banner143
banner134

 Ve bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, Resmî Gazete'nin 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı nüshasında, 'İşveren uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ' başlığıyla yayınlanan tebliğin 1'inci maddesinde, 1.9.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nin 2.1.2.6 numaralı maddesinin 'a) Eksik Gün Nedenlerinin Bildirilmesi' başlıklı fıkrasının üçüncü ve dördüncü bentlerinde yer alan '30' ibareleri '10' olarak değiştirilmiştir.

Böylece Eksik Gün Bildirimi Formu'nun verilmesi ile ilgili muafiyet sayısı olan 30 sigortalı sayısı, 10 sigortalı sayısına indirilmiş oldu. 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri için, 21.08.2013 tarihinden itibaren, SGK'ya Ek-10 Eksik Gün Bildirim Formu verilmeyeceği, 1'den 9'a kadar sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri için ise sözkonusu Ek-10 Eksik Gün Bildirim Formu verilmesi ile ilgili uygulamasının aynen devam edeceği düzenlenmiştir. SSİY'nin 102. maddesinde yapılan değişikliğe göre;

- Genel bütçeye dâhil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin,

-Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin,

-Bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının,

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının,

-Sendikaların,

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri

-Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,

-10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde, eksik gün bildirim nedenlerinin APHB'de belirtilmesi yeterli olacaktır. Bu işyerleri için ayrıca Ek-10 eki belgelerin, SGK'ya verilmeyecektir. İşyerinde çalışan sigortalı sayısının tespiti şöyle yapılacaktır: Ay içinde hizmet akdi devam eden sigortalılarla birlikte; taşeronlar (alt işverenler) tarafından çalıştırılan sigortalılar; ay içinde çeşitli nedenlerle çalışması olmayan sıfır gün ve sıfır kazançlı sigortalılar; ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalılar, hesaba dahil edilecektir. Bu hesaba göre ay içinde 10 ve üzerinde sigortalı varsa, eksik gün bildirim formu ile eki belgeler, SGK'ya verilmeyecektir.

Eksik gün bildirim formu vermek zorunda olanlar

İşçi sayısının 1-9 (dâhil) olarak bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini APHB - aylık prim ve hizmet belgelerinde göstermeleri durumunda Yönetmeliğin ekinde yer alan Eksik Gün Bildirim Formu ve eklerini, ilişkin olduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, yani takip eden ayın 23'üne kadar, eskiden olduğu gibi işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğü'ne vermek zorundadır.

Bu değişikliğe göre, sigortalının ay içindeki eksik gün bildiriminin nedeni istirahat ise ve istirahata ilişkin rapor da elektronik ortamda anlaşmalı sağlık hizmet sunucuları tarafından SGK'ya gönderilmişse, eksik gün bildirimi bu şekilde olan istirahat raporlarını Eksik Gün Bildirim Formu ekinde ayrıca SGK'ya göndermelerine gerek olmayacaktır. Ancak, eksik gün bildirim nedeni puantaj kaydı ise, puantaj kayıtlarının geçerli olabilmesi için sigortalının mutlaka imzasının bulunması gerekmektedir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği(SSİY)'nin 102'nci maddesinde yapılan yeni düzenlemeye göre, 10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek:10) ve eki belgeleri SGK'ya vermelerine gerek bulunmamaktadır.SGK, işveren uygulamalarında değişiklik yaptı. Artık 10 ve üzerinde sigortalı, yani işçi çalıştırılan işyerlerinde Eksik Gün Bildirim Formu (Ek-10) verilmeyecek*. Öncelikle 21.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri (SSİY) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14'üncü maddesi ile yönetmeliğin 102. maddesinde de değişiklik yapılmıştır. Ve bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, Resmî Gazete'nin 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı nüshasında, 'İşveren uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ' başlığıyla yayınlanan tebliğin 1'inci maddesinde, 1.9.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nin 2.1.2.6 numaralı maddesinin 'a) Eksik Gün Nedenlerinin Bildirilmesi' başlıklı fıkrasının üçüncü ve dördüncü bentlerinde yer alan '30' ibareleri '10' olarak değiştirilmiştir.

Böylece Eksik Gün Bildirimi Formu'nun verilmesi ile ilgili muafiyet sayısı olan 30 sigortalı sayısı, 10 sigortalı sayısına indirilmiş oldu. 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri için, 21.08.2013 tarihinden itibaren, SGK'ya Ek-10 Eksik Gün Bildirim Formu verilmeyeceği, 1'den 9'a kadar sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri için ise sözkonusu Ek-10 Eksik Gün Bildirim Formu verilmesi ile ilgili uygulamasının aynen devam edeceği düzenlenmiştir. SSİY'nin 102. maddesinde yapılan değişikliğe göre;

- Genel bütçeye dâhil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin,

-Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin,

-Bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının,

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının,

-Sendikaların,

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri

-Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,

-10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde, eksik gün bildirim nedenlerinin APHB'de belirtilmesi yeterli olacaktır. Bu işyerleri için ayrıca Ek-10 eki belgelerin, SGK'ya verilmeyecektir. İşyerinde çalışan sigortalı sayısının tespiti şöyle yapılacaktır: Ay içinde hizmet akdi devam eden sigortalılarla birlikte; taşeronlar (alt işverenler) tarafından çalıştırılan sigortalılar; ay içinde çeşitli nedenlerle çalışması olmayan sıfır gün ve sıfır kazançlı sigortalılar; ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalılar, hesaba dahil edilecektir. Bu hesaba göre ay içinde 10 ve üzerinde sigortalı varsa, eksik gün bildirim formu ile eki belgeler, SGK'ya verilmeyecektir.

Eksik gün bildirim formu vermek zorunda olanlar

İşçi sayısının 1-9 (dâhil) olarak bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini APHB - aylık prim ve hizmet belgelerinde göstermeleri durumunda Yönetmeliğin ekinde yer alan Eksik Gün Bildirim Formu ve eklerini, ilişkin olduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, yani takip eden ayın 23'üne kadar, eskiden olduğu gibi işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğü'ne vermek zorundadır.

Bu değişikliğe göre, sigortalının ay içindeki eksik gün bildiriminin nedeni istirahat ise ve istirahata ilişkin rapor da elektronik ortamda anlaşmalı sağlık hizmet sunucuları tarafından SGK'ya gönderilmişse, eksik gün bildirimi bu şekilde olan istirahat raporlarını Eksik Gün Bildirim Formu ekinde ayrıca SGK'ya göndermelerine gerek olmayacaktır. Ancak, eksik gün bildirim nedeni puantaj kaydı ise, puantaj kayıtlarının geçerli olabilmesi için sigortalının mutlaka imzasının bulunması gerekmektedir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği(SSİY)'nin 102'nci maddesinde yapılan yeni düzenlemeye göre, 10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek:10) ve eki belgeleri SGK'ya vermelerine gerek bulunmamaktadır.

 

 

Yeni Şafak

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.