banner461
banner195

Nevşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararları Açıklandı

Nevşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararları Açıklandı...

Nevşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararları Açıklandı
09 Mart 2015 Pazartesi 16:36

banner143
banner134

 NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararları Açıklandı. 2015 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri ve Hayvan Kesimlerine İlişkin alınan kararlar doğrultusunda; İlimizdeki hayvan varlığının salgın ve paraziter hastalıklardan korunması, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradike edilmesi, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi, ihbarı zorunlu hastalıklar ve diğer hastalıklara karşı mücadele prensiplerinin, aşılamaların ve çalışmaların belirlenmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve canlı hayvan/hayvansal ürün nakillerinde uyulması gereken hususların tespit edilmesi, dişi ve damızlık değeri olan hayvanların kesiminin belirli zamanlarda yapılmasının belirlenmesi, 2015 yılında çıkabilecek hastalık mihraklarında alınacak gerekli idari ve fenni tedbirleri belirlemek amacıyla, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun 2 nci Maddesine göre Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmeliğin 29/a maddesi gereğince teşekkül eden Nevşehir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Vali Yardımcısı Hasan Kayhan Başkanlığında toplanarak, 2015 yılı uygulamalarına ait hususları karar altına alındı.

Bu toplantıda; 2015 yılında hayvan hareketlerinin kontrolünde ve İlimiz sınırları dahilinde ihbarı mecburi salgın ve bulaşıcı bir hastalık çıkması halinde 5996 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelikler ve Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/04 sayılı Genelgesi doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasına, 22 Ocak 2011 tarih ve 27823 sayılı resmi gazetede yayımlanan İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelikte belirlenen İhbarı Mecburi Hastalıklar Listesinde yer alan hastalıklarla ilgili ihbarların en hızlı şekilde ve titizlikle değerlendirilmesine, Hayvan hastalıklarının tespiti amacıyla yapılan sağlık taramaları aksatılmadan ve hassasiyetle sürdürülmesine, hastalık ihbarı konusunda, bulaşıcı hayvan hastalığı ya da sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinden haberdar olan hayvan sahipleri ve bakıcılarının, veteriner hekimler ile muhtarların, celeplerin, çobanların İl/İlçe Müdürlüklerine en kısa sürede ihbarda bulunmalarına, Hastalık çıkışlarında konulan kordon ve karantina tedbirlerine uyulması, hastalık bölgesine konulan kordon ve karantinanın yürütülmesi ve korunmasında, hastalık mihraklarında alınacak karantina tedbirlerinin yerine getirilmesinde Muhtarlık, Belediye, Emniyet ve Jandarma teşkilatları ile işbirliği yapılmasına, İtlafı gereken hayvanlardan, hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için Belediye Başkanlıklarının ve Köy İhtiyar Heyetinin su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yerlerinin tespitini yaparak araç, personel, ekipman, açık alanların temizlik ve dezenfeksiyon iş ve işlemlere yardımcı olmasına, Salgın hastalıklara bağlı hayvan ölümlerinde imha işlemlerinin İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlıklarınca yapılmasına, Zoonoz bir hastalık çıkması durumunda aynı gün Sağlık Bakanlığı ilgili taşra birimlerine bildirimde bulunularak gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına, zoonoz hastalıklarla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı ve yerel yönetimlerle değerlendirme ve koordineli çalışma toplantılarının yapılmasına, alınan müşterek kararların Bakanlığa bildirilmesine, İhbarı zorunlu hastalık mihraklarında bulunan ve kesime elverişli olan hayvanlardan klinik hastalık belirtileri gösterenler en yakın kesimhaneye, klinik belirti göstermeyen hayvanlar ise bulaşmaya engel olacak tüm önlemler alınması şartı ile, hayvan sahibinin talebi ve İl/İlçe Müdürlüğünün uygun gördüğü herhangi bir kesimhaneye sevk edilmesine, 5996 sayılı Kanunu'nun  9. maddesi 1. fıkrasında "Hayvan sahipleri veya bakımından sorumlu kişiler,   hayvan refahının sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer   ihtiyaçlarını karşılamak, sorumluluklarındaki hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür." hükmü yer almakta olup, söz konusu hüküm, bulaşıcı hayvan hastalıkları nedeniyle karantina uygulanan işletmelerde oluşan katı ve sıvı atıkların, çevreyi kontamine ederek, hayvan hastalıklarının yayılmasına yol açmasına karşı alınacak tedbirler çerçevesinde Bakanlığımıza sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda 5996 sayılı Kanun'un ilgili hükmünün hayvancılık işletmelerinin çevre sağlığına olan etkileri doğrultusunda  hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ile sınırlı olduğu, hayvancılık işletmelerinden oluşan katı ve sıvı atıklar ile koku gibi çevresel etkilerin ise 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunduğundan, hayvancılık işletmelerinden oluşan katı ve sıvı atıklar ile koku gibi çevresel etkilerine ilişkin gerekli tedbirlerin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce alınmasına, Kuduz hastalığı vakalarında İl Özel İdareleri ve Belediyelerin mali imkan, vasıta ve personelinin hastalığın söndürülmesi çalışmalarındaki konuya iştirak etmelerine ve kuduz hastalığı ile mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ve Belediye Başkanlıkları ile işbirliği halinde yapılmasına, 5996 Sayılı Kanunun 4 inci maddesinin 1. fıkrası (b) bendine göre, tespit olunan hastalıklara karşı    hayvanlarını aşılatmayan hayvan sahiplerine veya sahiplerinin yokluğunda bakıcılarına ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere uymayanlar 7.323-TL idari para cezası uygulanmasına, istenen hedeflere ulaşılması ve farkındalığın artırılması amacıyla yetiştiricilere hayvan sağlığı ile ilgili bilgilerin yanında söz konusu Kanunun cezai hükümlerinin de hatırlatılmasına, Aşılama çalışmalarından daha iyi bir sonuç elde edebilmek için yetiştiricilerimizin eğitimi ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmesine, Veteriner biyolojik ürünler ile kulak küpesi, mikroçip gibi tanımlama hizmetleri için alınacak ücretler    Bakanlık Makamı'ndan alınan 02.02.2012 tarih ve 230 sayılı "Hayvanların Tanımlanması İle Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri" Olur'u çerçevesinde alınmasına ve söz konusu ücretler için uygulama sonunda "Hayvanların Tanımlanması ve Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu düzenlenmesine, 14- Mücadele çalışmaları İl ve İlçelerde aynı tarihte başlatılarak belirlenen süre içerisinde bitirilmesine, programlı aşılamalarda İl/İlçede görevli Targel personeli dahil sağlık personelinin geçici görevle görevlendirilmelerinin sağlanmasına, Aşılama çalışmalarında köy ve mahalle muhtarlarının, görevli personele yardımcı olmasının sağlanmasına, Hayvan satış yerlerinin denetim ve kontrolleri aksatılmadan yürütülmesine, hayvan pazarlarının sürekli olarak görevlilerce kontrol edilerek belgesiz ve sağlıksız hayvanların satışının engellenmesine, park ve pazarlar dağıldıktan sonra Belediyelerce temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, Belirlenen hayvan satış yerleri dışında hayvan satışlarının Belediye Başkanlıklarınca engellenmesine, Nevşehir Hayvan Pazarına getirilerek satışı yapılan hayvanlarının takibinin yapılarak Ticaret Borsasınca kayıtlarının tutulmasına, 18- Kesim yerlerinde pasaport, nakil belgesi, Veteriner Sağlık Raporu ve kulak küpesi olmayan hayvanların kesilmemesine, kesilen hayvanlara ilişkin pasaportların ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne 1 hafta içerisinde teslim edilmesine, kesim yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyona gereken önemin verilmesine, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 4. maddesinin 8 inci    fıkrasında "İl özel idareleri ve belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve kontrollerde Bakanlığa yardımcı olmakla yükümlüdür" hükmü yer aldığından, söz konusu Kanun hükmü gereği İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlıklarının bütçelerinde mücadele çalışmalarına yer vererek hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele için destek sağlamasına karar verildi.

 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.