banner461
banner195

Nevşehir Belediyesi 4 arsayı 8.5 milyon TL'ye satışa çıkardı!

Nevşehir Belediye Başkanlığı, İbrahimpaşa ve Bekdik Mahallesi'nde bulunan 4 arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam bedeli 8 milyon 511 bin 547 TL olarak belirlendi.

Nevşehir Belediyesi 4 arsayı 8.5 milyon TL'ye satışa çıkardı!
02 Aralık 2016 Cuma 12:12

banner143
banner134
Şehrimizin Muhtelif Yerlerinde Bulunan 2 Adet Akaryakıt-Lpg Satış Ve Bakım İstasyonu Ruhsatlı Ve 2 Adet Ticaret Alanı Ruhsatlı Arsalar Satılacaktır.
Nevşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait İlimiz Tapunun; İbrahimpaşa Mahallesi 1. Mıntıka, tapunun 20 K3 pafta, 3115 ada, 2 parseldeki 7000 m² arsa (Belediyemiz İmar Planında Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu ruhsatlı), İbrahimpaşa Mahallesi 1. Mıntıka, tapunun 20 K3 pafta, 3115 ada, 3 parseldeki 7287,65 m² arsa (Belediyemiz İmar Planında Ticaret Alanı ruhsatlı), İbrahimpaşa Mahallesi 1. Mıntıka, tapunun 21 K 3 pafta, 3230 ada, 1 parseldeki 3021,26 m² arsa (Belediyemiz İmar Planında Ticaret Alanı ruhsatlı), Bekdik Mahallesi 4. Mıntıka, tapunun 16-J-4 pafta, 3161 ada, 2 parseldeki 4625,75 m² arsa (Belediyemiz İmar Planında Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu ruhsatlı) taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.
2 - İhale 12 Aralık 2016 Pazartesi günü Saat: 14:00’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.
A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.
D. İmza sirküleri vermesi
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.
G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.
4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Muhammen bedel ve teminatlar;a) Tahmini bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.
6 - Teklifler ihale günü Saat: 13.55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
7 - İhale bedeli üzerinden %18 oranında KDV ödenecektir.
8 - İhaleyi alan; ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden %18 KDV’yi İhale Onayını takip eden 10 gün içerisinde peşin olarak ödeyecektir. (İlimiz Bekdik Mahallesi 4. Mıntıka 16-J-4 pafta, 3161 ada, 2 parseldeki 4.625,75 m² arsa KDV’den muaftır)
9 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır.
10 - İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.
11 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.