banner461
banner195

Nevşehir İl Genel Meclisi Ocak Ayı 5. Birleşim Olağan Toplantısı

Nevşehir İl Genel Meclisi Ocak Ayı 5. Birleşim Olağan Toplantısı 13 Ocak 2015 Salı (Yarın) günü yapılacak.

Nevşehir İl Genel Meclisi Ocak Ayı 5. Birleşim Olağan Toplantısı
12 Ocak 2015 Pazartesi 16:13

banner143
banner134
Nevşehir İl Genel Meclisi Ocak Ayı 5. Birleşim Olağan Toplantısı 13 Ocak 2015 Salı (Yarın) günü yapılacak.
Nevşehir İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının 5.Birleşimine Ait Gündem" konulu toplantısında görüşülecek konular şöyle...

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 12. maddesi gereği gündemi görüşmek üzere, İl Genel Meclisinin 5. Birleşim Olağan Toplantısı 13 Ocak 2015 Salı günü saat 10.00'da İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılacak. Birleşim Gündemi’nde şu maddeler yer alıyor:

 T.C.
NEVŞEHİR İLİ
İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI OLAĞAN
TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
TOPLANTI TARİHİ        13.01.2015 Salı
TOPLANTI SAATİ 10.00
TOPLANTININ YERİ   | İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu
S.N. KONUSU
1 Yoklama ve açılış.
2 Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.
3 İl Özel İdaresinin 29.12.2014 tarih ve 8747 sayılı yazıları ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez İlçe, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan tapunun; Karasoku Mahallesi 10 pafta, 220 ada, 44 nolu parselde bulunan kargir dükkanın idaresince satışı düşünüldüğü belirtilmektedir. Bu sebeple, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendinde; "Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek" hükmü gereğince ilgili taşınmazın satışı hususunda karar verilmesi talebi.
4 İl Özel İdaresinin 22.12.2014 tarih ve 8522 sayılı yazıları teklif edilen, 5393 sayılı kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca, 2015 yılı içerisinde İl Özel İdaresinde çalıştırılmak üzere Tam zamanlı 1 adet 1. Derece Harita Mühendisi ve Tam Zamanlı 1 adet 1. Derece Maden Mühendisi alınmasına ve ücretlerinin, Maliye Bakanlığınca yayınlanan genelge gereğince, Mahalli İdareler Sözleşmeli personel ücret tespiti doğrultusunda karar verilmesi talebi.
5 Nevşehir Merkez ve İlçelerde bulunan bütün köy okullarının sayıları, öğrenci mevcutları ve acil ihtiyaçlarının neler olduğu, ayrıca, bahse konu okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilere yemek veren fabrikaların genel durumlarının nasıl olduğu hususlarında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
7 İlimiz Gülşehir İlçesi Eskiyaylacık Köyü, Çay mevkiinde bulunan tapunun K.33.22.B. pafta, 125 ada, 3 parsel nolu taşınmaz üzerine yapılması düşünülen GES (Güneş Enerji Santrali) alanına ait hazırlanan mevzi imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince İl Genel Meclisince onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
8 Dilek ve Temenniler


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.