banner461
banner195

Nevşehir İl Genel Meclisi 4 Mayıs Pazartesi Günü Toplanıyor

Nevşehir İli İl Genel Meclisinin "2015 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemler" belli oldu.İşte Mayıs ayı toplantı gündemi...

Nevşehir İl Genel Meclisi 4 Mayıs Pazartesi Günü Toplanıyor
28 Nisan 2015 Salı 23:52

banner143
banner134
 Nevşehir İli İl Genel Meclisinin "2015 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemler" belli oldu.İşte Mayıs ayı toplantı gündemi...

Nevşehir İl Genel Meclisi Aylık Olağan toplantısını 4 Mayıs Pazartesi günü yapacak.

Nevşehir İl Genel Meclisi aylık olağan toplantısı 4 Mayıs 2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Süleyman Özgün Başkanlığında toplanacak.

İl Genel Meclisi tarafından 4 Mayıs 2015 yapılacak olan gündem maddeleri ise şu şekilde;

T.C.
NEVŞEHİR İLİ 
İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 
TOPLANTISINA AİT GÜNDEMLER

TOPLANTI TARİHİ 04.05.2015-….05.2015  
TOPLANTI SAATİ 10.00
TOPLANTININ YERİ İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu

 K O N USU

Yoklama ve açılış.

Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

İl Encümeninin Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

İl Özel İdaresinin 27.04.2015 tarih ve 3396 sayılı yazıları ile teklif edilen; İl Özel İdaresi ve Disiplin Yönetmeliği ve eki Disiplin Amirleri çizelgesinin,yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca İl Genel Meclisince görüşülmesini ve kabulüne müteakip mahalli gazetelerden birinde ilanından sonra yürürlüğe girmesine karar verilmesi talebi. 

Merkez İlçe Güvercinlik Köyü K33d25b pafta, 1992 parselde nolu taşınmaz üzerine Hisar Bims Ltd.Şti. tarafından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı yaptırmak için imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.   

Merkez İlçe Güvercinlik Köyü K33D25 pafta, 1909 parsel nolu taşınmaz üzerine Serpet Akaryakıt - Lpg Satış ve Servis İst.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından Akaryakıt ve LPG Satış Servis İstasyonu Lokanta ve Dinlenme Tesisi yaptırmak için imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.     

Acıgöl İlçesi Karacaören Köyü gafer yolu mevkiinde bulunan tapunun K33d18d pafta, 121 ada, 15 parsel nolu taşınmaz üzerine Şahin Rejenere Kauçuk Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı yaptırmak için imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.     

İlimiz Ürgüp İlçesi Mülga Başdere Belediyesi Akyer Mevki, tapunun K34D17c4a pafta, 335 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazı Naim ARIK Başdere Belediyesinin 16.07.1993 tarih ve 65 sayılı Encümen kararı ile kendisine satıldığı tapu devrinin yapılmasını talep ettiği, bu sebeple, 5302 sayılı kanunun 10/f Maddesi gereğince tapu devrinin yapılıp yapılmayacağı hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.     

İl Özel İdaresinin 20.04.2015 tarih ve 3192 sayılı yazıları ile teklif edilen, Merkez İlçe Çardak Köyü k33c16a pafta, 3398 nolu parsele Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı yapılması için imar planları İl Genel Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 50 sayılı kararı ile onaylanmıştı. İmar planları 18.03.2015-18.04.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirtilen yapı yüksekliği (H max)=6,50 mt’nin fabrika binası için yetersiz olacağı düşünüldüğünden itiraz edilmiştir. Bu sebeple, söz konusu taşınmaza ait uygulama imar planında yeni yapı yüksekliğinin (H max)=9,50 mt olarak değiştirilebilmesi için 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi gereği İl Genel Meclisince karar alınması talebi.


Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. Maddeleri gereği, idaresince hazırlanan, 2014 yılı İl Özel İdaresi Kesin Hesabı hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması. 

İl Özel İdaresinin 22.04.2015 tarih ve 3309 sayılı yazıları ile teklif edilen, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 40 maddesine göre; İdaresine gönderilen tahsisli ödeneklerden amacı gerçekleşmiş olanlardan kalan tutarlar, iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye genel bütçe kapsamındaki idarelerde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde Üst Yönetici yetkilidir hükmü gereğince; önceden kullanılmış olup, arta kalan miktarların irat kaydedilmesi için Valilik Makamından alınan 16.03.2015 tarih ve 2143 sayılı olura istinaden 44 50 00 04 00 01 1 2 00 05 09 6 1 01 Yedek Ödenek harcama kalemine aktarma yapılabilmesi hususunda karar alınması talebi. 

İlimiz Gülşehir İlçesi Gümüşkent Köyü tapunun 191 ada, 1 parselde bulunan 2274,048 m2 yüzölçümlü ve üzerinde eski belediye hizmet binası bulunan taşınmazın Gümüşkent Muhtarlığı muhtarlık binası olarak kullanmak üzere tapu devrinin yapılıp yapılmayacağı hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması. 

İlimiz genelinde ve yetki alanımızdaki turistik beldelerde faaliyet gösteren otellerin müşterilerine yapacakları alkollü içecek servislerine imkân sağlayan içkili yer bölgesinin tespitinin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden belirlenmesi hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

İlimiz Avanos İlçesi Topaklı Köyü tapunun 229 ada, 12 nolu parselde yer alan 1.098,65 m2 lik taşınmazı Cem DELİBAŞ Mülga Topaklı Belediyesinden 25.12.2009 tarihinde 10.089,00.TL Halk Bankasına yatırarak satın aldığını ancak tapu devrinin yapılmadığını, yine Mustafa GÜNGÖR Belediye Başkanlığının 16.04.1992 tarih ve 1992 sayılı kararı ile Topaklı Köyünde bulunan 10 nolu parseli satın aldığını ancak tapu devrinin yapılmadığını İdareye verdikleri dilekçelerle tapu devrinin yapılmasını istedikleri belirtilmekte olup, 5302 sayılı kanunun 10/f Maddesi gereğince tapu devrinin yapılıp yapılmayacağı hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karar bağlanması. 

İlimiz Avanos İlçesi Topaklı Köyü tapunun 248 ada, 3 nolu parselde yer alan taşınmazı Ahmet CANDAR Mülga Topaklı Belediyesinden 17.04.1997 tarih ve 1997/06 sayılı kararı ile satın aldığını ancak tapu devrinin yapılmadığını, yine Karasenir Köyü halkından Vahit YILMAZ Mülga Karasenir Belediyesinin 21.08.1996 tarih ve 49 sayılı kararı ile kendisine kalan arsanın kamu yararı için belediyeye bedelsiz arsa karşılığı devrettiğini ancak bedeli karşılığı olan arsanın tapu devrinin yapılmadığı, İdareye verdikleri dilekçelerle tapu devrinin yapılmasını istedikleri belirtilmekte olup, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi gereğince tapu devrinin yapılıp yapılmayacağı hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karar bağlanması.  

Üyeler tarafından verilecek önerilerin görüşülmesi.

Dilek ve Temenniler.


                                                                                               Süleyman ÖZGÜN
                                                                                                 Meclis Başkanı  
F
İBHABER.COM Nevşehir'in ilk ve en çok izlenen haber sitesi...

Nevşehir'in Bağımsız Güncel Haber www.fibhaber.com


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.