banner461

Engelli ve eski hükümlü işçi alım ilanı

Milli eğitim müdürlüğü okullarımızda sürekli işçi Kadrolarında (engelli, eski hükümlü) temizlik işçisi olarak çalıştırılmak üzere Noter kurası çekildi. Noter kurasında asıl listeden çıkan adaylar ile asıl listeden gelmeyen adaylar yerine yedek kurada çıkan adaylar mülakata alınacak.

Engelli ve eski hükümlü işçi alım ilanı
12 Ekim 2018 Cuma 13:54

banner143
banner134

Mülakata gelmeden önce asil ve yedek listede ismi bulunan adayların aşağıda belirtilen belgeleri müdürlüğe 17.10.2018 tarihine kadar elden teslim etmesi gerekmekte. Belgesi eksik olan adaylar mülakata alınmayacak.

Belge Teslim yeri: Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Hükümet konağı Kat : 3 Nevşehir 

1. İşçi Olarak Alınacaklarda Aranacak Şartlar

            1. Türk vatandaşı olmak.

            2. 18 yaşını doldurmuş olmak.

3. Affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

6. Askerliğini yapmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya melüllük ayılığı almamak.

8. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek. (Sınavda Başarılı Olanlar Getirecektir)

9. İşe alınanlarda deneme süresi 30 gündür.

10.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

2. Başvuru Özel Şartları

1. Lise ve dengi ile daha üst öğrenimli alımlarda geçerli döneme ait KPSS´ye girdiğine dair puan kartı istenecektir. Engelli işçi alımlarında EKPSS´ye girmiş olması yeterlidir. Tüm adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2. İlköğretim ve daha alt eğitim düzeyleri için kura usulü uygulanır. Ancak, yapılacak işe uygun olup olmadıkları sözlü sınavla tespit edilecektir.           

3 Aşçı olarak çalışacakların vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamalıdır.

4. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

5. Bu ilanla işe alınan işçiler beş yıl süre il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

3. Sözlü Sınav İçin Belge Teslim İşlemleri

1. İŞKUR´da ilan edilen kesin listede yer alan adayların belge teslim yeri, tarihleri diğer bilgilendirme işlemleri, müdürlüğümüz internet sayfasından duyurulacak, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. İŞKUR tarafından sözlü sınav için gönderilen adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri müdürlüğümüze elden teslim edecekler belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Belgeler:

1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.      TCKN´lu adli sicil kaydı.

3.      Öğrenim belgesi fotokopisi.

4.      Askerlik durum belgesi fotokopisi.

5.      Geçerli döneme ait KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

6.      Aşçılık için yetkili kurumlardan alınmış diploma, ehliyet, sertifika ve belgeler.

7.      Eski Hükümlüler için Eski Hükümlü belgesi veya Müddetname

4. Sözlü Sınav Ve Kura İşlemleri

1. Sözlü sınav yeri ve tarihleri, internet sayfalarından, kapıya asılan duyurulardan veya cep telefonlarına gönderilen mesajlardan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Sözlü sınav, adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

3. Sınavlar 100 puan üzerinden, %70´i KPSS puanı, %30´u sözlü sınav puanı olacak şekilde değerlendirilir. Sınav kurulunca, açık iş sayısı kadar asıl, bir o kadar da yedek üye belirlenir. İşe başlamayanlar ile deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

4. Asıl ve yedek üyeler, bu maddenin birinci fıkrasındaki usule göre ilan edilir.

5. Kura usulü ile işe alımlarda da sözlü sınav gibi duyuru yapılır. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda çekilir. Açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. Sonuç, sözlü sınavda olduğu şekilde ilan edilir.

6. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

5. Sınav Sonuçlarına İtiraz

1. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir.  T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6.Göreve Başlama İşlemleri

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir.  Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Göreve başlayan işçiye deneme süresince asgari ücret, daha sonra taraf sendikaya üye olması halinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

7. Gerçeğe Aykırı Beyan

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 


Kaynak: MHA
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.