banner461
banner195

Hacıbektaş Barış Ödülü Prof. Dr. Çetin Yetkin’in

16-19 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Hacıbektaş Veliyi anma etkinliklerinde bu yıl dostluk ve barış ödülü Prof. Dr. Çetin Yetkine verilecek.

Hacıbektaş Barış Ödülü Prof. Dr. Çetin Yetkin’in
01 Ağustos 2015 Cumartesi 13:07

banner143
banner134
 NEVŞEHİR(MHA) 16-19 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Hacıbektaş Veliyi anma etkinliklerinde bu yıl dostluk ve barış ödülü Prof. Dr. Çetin Yetkine verilecek.

Yetkin, (1939) T.E.D Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Haziran 1964’te mezun odu. Aynı fakültede Kamu Hukuku alanında Hukuk Felsefesi doktorası yaptı.

1971-1980 arasında Ankara, İstanbul ve Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu ve Ocak 1980’de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne, “memuriyet nakli” yolu ile öğretim görevlisi olarak geçti.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdar, Bilimler Fakültesi’nde “Siyaset ve Sosyal Bilimler” dalında 1982’de doçent oldu. 1986-1991 arasında Güneş , Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde gazeteci-yazar olarak çalıştıktan sonra Nisan 1991’de yeniden akademik kariyere dönerek Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi oldu.

Aynı fakültede 1992’de “Cumhuriyet Tarihi dalında profesörlüğe yükselirken, bu fakültede Tarih Bölümü’nü kurdu, başkanlığını yaptı. Akdeniz Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevinde bulundu 1996’da emekli olduktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler ve Fen ve Edebiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2004-2008 arasında Akdeniz Üniversitesi’nde rektörlük danışmanı olarak görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında bir çok üniversite ve kurumlarda konferanslar verdi.
Antalya’da bölge gazetesi olarak çıkan Akdeniz Atılım gazetesi yayın yaşamına başlattı ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. Tercüman (2007-2008) Yeniçağ (2008-2010) gazetelerinde köşe yazısı yazdı. 1998-2011 yılları arasında Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk dergisini çıkardı.
İstanbul barosu Yönetim Kurulu tarafından savcılıkta gösterdiği “özen ve titizlik” nedeniyle kutlama yazısı ile ödüllendirildi. (1977). Bülent Dikmener Jüri özel ödülü (1988),Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İnceleme Birincilik ödülü (1990), Truva Kültür ve Sanat Vakfı Yılın Atatürkçüsü Ödülü (2004)ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Türk Kültürüne ve Bilime Hizmet Ödülü (2009) sahibidir.


Yayınlanmış 37 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
Prof. Dr Çetin Yetkin’in Bugüne Değin Yayınlanmış Kitapları
Kaba Kuvvet Felsefesi – Doğuşu ve gelişimi , 1969; Faşist Devlet felsefesi adıyla ve gözden geçirilmiş olarak, 1976.
Türkiye’de Soldaki Bölünmeler- Tartışmalar, Nedenler, Çözüm Önerileri( 1960-1970), 1970;12 Mart 1971 Öncesinde Türkiye’de Soldaki Bölünmeler adıyla genişletilmiş olarak, 1998.
Siyasal İktidara karşı direnme ve devrim; 1970
Siyasal iktidar sanata karşı; 1970
Etnik ve toplumsal yönleriyle Türk Halk Hareketleri ve devrimler, 1974, 1980;gözden geçirilmiş ve genişletilmiş olarak Türk halk Hareketleri ve Devrimler, 1984; Başlangıçtan Atatürk’e Türk Halk Eylemleri ve Devrimler adıyla yeniden gözden geçirilmiş olarak, 1996; yeniden yazılmış olarak iktidara karşı Türk direniş ve devrimleri Başlangıçtan Atatürk’e, 2003, 2007
Belgelerle Türkiye’de 17 intihar olayı, 1978
Türkiye’de Tek Parti Yönetimi, 1983.
Sosyoekonomik temelleriyle siyasal Düşünceler tarihi,C.I:İ.Ö.III:Bin-İ.S.II.Yüzyıl ( Prof.Dr.kıvanç Ertop’la Birlikte ),1985.
4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Açısından Köy Enstitüleri, Marmara Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl 1987,C.IV,sayı 1-2’den ayrı basım,1987.
İktidar, 1987
Siyasal düşünceler Tarihi Açısından Hıristiyanlığın İlk Dönemi, Murat sarıca Armağanı’ndan ayrı basım, 1988.
12 Eylül’de İrtica Niçin ve Nasıl Gelişti?, 1994.
Türkiye’de Askeri Darbeler ve Amerika, 1995, 2006, 2006, 2011.
Türkiye’nin devlet yaşamında Yahudiler, 1992, 1996.
Yoksa Türk değil misiniz?, 1996.
Toplumsal ve Siyasi Açıdan 13  yazar üzerine notlar, 1996; genişletilmiş olarak Türk Edebiyatında Batılılaşma ve kimlik sorunu-13 yazar, 13 portre, 2008.
Vatan Sağ Olsun,1997.
Yoksa Türk düşmanı mısınız?,1998.
Batılıların Kirli Yüzü- Struma;2000,2002, genişletilmiş olarak 2008.
Karşıdevrim,1945-1950, 2002, 2003, 2003, 2006, 2006, 2007, 2011
Bir Savcının Not defterinden,2004, 2008, 2013
Ben Bir Türküm-Başkaldırı Yazıları, 2004.
Milliyetçilik: Neden Şimdi?-Aydınlar Açıklıyor, 2006, 2006
“Ben de Bir İnsanım”, 2002, 2006, 2009.
Atatürk, Din ve Laiklik (başkaları ile birlikte – panel), 2008.
Düşünceler-Ne? Nasıl?Niçin?, 2008.
Bir Türk Olarak Yaşamak, 2009.
Düşler Evreni-Siyasal Bilimkurgu Öyküleri, 2010.
Ölümün ya da Bunamanın Eşiğinde, 2011.
Antidemokrasizm-Bir demokrasi Eleştiri, 2012.
Rektör Prof. Dr. Cebrail Melek ve Korkunç Düşleri, 2013.
Siyasal Düşünceler tarihi:
C.I.Orta Çağ’ın Sonuna kadar-Mezapotamya, Hint, Çin, Yunan, Roma, Hıristiyan, İslam ve Türk Siyasal Düşüncesi 2008,
C.II: Machiavelli’den XX.Yüzyıl başlarına kadar-Anarşizm ve Sosyalizm dışında-Avrupa ve Osmanlı-Türk Siyasal Düşüncesi, 2009.
C.III: XX. Yüzyıl Başlarına kadar batı ve Osmanlı-Türk Siyasal düşüncesinde Ütopyacılık, Sosyalizm, Anarşizm, Sendikalizm, Bilimsel sosyalizm, 2012.
C.IV: XX: Yüzyıl Başlarından II. Dünya Savaşı’nın bitimine kadar Batı’da, Sömürülen Ülkelerde ve Türkiye’de Irkçılık ve Ulusçuluk, 2013.
C.V:1917 devrimi ve Rusya’da Türkçülük, Lenin, Stalin ve Ulusal sorun, Bolşevizm ve Atatürk, Kemalizm, Çin Devrimi, Yeni Emperyalizm ve Doğurduğu tepkiler; 2013.
ÇEVİRİ:
M.DOBB-K.H.TAKAHAŞİ-P.SWEEZY-C.HİLL-R.HİLTON:
Feodalizmden Kapitalizme geçiş,1970,1974.
GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİ:
TEKİNALP: Kemalizm,1998.
STEPHAN RONART: Bugünkü Türkiye ( 1936 ),2009.
YAYINLANMASINA KATKIDA BULUNULAN:
Türkiye2de yunan Vahşeti: çev. Necdet ekinci,2006,2013.
ZİYA GÖKALP: Küçük Mecmua, çeviri yazı Şahin Filiz,2009.
Son olarak bu yıl Şubat Ayında “ Adalet Hiç Var Olmadı: Adalet Kavramı üzerine Kötümser Bir Deneme” başlıklı kitabı yayınlanmış bulunmaktadır.
 
Yarışma Sonuçları Açıklandı
Nevşehir(Mha) Hacıbektaş Veli Nma Etkinlikleri Nedeniyle Bu Yıl Düzenlenen Kısa Öykü Ve Şiir Yarışmalarının Sonuçları Açıklandı.
Kısa Öykü Yarışması Sonucu
Birinci: “Tayfun Ak, Eylem” Adlı Öyküsü İle
İkinci:  “Mustafa Aydoğan, Garibin Ölüsü Yiğit Olur”  Adlı Öyküsü İle
Üçüncü:  “Hülya Senday Özdamar, Oçılgın Gün Doğumu”  Öyküsü İle
Serbest Vezin Şiir Yarışması Sonucu
Birinci: “Nihat Malkoç, Kadın Okursa”  Adlı Şiiri İle
İkinci: “Ömriye Karataş, Mistik Bir Yalnızlık Portresi” Adlı Şiiri İle
Üçüncü: “Hatice Altunay, Kadın Okursa ” Adlı Şiiri İle
Mansiyon 1: “Sabri Çakır, Kızlarımızı Okutalım” Adlı Şiiri İle
Mansiyon 2 : “Keziban Çarboğa Yarınlara İnanmak ” Adlı Şiiri İle
Hece Vezni Şiir Yarışması Sonucu
Birinci:  ”Sabri Yücel Kadın Aydınlığı”  Adlı Şiiri İle
İkinci: “Telli Gölpek, Okutmadılar” Adlı Şiiri İle
Üçüncü:“Dr. Nedim Uçar Okutalım Kadınları” Adlı Şiiri İle
Mansiyon 1: “Mazlum Cihangir, Kadınları Okutunuz” Adlı Şiiri İle
Mansiyon 2: “Yücel Coşkun, Kadınları Okutalım Canlarım “Adlı Şiiri İle


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.