banner461

Nevşehir İl Genel Meclisi 2016 Yılının İlk Toplantısını Yapıyor

Nevşehir İl genel meclisi 2016 yılının ilk meclis toplantısını 04 Ocak 2015 Pazartesi günü yapacak.

Nevşehir İl Genel Meclisi 2016 Yılının İlk Toplantısını Yapıyor
02 Ocak 2016 Cumartesi 14:20

banner143
banner134
 NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl genel meclisi 2016 yılının ilk meclis toplantısını 04 Ocak 2015 Pazartesi günü yapacak.

Oldukça yoğun bir gündem ile toplanacak olan il genel meclisinin gündeminde; İl Özel İdaresinin 07.12.2015 tarih ve 9891 sayılı yazıları ile teklif edilen; İl Özel İdaresi bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ve yürütülecek işlerin İl -Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanması, İl Özel İdaresinin 07.12.2015 tarih ve 9894 sayılı yazıları ile teklif edilen, İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan iş makineleri ve ekipmanların uygun zamanlarında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Belediyelere, Muhtarlıklara, Müteahhit ve Taşeronlara, Özel Şahıslara, Çiftçilere, Sulama Kooperatiflerine ve İl Özel İdaresi personeline kiraya verilebilmesine ait İdaresince hazırlanan Makine Kira Yönetmeliğinin, 5302 sayılı kanunun 7. maddesinin b bendi ve 10. maddesinin f bendi hükümleri uyarınca onaylanması ve 2016 yılı için Makine Kira Bedeli Tablosunun yeniden belirlenmesi talebinin değerlendirilmesi, İl Özel İdaresinin 07.12.2015 tarih ve 9892 sayılı yazıları ile teklif edilen, İl Özel İdaresine ait Sulusaray Kasabasında bulunan plent tesisinde üretilmekte olan roadmiks malzemesi sadece İl Özel İdaresinde ve Karayollarında üretildiğinden, bazı resmi ve özel kurumlar tarafından zaman zaman ihtiyaca binaen talep edildiği belirtilmektedir. Bu nedenle Kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere 2016 yılı roadmiks birim fiyat tarifesinin 2015 yılı roadmiks birim fiyatına (1 m3 için birim fiyatı 374,00-TL) yüzde oranında artış yapılarak belirlenmesi talebi, İl Özel İdaresinin 07.12.2015 tarih ve 9893 sayılı yazıları ile teklif edilen, İl Özel İdaresi yol ağında bulunan köy yollarından Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Muhtarlıklar, Müteahhit ve Taşeronlar, Özel Şahıslar, Çiftçiler, Sulama Kooperatifleri ve Enerji Dağıtım Firmaları enerji kablosu, sulama amaçlı su borusu vb. teçhizlerin geçmesi için idaremizden izin talep ettiği belirtilmektedir. Söz konusu köy yollarından geçmeyi talep eden, sulama amaçlı çiftçilerin teçhizinin geçme bedeli ve yolun tamir bedeli olarak; asfalt yollarda 1.500.-TL, stabilize yollarda 1.000.-TL bedel alınması, şirketler veya şahısların ticari amaçla geçme bedeli ve yolun tamir bedeli olarak; asfalt yollarda 2.500.-TL, stabilize yollardan 2.000.-TL bedel alınması için, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin o bendi gereğince karar verilmesi talebi, İl Özel İdaresinin 25.12.2015 tarih ve 10530 sayılı yazıları ile teklif edilen, Ürgüp Kaymakamlığının yazılarında; İl Genel Meclisinin 04.08.2015 tarih ve 139 sayılı kararı gereği hafta sonu çalışma izni hizmet bedeline vatandaşlarca itiraz edildiği, 6585 sayılı kanunun 25. Maddesi gereği muaf oldukları belirtilmektedir. Söz konusu hizmet bedelinin bahse konu itiraz doğrultusunda yeniden görüşülmesi talebi, İl Özel İdaresinin 28.12.2015 tarih ve 10562 sayılı yazıları ile teklif edilen, Türkiye Kızılayı Nevşehir Şube Başkanlığının yazılarında; Nevşehirli Hayırsever tarafından Nevşehir Şubesine bağışlanan 1 adet otobüsün genel bakım ve iç dizaynın yaptırılması için yardım talebinde bulunduğu belirtilmektedir. 5302 sayılı Kanunun 64/c bendi ve 5018 sayılı kanunun 29. Maddesi gereğince, Nevşehir Kızılay Derneğince hazırlanacak proje ve ihtiyaç listesi doğrultusunda yardım yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verilmesi talebi, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karaburna Köyü köyiçi mevki 564 nolu parselde kayıtlı 840,00 m2 yüz ölçüme sahip arsa vasıflı taşınmazı Hacıbektaş Türk Diyanet Vakfı adına 4-6 yaşındaki çocuklar için Kur’an Kursu, Gençlik Merkezi, Sosyal Tesis ve Kütüphane olarak tahsisinin yapılması hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı ilçesine bağlı Kanlıca Köyü istasyon mevki 15 pafta 110 ada 7 nolu parselde kayıtlı 802,77 m2 yüz ölçüme sahip arsa vasıflı taşınmazın, Kanlıca Köyü Muhtarlığı adına sosyal tesis olarak tahsisinin yapılması hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, İI Özel İdaresinin 15.12.2015 tarih ve 10117 sayılı yazıları ile teklif edilen, Mülkiyeti I Özel İdaresine ait Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyü, Kale Mahallesi, Köyiçi mevki, 116 ada, 250 nolu parselde kayıtlı 4.658,07 m2 lik yüz ölçüme sahip arsa vasıflı taşınmazı, Suvermez Köyü Muhtarlığı adına mezarlık olarak kullanmak üzere tahsisinin yapılması talebi, İI Özel İdaresinin 25.12.2015 tarih ve 10529 sayılı yazıları ile teklif edilen; Ürgüp İçesi Mustafapaşa Köyünde, mülkiyeti Nevşehir Valiliği Tüzel kişiliğine ait 5 pafta, 382 nolu parselde kayıtlı 8.080 m2 taşınmaz üzerinde bulunan eski İlköğretim Okulunun, Kapadokya Meslek Yüksekokulu lehine 25 yıllığına eğitim-öğretim Maliyetlerinde kullanılmak üzere kiralama veya irtifak hakkı tesis edilmesi talebi, İlimize bağlı köylerde bulunan eski kilise ve camilerin durumu, ihtiyaçları, bakım ve onarımı hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının 10.12.2015 tarih ve 331 sayılı yazıları ile teklif edilen, 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunla değiştirilmiş olup, yine aynı kanunun 19. Maddesi gereği, 2016 yılı için İlimiz Merkez İlçe, Avanos, Gulşehir, Kozaklı, Hacıbektaş ve Ürgüp Vakıfları için 2’şer, Acıgöl ve Derinkuyu Vakıfları için 3 er hayırsever vatandaşın İl Genel Meclisince belirlenmesi talebi, 5302 Sayılı Kanunun 17. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddelerinde; “İl Genel Meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla bir denetim komisyonu oluşturur” denilmektedir. Bu sebeple İl Genel Meclisince Denetim Komisyonunun oluşturulması talebi,

6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 5302 Sayılı Kanunun 17. maddesi 2.fıkrasına eklenen fıkra gereği, ’’Denetim Komisyonunda İl Özel İdaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek personel sayısı, personelin çalıştırılacak gün sayısı ve verilecek gündelik miktarın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesinin 3. fıkrasındaki oranı aşmamak üzere belirlenmesi gerekmektedir” denildiğinden, 2016 yılında çalışmalarına başlayacak olan Denetim Komisyonunda görev alacak memur üyelerin kişi sayıları, çalıştırılacakları gün sayıları ve verilecek gündelik miktarlarının belirlenmesi talebinin değerlendirilmesi gündem maddeleri yer alacak.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.