banner461
banner195

Nevşehir Defterdarlığı Duyurusu‏

Nevşehir Defterdarlığının Varlık Barışı uygulamalarına ilişkin bir basın duyurusu yayınladı.

Nevşehir Defterdarlığı Duyurusu‏
03 Temmuz 2013 Çarşamba 11:44

banner143
banner134

 NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI’NDAN

Bazı Varlıkların ekonomiye kazandırılması ile ilgili 6486 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler 29/05/2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yasayla yurt dışında bulunan ;

Para

Altın

Döviz

Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının ülkemize getirilmesi, taşınmazların kayda alınması ve ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Gerçek ve tüzel kişilerce 15/04/2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan

Para

Altın

Döviz

Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmaz niteliğinde olup tapu siciline ayrı bir sayfada kaydedilen bağımsız bölümler, sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerinin beyanı, Türkiye'ye getirilmesi ve kayıtlara intikal ettirilmesi ile

31/07/2013 günü mesai saati bitimine kadar yurt dışı iştiraklerden ve şubelerden elde edilen kazançlar ile yurt dışı iştirak hisselerinin satışlarından yada yurt dışında bulunan kurumların tasfiyesinden doğan kazançların Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kurumlara yada vergi dairelerine elden veya elektronik ortamda beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu şekilde beyan edilen değerler vergi uygulamalarından hesaplanan vergi tutarlarından istisna edilecektir.

Vergi Dairelerine beyan edilen;

Para

Altın

Döviz

Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından yurt dışında bulunanlar ile beyan edilen varlıklarına değeri üzerinden %2 oranında , vergi tarh edilecek olup bu vergi tarhiyatı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

 

Banka ve aracı kurumlar kendilerine bildirilen varlıkların değeri üzerinden % 2 oranında hesapladıkları vergiyi vergi sorumlusu sıfatıyla izleyen 31/07/2013 akşamına kadar bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan ederek aynı sürede öder.

Bu konu kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklarla ilgili 01/01/2013 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiç bir surette vergi tarhiyatı ve incelenmesi yapılmayacaktır.Gelir Vergisi Kanununun geçici 85. maddesi kapsamı çerçevesinde ve yurt dışı varlık barışı adı altında beyan edilecek para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmaz niteliğindeki arazi, bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin beyan ve bildirimleri ile ilgili detaylı bilgilerin Defterdarlığımızın web sayfasında bulunan Varlık Barışı Rehberinden alınması mümkündür.

Tüm halkımıza duyurulur


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.