banner461
banner195

Neden Çocuklarımıza "Moda " isimler ararız?

Neden Çocuklara "Moda " isimler ararız? Çocuğumuza isim verirken nelere dikkat ediyoruz. Çocuğumuza verdiğimiz isimler ne kadar önemli. İzlemeye değer bir video kaydını sizlerin istifadesine sunuyoruz.

21 Haziran 2016 Salı 00:00

banner143
banner134
Neden Çocuklara "Moda " isimler ararız?  Çocuklarımıza şuan 3 aylardan Neden Şaban İsmi koyamıyoruz ? Çünkü İnek Şaban filminden sonra hiçkimse çocuğuna bu ismi koymaz korkar. Yine üç ayların başı olan "Recep" ismi koyabiliyormu koyamaz. Neden çünkü Recep İvedikten sonra bu ismide çocuklarına koyamaz duruma geldi. İstatistiklere göre, son yıllarda Recep ismi azalmış durumda.
Peki Abbas ismi koyabilirmisiniz. Çiçek Abbas filmi sonrası bu mübarek ismide rencide ettiler. Böylesine kutsal ve güzel bir isim değerini kaybettiriliyor.  

Film ve dizilerde kapıcı olarak kullanılan isimlerden Peki Cafer yada Abbas ismi koyabilirmiyiz. Kim bunlar peygamber efendimizin amcalarının ismi. Mümkün değil Yakında Ramazan ayı ile ilgili bir şey olursa da hiç şaşmamak lazım.

Büyüklerimizin çocuklarına isim koyarken sıradan içi boş hiç bir isim koymadığınızı görürüsünüz.

Çok güzel bir tesbit gerçekten. .. Gelin birlikte izleyelim.

Yeni doğacak çocuklarınız için güzel isim koyup taşıyabilecekleri isimler konulmalı. 


Bizler millet olarak çocuğumuza isim koyarken kuranda geçiyormu diye düşünürüz. Bunda elbette kuranda geçen isimlerin temiz ve güzel lafızlar olduğunda şüphe yoktur. Ancak kuranda geçen erkek isimleri ile ilgili bir çok bilgi kirliliği vardır. Mesela aşağıdaki isimlerle ilgili olarak şunu özellikle belirtmeliyiz; Gafur günahları bağışlayan demek ve Allaha ait bir sıfat olduğu için abd öneki ile kullanılmalıdır. Abdulkadir, abdulrezzak, bunlara benzer örnek isimlerdir. Biz bu yazımızda herhangi bir isminin kuranda geçip geçmediği hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Kuranda geçen isimleri sizler için şu şekilde sıraladık. Umarız faydalı olur.

 
 • Abdi : Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili.
 • Abdulaziz : En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah ın isimlerindendi r. - Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.
 • Abdulbaki : Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah ın isimlerinden.
 • Abdulhamit : Hamid (Herkesçe Övülen) Olan Allah’ın Kulu; Övgü Sahibi Olan, Herkesçe Methedilen, Bütün Varlıkların Kendi Dilleriyle Övdüğü Yüce Allah’ın Kulu; Abd + Hamid
 • Abdulkerim : Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah ın kulu.
 • Abdullah : Allah ın kulu.
 • Abdurrahman : Rahmet sahibi olan Allah ın kulu.
 • Abdüssamet : Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. - Samed, Allah´ın isimle­rindendir.
 • Abidin : İbadet eden, tapan kullar.
 • Abuzer : Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fo­netik değişikliğe uğramış şekli.
 • Adem : Allah’ın yarattığı ilk insan, Adam. Yokluk, hiçlik, ölüm.
 • Adil : Adaletli / Hakça davranan
 • Adnan : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında
 • Ahmed : En çok övülmüş, sevilmiş, beğenilmiş. Allah' a şükreden.
 • Akif : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen.
 • Ali : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse.
 • Asım : Temiz, namuslu, sağlam karakterli
 • Aziz : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün
 • Azmi : 1. Kasıt, niyetlilik karar. 2. Kemikli. 3. Güçlü, kuvvetli. Azmi Pir Mehmet (-1583): Şehzade Mehmed'in ve III. Mehmed'in hocalığını yapmıştır.
 • Bahaeddin : Dinin kıymeti değeri
 • Bahtiyar : Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan
 • Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
 • Basri : Gören, görme ile ilgili, görebilmek
 • Bayram : 1. Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün. 2. Sevinç, neşe.
 • Bedi : 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah'ın 99 isminden birisidir.
 • Bedir : Ayın on dördü. Dolunay. Ay.
 • Berat : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma /Affedilmek
 • Beşir : 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.3. Müjde getiren müjdeci. 4. Güleryüzlü güleç adam. Kur´ani bir kavramdır. İnsanlara Allah´ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur´an için kullanılmıştır.
 • Bünyamin : Hz. Yakup’un oğlu
 • Cabbar : Güç ve kuvvet sahibi kimse
 • Cahit : Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır.
 • Celil : Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan
 • Cemal : Güzellik, özellikle yüz güzelliği
 • Cevahir : 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.
 • Cezmi : Kesin karar veren
 • Cihan : Dünya
 • Cihat : Dini Mücadele, Allah Rızası İçin Zalimlerle Mücadele Etmek, Din Uğrunda Düşmanla Savaşmak, Gaza
 • Cumali : Değerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan anlamına gelmektedir.
 • Davud : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.
 • Davut : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.
 • Dilaver : Yiğit / Yürekli
 • Edip : Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi
 • Ekmel : l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmeli Enbiya
 • Ekrem : Pek cömert, iyiliksever
 • Emin : Güvenilen, inanılan kimse
 • Ensar : Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim
 • Enver : En ışıklı, en parlak
 • Fahri : 1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet
 • Faik : Başkalarından daha ileri, üstün
 • Faruk : 1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı. 4.Bir işi sonuca ulaştıran
 • Fatih : Yüce, her zaman lider, fetheden
 • Ferit : Eşsiz benzersiz
 • Ferman : 1. Buyruk, emir. 2.Allahın buyruğu.
 • Ferruh : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü
 • Fethi : Fetheden,fetih hakkında yazılan kaside.
 • Fethullah : Allah’ın fethi.Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah’ın nusreti.
 • Fetih : 1. Açma. 2. Alma, zaptetme. 3. Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
 • Feyyaz : Bereketli, gür, bol
 • Feyzullah : İlhamını Allah’tan alan
 • Fikret : Düşünmek, düşünceye dalmak
 • Furkan : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim
 • Gaffar : Acıyan, bağışlayan
 • Gafur : Bağışlayıcı, günahları affedici
 • Galip : Yenen, üstün gelen
 • Garip : 1.Kimsesiz, yalnız, yabancı 2.Tuhaf
 • Gazanfer : 1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam. 3. Aslan, yiğit, korkusuz
 • Habip : Sevgili, dost
 • Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.
 • Haldun : Kalp, yürek / Yüreklilik
 • Halil : İçten, dost çok yakın arkadaş
 • Halim : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
 • Halis : Saf katkısız duru
 • Halit : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
 • Haluk : Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı
 • Hamdi : Hamd eden, şükreden
 • Hami : Koruyan, arka çıkan, koruyucu
 • Hamit : Şükredici
 • Harun : Parlayan. Hz. Musa’nın küçük kardeşinin adı. Hz. Harûn (a.s), israilogullari peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)’in kardesi.
 • Hasbi : İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan.
 • Haşim : Ezen, kıran, parçalayan
 • Haşmet : İhtişam, büyüklük, görkemlilik
 • Hayati : Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan
 • Hayri : Hayırla, iyilikle ilgili
 • Hidayet : Doğru yol, hak olan islamiyet yolu
 • Hikmet : 1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize. 5.Felsefe, gizli, bilinmeyen güç
 • Hud : Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler
 • Hüdai : Allah'a mensup, Allah'ın yarattığı.
 • Hulusi : 1.Saflık, doğruluk, içtenlik 2.Saf halis, içi temiz. 3.İçten, candan.
 • Hüsnü : Güzel
 • İbrahim : 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında.
 • İdris : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi
 • İhsan : 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik
 • İlhami : İçine doğmakla ilgili
 • Ilyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
 • İlyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
 • İrfan : 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür
 • İsa : 1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.
 • İshak : (İbranice.)1. İbranice Gülme anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.
 • İsmail : İbrahim peygamberin Allah´a kurban adadığı oğlunun adı.
 • İsmet : Haramdan ve günahtan çekinen
 • İsrafil : İslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek.
 • İzzet : 1. Değer, kıymet. 2. Yücelik, ululuk. 3. Güç, kuvvet. 4. Saygı, ikram.
 • Kabil : 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Hz. Âdem´in oğlu.
 • Kadem : 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4. Uğur
 • Kadir : Herşeye gücü yeten anlamında Allahın isimlerindendir ve abd öneki ile kullanılmalıdır.
 • Kadri : İtibar, değerle ilgili
 • Kamber : Sadık hizmetkar / Hz Ali’nin kölesinin adı
 • Kamil : Tam, eksiksiz, olgun
 • Kani : Kanaat eden, fazlasını istemeyen,kanmış,kanaatkar.
 • Kaşif : Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.
 • Kasım : 1. Taksim eden, ayıran bölen. 2.Kinci, ezici, ufaltıcı. 3.Kasım b. Muhammed (s.a.) adında Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 4. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü.
 • Kemal : Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
 • Kerim : Kerem sahibi, cömert
 • Latif : Yumuşak, hoş, nazik
 • Lokman : 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı.
 • Lut : 1. Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2. Hz. İbrahim´in yeğeni olan peygamberin adı.
 • Lütfi : 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili.
 • Lütfullah : Allahın Lütfu, armağanı
 • Macit : Şan ve şeref sahibi
 • Mahir : Usta, elinden her iş gelen, Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.
 • Mahmut : Hamdolunmuş övülmeye değer.
 • Mahsun : Güçlendirilmiş, güçlü.
 • Maksut : Ulaşılması istenilen şey, istek, emel.
 • Malik : Sahip, efendi
 • Mansur : Allahın yardımıyla galip, üstün gelmiş.
 • Mazhar : Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer
 • Mazlum : Zulüm gören, zulmedilen kişi
 • Mecid : Çok şerefli, büyük şan sahibi
 • Mecit : Çok şerefli, büyük şan sahibi
 • Mecnun : Deli, aklı başında olmayan
 • Medet : Yardım eden
 • Mehdi : Doğru yolu bulan, hidayete eren.
 • Mehmet : Aslı Arapça’da Muhammed, çok övülmüş anlamında
 • Melik : Hükümdar
 • Memduh : Övülmüş, övülecek.
 • Memnun : Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu
 • Mensur : Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.
 • Mesud : Mutlu, sevinçli, neşeli
 • Mesut : Mutlu, sevinçli, neşeli
 • Mevlut : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit
 • Mevlüt : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit
 • Mikail : Dört melekten doğa olaylarını kontrol eden meleğin adı
 • Miraç : 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır.
 • Muammer : Uzun ömürlü, çok yaşayan
 • Mücahit : Savaşçı, Cihada katılan
 • Müfit : Faydalı, yararlı
 • Muhammed : Çok övülmüş, hamd edilmiş
 • Muharrem : Din tarafından yasaklanan
 • Muhiddin : Dini güçlendiren
 • Muhlis : İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan
 • Muhsin : Sağlamlaştıran
 • Muhtar : Dilediği şekilde hareket edebilen
 • Muhterem : İhtiram olunmuş. Saygıdeğer, sayılan
 • Mükerrem : Yardımsever, ikram sever
 • Mükremin : Konuksever, ikram sever
 • Mülayim : 1. Uygun, muvafık. 2. Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan.
 • Mümin : İnanan, iman eden
 • Münif : Yüksek, ulu, büyük.
 • Münir : Aydınlatan, ışık veren
 • Murat : Amaç, maksat, istek
 • Mürsel : Yollanmış, gönderilmiş olan
 • Mürşit : İrşad eden, doğru yolu gösteren
 • Murtaza : 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah'ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan
 • Musa : Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı
 • Müşerref : Şerefli
 • Mustafa : Temizlenmiş, saf hale getirilmiş.Seçilmiş, seçkin. Hz. Muhammed´in adlarından.
 • Muttalip : Talepte bulunan, isteyen
 • Muzaffer : Zafer kazanan
 • Naci : Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
 • Nadi : Bağıran, haykıran
 • Nadir : Ender, az bulunur, seyrek
 • Nafi : Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen
 • Nafiz : İşleyen, içeriye giden, delip geçen
 • Nail : Ele geçiren, muradına eren
 • Naim : Uyuyan, uykuda olan
 • Nami : Tanınmış, ünlü şöhretli
 • Nazif : Temiz, güzel
 • Nazım : Düzenleyen, tanzim eden
 • Nazmi : 1.Düzenli 2.Vezinli, kafiyeli sözle ilgili
 • Necat : Kurtuluş, selamet
 • Necati : Kurtuluşa ermek
 • Necdet : Güçlü ve korkusuz
 • Necip : Soyu temiz, cömert
 • Necmettin : Din’in Yıldızı
 • Necmi : Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait
 • Nedim : Yakın dost, samimi arkadaş
 • Neşet : Yetişme, meydana gelme
 • Nesim : Hoşa giden hafif rüzgar
 • Nevzat : Yeni doğmuş çocuk
 • Nezir : 1. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim´e) yöneltmek için Allah´ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2. (Fıkıh´ta) Adak, dilek, tahsis. 3. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur´an´da 40´tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden. 4. Kend
 • Nihat : Tabiat, huy
 • Niyazi : Yalvarma, yakarma
 • Nizam : Sıra, dizi, düzen, kural
 • Nizami : 1.İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan. 2 . kanunlarla ilgili olan.
 • Nuh : Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı
 • Numan : 1. Kan. 2. Gelincik
 • Nurettin : (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur
 • Nuri : Işıklı, ışıktan gelen
 • Nusret : 1. Yardım. 2. Allah'ın yardımı. 3. Zafer, muzafferiyet. Basan, üstünlük.
 • Ömer : Dirlik, canlılık yaşam gücü
 • Osman : 1. Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tür kuş veya ejderha. 2. Hz. Muhammed in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu nun kurucusu ve ilk hükümdarı.
 • Rahim : Esirgeyen, acıyan anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.
 • Rahman : Acıması bol olan anlamında .Allahın isimlerinden. Abdurrahman olarak kullanılmalıdır.
 • Rahmi : Koruyan, esirgeyen anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.
 • Ramazan : 1.Kameri yılın 9. ayı 2.Bir izaha göre güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına olan "ramad" kelimesinden alınmıştır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yâhut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a.)´dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber: "Bu aya ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir."(3) buyurmuştur.
 • Rasim : Resmeden, resim çizen
 • Raşit : Doğru yola giden
 • Rauf : Merhamet eden anlamında Allahın isimlerinden
 • Recai : Umma, dileme. İsteyen, rica eden, yalvaran.
 • Recep : Heybetli, azametli, saygı değer
 • Refik : Arkadaş, yoldaş, ortaklık
 • Remzi : İşaret ve gizliliğe ait
 • Reşat : Layık, Değer, yakışır.
 • Resul : Haber getiren
 • Rıdvan : Cennetin kapıcısı olan melek.Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet.
 • Rıfat : Yükseklik, yüksek rütbe
 • Rıfkı : Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili
 • Ruhi : Ruhla ilgili
 • Rüknettin : Bir şeyin temeli / Dinin temeli
 • Sabahattin : Dinin Güzelliği
 • Şaban : 1. Arabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay. 2. Kameri aylardan 8.ay.
 • Sabri : Sabırla ilgili, sabra ilişkin.
 • Sacit : Secdeye varan, ibadet eden
 • Şadan : Keyifli, neşeli, sevinçli.
 • Sadettin : Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
 • Sadi : Baht açıklığı. Mutlu, uğurlu.
 • Şadi : Sevinç, neşe, mutluluk
 • Sadık : İçten bağlı, gerçek dost
 • Sadri : Anaya göre çocuk
 • Sadun : Mübarek, kutlu, uğurlu.
 • Saffet : Saflık, temizlik
 • Sait - Said : Kutlu, cennetlik
 • Şakir : Şükreden, nankörlük etmeyen
 • Salim : Eksiksiz, sağ, sağlam
 • Samed : Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan. (Allah) *Pek yüksek, dâim. * Refi’ ve âli ve içi dolu şey. * Kavmin ulusu.Allah’ın 99 ismi’nden biri olduğu için Abdülsamed olarak çocuklara isim olarak verilmesi uygundur.
 • Sami : İşiten, dinleyen
 • Şamil : Kapsayan, içine alan
 • Sedat : Doğruluk, haklılık
 • Sefa / Safa : Saflık berraklık
 • Sefer : 1. Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. 2. Savaş hazırlığı. Savaşa gitme. Harp, savaş. 3. Gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil. 4. Istılahta: Şer'i bakımdan üç gün üç gecelik (veya onsekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması. 5. Defa, kere. 6. Arabî ayların ikincisi.
 • Şefik : Şefkatli
 • Şefkat : Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu
 • Selami : Huzurla, selametle ilgili
 • Selim : 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi.
 • Selman : 1. Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2. Özgür, hür.
 • Semih : Cömert, eli açık.
 • Şemseddin : Dinin ışığı anlamında
 • Şemsi : Güneşe ait, güneşle ilgili
 • Şeref : Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak
 • Serhat / Serhad : Sınır
 • Şerif : Kutsal, mübarek
 • Sermet : 1.Sürekli ve sonsuz. 2.öncesiz ve sonrasız 3.Basınç altında seramik ile metal karışımlarından oluşturulmuş.
 • Sertaç : Baştacı, çok sevilen, sayılan
 • Server : Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis
 • Servet : Para, mal, mülk
 • Şevket : Ululuk, yücelik, kudret ve kuvvetlilik
 • Şevki : Şevk, keyif, istekle ilgili
 • Seyfettin / Seyfeddin : Dinin Kılıcı
 • Seyfi : 1. Kılıçla ilgili, askerliğe ait. 2. Kılıç biçiminde. 3. Asker zümresi.
 • Seyfullah : Allah’ın kılıcı
 • Sezai : Uygun, yaraşır
 • Sinan : Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivri ucu
 • Suavi : Yardımsever, Yardım Eden, Herkesin İşine Koşan
 • Süheyl : Sema'nın güney yarımküresinde bulunan sefineyi Nuh burcundaki parlak ve büyük yıldızın adı
 • Şükrü : Şükretme, hoşnut olma
 • Süleyman : 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri.Hz.Davud un oğlu
 • Sümer : Bugünkü Irak’ta kurulan eski bir uygarlığın adı
 • Süreyya : 1.Gök anlamında 2.Bir yıldız takımı
 • Tacettin : Dinin Tacı
 • Taha : Kur´an-ı Kerim´in yirminci suresinin adı.anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu -sırlardan bir sırdır- demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: -Ey adam- demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir.
 • Tahir : Pak, temiz
 • Tahsin : Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
 • Talat : Yüz, surat, çehre. 2.Güzellik.
 • Talha : İslamiyet’i kabul eden ilk on sahabe’den biridir,Talha bin Ubeydullah da Uhud Savaşı’nda Resulullah’ı koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerdendir.
 • Talip : İstekli, isteyen, talep eden
 • Tarık : 1.Yol Gösteren 2.Sabah yıldızı
 • Tayyip : Temiz
 • Tevfik : Allah’ın yardımı, uygunlaştırma,başarı
 • Ubeydullah : Allah´ın kulu.
 • Ulvi : Yüce, yüksek
 • Üzeyir : Kuran-ı Kerimde adı geçen, peygamber olup ol­madığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.
 • Vahap : Çok bağışlayan, bol ihsan edici
 • Vahdettin : Dinin tekliği, birliği.
 • Vahid : Tek, bir
 • Vakkas : Savaşçı, okçu.
 • Vasfi : Nitelikli.
 • Vehbi : Allah vergisi
 • Veysel : 1.Yoksulluk, muhtaçlık.Aslı Üveys tir. 2.Kurt anlamında.
 • Yahya : 1.Allah Lütufkardır anlamında. 2. Bir Peygamber Hz.Yahya
 • Yakup : 1.Erkek Keklik 2. Takip eden, izleyen 3. Hz. Yakub Peygamperin adı
 • Yunus : 1.Denizde yaşayan bir memeli türü. 2. Hz. Yunus Peygamberin ismi 3.Bir takım yıldızının adı
 • Yusuf : 1.İnleyen, ah eden 2.Eklenecek, ilave edilecek 3. Hz Yakub Peygamberin oğlu Hz Yusuf Peygamberin ismi
 • Zekai : Zekâyla ilgili, zekâya ait.
 • Zekeriya : Erkek, Adam.
 • Zeynel : Süs
 • Ziya : aydınlık,nur
 • Zülfi : Zülüflü, Perçemli, Yüzünün İki Yanından Saç Lülesi Sarkan
 • Zülkif : Yüce, makam sahibi.
 • Zülküf : Yüce kimse, makam sahibi.
 
Erkek çocuklarınıza koyabileceğiniz faziletli, anlamları güzel ve anlamları itibarıyla Allahı zikretmeye vesile olacak isimleri çocuklarımıza koymamız çok faydalı olacaktır. Ömrü boyunca o isimle çağıralacağı için, çocuklarımızın kişiliğinde önemli yer tutacaktır. Sizler için faydalı olabildik mi bilmiyoruz, ancak bize yada diğer ziyaretçilerle paylaşacağınız duygu ve düşüncelerinizi aşağıdaki form aracılığıyla iletebilir, kuranda geçen erkek isimleri yada diğer isimler konusunda fikir alış-verişinde bulunabilirsiniz.
YORUMLAR
Saliha Özen - Çok Teşekkür ederim çok faydalı oldu.
Ferhat - Gafur günahları affediciymiş birde dalga geçiyorlar utanmadan
Berrin - Çocuğuma bende kuranda geçen erkek isimlerinden koymayı düşünüyorum.
Hasan - Hepside çok güzel isimler
resul - Çok faydalı bir çalışma ,kutlarım,,
emin - Muhammet ali
Burak Allahım hayırlı evlatlar versin cümleten hepimize bende dohacak olan oğluma sirac ismini koyacam ins
mine altınordu - benimki geçmiyo cehendemde yanıcam of of of of
handan - Erkek bebekğe memet emir ismi iyi yada kotu olurmu bilgi istiyorum
ismail - çok teşekkür ederim nihayet kardeşime isim buldu yaşasın
ibrahim - Allah razı olsun
ebru mutlu - Muhammed mustafa dusunuyorum ama cinsiyetini henuz bilmiyom kiz olursa belinay birakacam peygamber cicegiymis
Ramazan Arkadaşlar kararsiz kaldim hangi isim daha güzel. Erdem.muhsap.selim.talha. çınar. Evet arkadaslar cuma günü son isim koymam lazım
emine - İsimlerin anlamları çok güzel
Kübra - Bende hayirlisiyla oğlumun ismini ensar koyacagim

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.