banner461
banner195

NEVESOB’dan Esnaf ve Sanatkara Uyarı

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı, ilimizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları yeni vergi düzenlemeleri konusunda uyardı.

 NEVESOB’dan Esnaf ve Sanatkara Uyarı
12 Ocak 2015 Pazartesi 16:59

banner143
banner134

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı, ilimizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları yeni vergi düzenlemeleri konusunda uyardı.

Birlik Başkanlığınca yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer vergi kanunlarında yer alan maktu tutarlardaki vergi, resim ve harçlar ile vergi cezalan, her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir. Maliye Bakanlığı, 2014 yılına ait yeniden değerleme oranını %10,11 olarak açıklamıştır. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen ve 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan bazı vergiler aşağıda belirtilmiştir.

Fatura Kesme ve Amortisman Sınırı 880 TL Oldu

2013 ve 2014 yıllarında 800 TL olarak uygulanan fatura kesme zorunluluğuna ilişkin tutar 2015 yılı için 880 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 2015 yılında mal ve hizmet satışları tutarının 880 TL'yi geçmesi halinde perakende satış fişi veya yazarkasa fişi yerine fatura kesilmesi zorunludur. Ayrıca, tutarı ne olursa olsun, müşterinin talep etmesi halinde her türlü mal ve hizmet satışlarında fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Amortisman sınırı da bir 2015 yılı için 880 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız, 2015 yılında 880 TL'nin (KDV hariç) altındaki demirbaş, makine ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri doğrudan gider yazabileceklerdir.

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri Artırıldı

Esnaf ve sanatkârlardan, alım-satım işi ile uğraşanların 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, yıllık alış tutarları 160.000 TL'yi, yıllık satış tutarları 220.000 TL'yi; alım- satım işinin dışındaki işlerle uğraşanların 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yıllık gayrisafı iş hasılatı 88.000 TL'yi; hem alım-satım hem de hizmet işlerini birlikte yapanların, iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarlarının toplamı 160.000 TL'yi aşanlar, 2016 yılında birinci sınıf tüccar sayılacak ve bilanço esasına göre defter tutacaklardır.

Basit Usule Tabi Olmanın Parasal Şartları Yeniden Belirlendi

2015 Yılında Kira Sınırı Büyükşehirlerde Yıllık 6.000 TL Olarak Uygulanacak

Esnaf ve sanatkârların, kiralamış oldukları işyerlerinin yıllık kira bedeli toplamı 2015 yılında Büyükşehir belediye sınırları içinde 6.000 TL'yi, diğer yerlerde 4.000 TL'yi geçmemesi gerekmektedir. Geçmesi halinde ise bu esnaf ve sanatkârlar, (diğer şartları sağlasalar bile) 2016 yılının başından itibaren gerçek usulde vergiye tabi olacaklardır. İşyeri mülkiyetinin esnaf ve sanatkârların kendilerine ait olması, kira bedeli ile ilgili sınırlamanın geçersiz olmasını sağlamamaktadır. Böyle durumlarda işyerinin emsal kira bedeline bakılmakta olup emsal kira bedeli (işyerinin belediyede kayıtlı vergi değerinin yüzde 5'i) yukarıdaki sınırların üzerinde olan esnaf ve sanatkârların da gerçek usulde vergiye tabi olmaları gerekmektedir.

Yıllık Alış ve Satış ile Hasılat Tutarları da Yeniden Belirlendi

2015 Yılında

2016'da Basit Usule Tabi Olacaklar

1.

Satın aldıkları mallan olduğu gibi veya işledikten sonra satanların

Yıllık alımları tutarı

84.000 TL'yi aşmayanlar

Yıllık satışları tutarı

120.000 TL'yi aşmayanlar

2.

Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafı iş hasılatı

40.000 TL'yi aşmayanlar

3.

1 ve 2 numaralı satırlardaki işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satışlarının tutarı ile iş hasılatı toplamı

84.000 TL'yi aşmayanlar

Yukarıdaki tabloya göre 2015 yılında yıllık alış ve satışlarının toplamı ile hasılatlarının toplamı tabloda yazılı olan tutarları aşan esnaf ve sanatkarlar, 2016 yılının başından itibaren gerçek usule tabi olacak ve işletme defteri tutacaklar. 

Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Devanı Ediyor

Basit usule tabi esnaf ve sanatkârların, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemelerine ilişkin uygulama 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre basit usule tabi esnaf ve sanatkârlar, 2015 yılında da toplu belge düzenleyebilecekler.

Kira Gelirinde İstisna Sınırı 3.600 TL Oldu

Konut kira geliri elde edenler için getirilmiş bulunan ve 2014 yılında 3.300 TL olarak uygulanan istisna tutarı 2015 yılında 300 TL artırılarak 3.600 TL'ye çıkarılmıştır. Bu istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler (basit usule tabi gelir vergisi mükellefleri dahil) yararlanamamaktadırlar.

Çalışanlara İşyerinde Verilen Yemeğin Vergi Dışında Bırakılan Tutarı 13 TL

İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde çalışanlara yemek verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin olup 2014 yılında 12 TL olan istisna tutarı aylık 1 TL artırılarak 13 TL olarak yeniden tespit edilmiştir. Söz konusu menfaatin yemek veya yemek çeki ve benzeri şekilde sunulması yerine nakit olarak verilmesi halinde bu istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

Engellilik İndiriminde Yüzde 10 Artış Yapıldı

Engelli çalışanların elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi sırasında uygulanan engellilik indirimi tutarları 2015 yılında uygulanmak üzere, birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece engelliler için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir.

Maktu Damga Vergisi Tutarları Yüzde 10,11 Arttı

Buna göre, 2015 yılında verilecek beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannameleri için 45,30 TL, kurumlar vergisi beyannameleri için 60,50 TL. katma değer vergisi ve muhtasar beyanname ile diğer vergi beyannameleri için 29,90 TL, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için de 22,30 TL damga vergisi ödenmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.