banner461
banner195

Mavi Kartlar Nüfus Müdürlüklerinden Alınabilecek

Nevşehir Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada Mavi karların artık ilçe nüfus müdürlüklerince verileceği belirtildi.

Mavi Kartlar Nüfus Müdürlüklerinden Alınabilecek
15 Şubat 2014 Cumartesi 19:13

banner143
banner134

 NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada Mavi karların artık ilçe nüfus müdürlüklerince verileceği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğün genelgesi gereği Mavi Kartlar Türk vatandaşlığını kaybeden ilgililerin uyruğunu taşıdıkları diğer ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı veya pasaport ile başvuru ile İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenecek.                                                      
Mavi Kart 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen vatandaşlarımız bulundukları ve çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak, ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak amacı ile başka bir devlet vatandaşlığına geçmek istemektedirler. Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin nüfus kütüklerindeki kayıtları kapatılmakta ve yabancı muamelesine tabi tutulmakta, dolayısı ile ancak Türk kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan yararlanabilmekte idiler. Bu nedenle de vatandaşlarımız Türkiye’de kazanmış oldukları müktesep haklarını yitirmekteydiler. İşte, yürürlüğe giren 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince yararlanacak olanlar ve yararlanacakları hakların kapsamı genişletilmiştir. Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar nelerdir?. Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; Askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme-seçilme, kamu görevlerine girme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları, bu nedenle nüfus kütüğündeki kayıtları kapalı olmak şartıyla yararlanmakta. Üçüncü madde kapsamına girmeyenlere söz konusu belge verilmez ve böyle bir belgeden yararlanamazlar. Mavi Kart talebine ilişkin dilekçe ekinde 2 adet fotoğrafla birlikte yabancı ülke makamlarınca verilmiş olan kimlik belgesi ya da pasaport ibraz edilmek suretiyle müracaat edilir. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmez. Kişilerin bizzat kendilerinin talebi halinde verilmektedir. Bu belgeyi, yurt dışında; Türk Dış Temsilciliklerimiz, yurt içinde; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri vermeye yetkilidirler. Kaybolması veya yıpranması halinde de yenisinin beşinci madde ye göre, altıncı madde de belirtilen müracaat makamlarınca düzenlenmesi mümkündür. Mavi Kart; nüfus cüzdanı, pasaport veya kimlik belgesi olarak kullanılamaz, kurumlardan hizmet alınması sırasında yabancı kimlik belgesi ile birlikte ibraz edilir. Doğumla Türk vatandaşı olup da, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ve kendisi ile birlikte işlem gören çocuklarına nüfus kayıtları esas alınarak Mavi Kart düzenlenir. Türk vatandaşlığının kaybından sonra kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikler dikkate alınmaz. Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesinde kayıtlı olup reşit olmayan çocuklar için, ebeveynlerinin müracaatları halinde bu çocukları adına da müstakil bir belge düzenlenmekte. a-Belge, saklı tutulan hakları dışındaki iş ve işlemler sırasında ibraz edilecek bir belge olup, vatandaşlığını kazandıkları ülkenin resmi kimlik kartı ile birlikte kullanılması gerekmektedir. b-Belge sahiplerinin, vekalet yoluyla işlem yapmaları halinde, vekaletnamelerini çıkartırken vatandaşlığını kazandıkları ülkenin resmi kimlik kartını kullanacaklardır. Bu vekaletname ile vekalet verdikleri şahsa, Mavi Kartın tasdikli bir suretini de vermeleri gerekmektedir. c-Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulamada olan 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olan kişiler, Mavi Kart sahibi olarak değerlendirilecektir. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ve nüfus kaydında bu yolda açıklama bulunan kişilerin 52 nci madde ile tanınmış olan hakları kullanmalarında nüfus kayıt örneği ya da sistemden alınacak belge de yeterlidir. Mavi Kart, değerli kağıt kapsamında yer aldığından 2013 yılı için 6 TL değerli Kağıt Bedeli alınır. Mavi Kart’ın herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Mavi Kart sahibi kişilerin kimlik bilgileri ve T.C. Kimlik Numarası sorgulanması, Genel Müdürlüğümüzce görülen lüzum üzerine sistemden kaldırılmıştır. Başbakanlığın genelgesinde söz konusu Kanun ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarca yapılacak uygulamalar açıkça belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu Kanunla ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.
Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.