banner461

Görev Yollukları Neden Ödenmiyor?

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı Mevzuat Sekreteri Fatih Arıkan, Sözleşmeli çalışan öğretmenlerin görev yolluklarının neden ödenmediğinin cevabını arıyor.

banner503
 Görev Yollukları Neden Ödenmiyor?
07 Temmuz 2014 Pazartesi 17:49

banner143
banner134

 Görev Yollukları Neden Ödenmiyor?

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı Mevzuat Sekreteri Fatih Arıkan, Sözleşmeli çalışan öğretmenlerin görev yolluklarının neden ödenmediğinin cevabını arıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi Mevzuat Sekreteri Fatih Arıkan açıklamalarında; “Danıştay 2. Dairesi Başkanlığının oybirliği ile aldığı karara  göre:

Sürekli görev  yolluğunun ödenmemesi işleminin yasal dayanaklarını oluşturan ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde yer alan; "Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez." ibaresi ile buna paralel olarak yürürlüğe sokulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 sayılı Genelgesi'nin 11. maddesinde yer alan; "Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecektir." ibaresinin Danıştay İkinci Dairesi'nin 28.02.2011 günlü, E:2010/5994 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmuş olması nedeniyle oluşan yeni hukuki durum karşısında, davacının sürekli görev yolluğunu alabilmek için,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında idareye her zaman başvurabileceği de açıktır. 21 Ocak 2014  Salı tarihli ve 28889 sayılı resmi gazetede yayımlanan Danıştay’ın İçtihat kararına rağmen Sözleşmeli öğretmenlerimize hâlâ sürekli görev yollukları ödenmemektedir. Danıştay 2.Dairesi, Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez." ibaresi ile buna paralel olarak yürürlüğe sokulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 sayılı Genelgesi'nin 11. maddesinde yer alan; "Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecektir." ibaresinin Danıştay İkinci Dairesi'nin 28.02.2011 günlü, E:2010/5994 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmuş olmasının özellikle altını çizerek ödememe gerekçesinin ortadan kalktığını ima etmiştir. Hukuk devleti olan ülkemizde ilgili birimler tarafından nedense mahkeme kararları yeterince takip edilmiyor. Uyulması mecburi olan kararlar görmezden geliniyor. Danıştay 2. Dairesinin verdiği kararda “…Yolluk ödenmesine neden olan işlemin hukuki sebebi genellikle atama, nakil veya geçici görevlendirme işlemlerinden biri olmakla birlikte, yolluğun ödenmesi konusunda idari dava konusu olabilecek bir uyuşmazlığın doğması, yolluk konusunda bir işlemin tesis edilmiş olması koşuluna bağlıdır. Yolluk konusundaki işlem ise yolluğa hak kazandıran atama, nakil veya geçici görevlendirme işlemiyle birlikte, atama, nakil veya görevlendirmenin "yolluklu veya yolluksuz" olduğunun işlemde belirtilmesi suretiyle tesis edilebileceği gibi yolluğa hak kazandığı iddiasında olan kişinin yolluk talebiyle başvurusu üzerine de tesis edilebilir.” denilmektedir. Zaman aşımı gerekçeleriyle memurun aleyhine verilen kararları Danıştay bozmuştur. Atama sırasında düzenlenen belgelerde ve tesis edilen işlemlerde atamanın yolluklu veya yolluksuz yazması durumunda ilgili belge ataması yapılan memura tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 günlük süre içerisinde dava açılabilir. Eğer tesis edilen işlemlerde “yolluklu ve yolluksuz “şeklinde bir ibare yoksa kişi dilediği zaman dava açma hakkına sahiptir. Eğer yolluklu ve yolluksuz şeklinde bir ibare yoksa ve kişi işlemi gerçekleştiren birimden veya bir üst birimden yolluğunu istemiş ise verilen reddetme cevabını müteakip 60 gün zarfında mahkemeye başvurabilir. Eğer başvurulan birimler herhangi bir cevap vermemişler ise 60 gün beklenir. 60 gün cevap verilmemesi reddedilme anlamı taşıyacağından dava açmak için 60 günlük süre başlar” ifadelerine yer verdi. 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.