banner461
banner195

Gündem Oldukça Yoğun

Nevşehir İl genel meclisinin Ağustos ayı oturumları 03 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Meclisin gündemi oldukça yoğun.

 Gündem Oldukça Yoğun
01 Ağustos 2015 Cumartesi 12:59

banner143
banner134

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl genel meclisinin Ağustos ayı oturumları 03 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Meclisin gündemi oldukça yoğun.

İl Encümeni Temmuz ayı karar özetlerinin okunması ile başlayacak olan il genel meclisinin Ağustos ayı oturumlarında;

Kozaklı İlçesi Kalecik Köyünde bulunan, mülkiyeti Nevşehir Valiliği tüzel kişiliğine ait 8 pafta, 350 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 9.992,78 m2 lik taşınmaz üzerinde boş ve atıl durumda olan eski İlköğretim okulunun, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Kalecik Köyü Muhtarlığına geçici olarak tahsis edilmesi talebi, İl Özel İdaresinin yazıları ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Avanos ilçesi Göynük Köyü Çağıllı mevkii parselde kayıtlı 18.600,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan selektör binası ve yine Göynük Köyü Körkoca mevkii parselde kayıtlı 8.300,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan soğuk hava deposunun köy halkının müşterek hizmetlerinde kullanılmak üzere Göynük Köyü Muhtarlığı adına tahsis edilmesi talebi, İl Özel İdaresinin yazı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin yetki alanında kalan alanlarda idarece resen yapılanlar ile genel idare kapsamında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının talebi haricinde ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan; İmar planı değişiklikleri veya revizyonu taleplerine, Yenilebilir Enerji Santrali kurmak üzere istenilen ön uygunluk yazısı taleplerine ilişkin olarak alınacak hizmet bedellerinin belirlenmesi talebi, İl Özel İdaresinin teklif edilen, İl Özel İdaresinin yetki alanındaki; planlı ve plansız alanlarda 3194 sayılı imar kanununa göre yapılacak hazırlanacak planların, yapılacak yapıların etüt ve projelerin kontrol onay ve izin işlemlerine, ruhsat başvurularına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, 3213 sayılı maden kanunu ve 5302 saylı kanunun uygulanmasına dair Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü hizmet standartlarının oluşturulması, vatandaşlardan istenecek bilgi ve belgelerin belirlenmesi hususunda karar alınması talebi, İl Özel İdaresinin yazı ile teklif edilen, İlimiz Hacıbektaş İlçesi Killik Köyü, Avanos İlçesi Kuyulukışla Köyü köy yerleşik alan tespitleri ve Gülşehir İlçesi Yeşilöz Köyü köy yerleşik alan sınırı genişletilmesi taleplerinin 3194 sayılı kanunun 27. Maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması talebi, İl Özel İdaresinin yazı ile teklif edilen, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun hükmü gereğince; Köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, cami, okul, spor alanı, harman yeri, Pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, ptt, karakol, ticari merkez, mezarlık) için alt ölçek planları yapılıncaya kadar uygulanacak yapılaşma koşullarının belirlenmesi talebi. İl Özel İdaresinin 27.07.2015 tarih ve 5989 sayılı yazı ile teklif edilen, İl Genel Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 110 sayılı kararı ile onaylanan, Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 2005 parsel numaralı taşınmazın “Akaryakıt ve LPG istasyonu” olarak planlanmasına ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan imar planları İl Özel İdaresinin internet sayfasında ve ana hizmet binası ilan panosunda ilan edilmiş olup ilan süresi içinde Serpet Akaryakıt Madencilik Yapı Elemanları Nak.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından itiraz edildiği, ilan süresi içerisinde başka itiraz bulunmadığı, 3194 sayılı kanunun 8. Maddesi gereği söz konusu itirazın incelenerek meclis kararı alınması talebi, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı İlçesi Hoca Ahmet Yesevi mahallesi tapunun, kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz, Kozaklı Belediyesi tarafından mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere talep edildiği, iki kurum arasında tanzim edilecek protokol hükümleri çerçevesinde, söz konusu taşınmazın Kozaklı Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması talebi, Kozaklı İlçesi, Kaplıcalar Bölgesinde MTA Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan K3 ve K4 kuyularının devir alınması ve devir bedeli olarak belirlenen KDV hariç 833.680,90.-TL nin biri peşin olmak üzere birer yıllık vadelerle 5 yıl taksitle ödenmesi hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, İlimiz hudutları içinde İl Özel İdaresi yetki alanında faaliyet gösteren iş yerlerinde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve izni olmadan faaliyet gösterenler ile ruhsat ve izin belgelerini iş yerlerinde bulundurmayanlara, 5302 Sayılı Kanunun 55, maddesine göre uygulanacak idari yaptırımlar ile uyulması gereken usul ve kuralların belirlenmesi hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olup, kullanılmasında yarar görülmeyen toplam 12 adet araç ve iş makinesinin satışı İdarece uygun görüldüğünden ihale yoluyla satışının uygun olup olmadığı hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, 6360 sayılı kanun gereği tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen belediyelerden İl Özel İdaresine devredilen taşınmazlardan satışı talep edilenler ile İl Özel İdaresine ait olup satışa engel durumu bulunmayan taşınmazların satılarak ekonomiye kazandırılması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, Hazineye ait olup, İl Özel İdaresine tahsisli 396 ada, 1 parselde bulunan “Aziz Thedoros Trion Kilisesi” Derinkuyu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine kiralanıp kiralanmayacağı hususunda Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, Merkez ve İlçe köy okullarının bina dış cephe bakımı ve mantolaması, kalorifer kazanlarının bakımı ve onarımı, çatı oluklarının onarımı, bina dışındaki tuvaletlerin içeri alınması, mevcut tuvaletlerin bakımı ve hijyeni, sınıf kapılarının yenilenmesi, sıva tamirleri, cam çerçeve değişimi, ana sınıfı oyuncakları, hikâye kitapları, zeka oyunları, ilk yardım dolabı ve malzemesi, yangın tüpü, bilgisayar, yazıcı, projeksiyon, fotokopi makinesi, faaliyet panosu, kapaklı dolap, kitaplık, öğretmen masası ve sandalyesi, öğrenci sıralarının yenilenmesi gibi eksikler olduğu tespit edilmişti, Eğitim sezonu sonunda bu eksikliklerin tekrar incelenerek gerekli bakım onarımın yaptırılması için tedbirlerin ilgililerce alınması hususlarında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, İlimiz Derinkuyu İlçesi Çakıllı Köyü Beliktaş Mevkii, Güneş Enerji Santraline ilişkin imar planı değişikliği ile yaya yolu ve yapı yaklaşma mesafeleri tekrar düzenlenmiş olup, yapılan plan değişikliğinin onaylanması talep edilmekte olup, taşınmaza ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan plan değişikliği uygulama imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması talebi, Ürgüp İlçesi Mustafapaşa köyünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 5614 nolu parseli Seyfettin Malçok idareye verdiği dilekçe ile satın almak istediği belirtilmektedir. Bahsi geçen taşınmazı, satışının yapılıp yapılmayacağı hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması talebi ele alınacak.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.