banner461
banner195

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısının Gündemi Belli Oldu

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısının Gündemi Belli Oldu.İşte Şubat ayı olağan toplantı gündemi...

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısının Gündemi Belli Oldu
28 Ocak 2015 Çarşamba 11:39

banner143
banner134

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısının Gündemi Belli Oldu.

 İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

TOPLANTISINA AİT GÜNDEMLER

 

TOPLANTI TARİHİ  02.02.2015-….02.2015  

TOPLANTI SAATİ    10.00

TOPLANTININ YERİ              İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu

 

S.N.                                                    

                                   K O N U  S  U

Yoklama ve açılış.

 

Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

 

İl Encümeninin Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

İlimiz Kozaklı İlçesi Kaplıcalar bölgesinde faaliyet gösteren, Nur Katre Termal Otelcilik Sey. Turz. Yat. San. Tic. Ltd. Şti, İnan Termal Sağlık Turizm İnş. AŞ. ve Kozaklı Termal (Canip Yüksel) isimli firmaların İl Özel İdaresine ait Termal kaynaklardan sıcak su kiralama talepleri hakkında İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

 

Nevşehir Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi tesisinde bulunan Nevşehir Devlet Hastanesi adına jeotermal kaynak kuyu işletme ruhsatının, İl Özel İdaresine devredilmesi hakkında İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 30.30.T.D.pafta, 14 parselde yer alan 1063,86 m2 yüzölçümlü, Hacıbektaş İlçe Özel İdare Binası ve Kaymakam Lojmanının bulunduğu binanın kısa bir süre içinde ekonomiye kazandırılması ve bu suretle elde edilecek gelirle, öncelikle İl Özel İdaresinin yatırımlarında kullanılması kaydıyla, 2886 sayılı kanun hükümleri uyarınca satışının yapılması ile ilgili talep hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması. 

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez İlçe, Atatürk Bulvarı üzerinde tapunun; Karasoku Mahallesi 10 pafta, 220 ada, 44 nolu parselde kayıtlı bulunan kargir dükkânın satışı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması.

 

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 21.01.2015 tarih ve 475 sayılı yazıları ile teklif edilen; İlimiz Kozaklı İlçesinde bulunan Çiftçiler Deva Termal’in kendisine ait ruhsatlı sıcak su kuyusunun çökmesi nedeniyle, Yusuf Süper Termal tarafından kullanılan İdaremize ait sıcak su hattından 1 lt/sn miktarında, Çiftçiler Deva Termal’in sıcak su kiralama talebinin görüşülerek karara bağlanması.

 

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 23.01.2015 tarih ve 565 sayılı yazıları ile teklif edilen; 6360 Sayılı Yasa Kapsamında İl Özel İdaresine devrolan taşınmazlardan Kalecik Köyü Aşağı Mahalle, Çerçiardı Mevkii J33-D-10-C pafta 110 ada ve 58 nolu parselde kayıtlı 10.710,29’lik yüzölçüme sahip tarla vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresi ve Kalecik Köyü Muhtarlığı arasında tanzim edilecek ekli protokol hükümleri çerçevesinde Kalecik Köyü Muhtarlığı adına ağaçlandırma sahası olarak tahsisinin yapılması hususunun karara bağlanması talebi.

 

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 608 sayılı yazıları ile teklif edilen; Nevşehir İli,Avanos İlçesi,Topaklı Köyü,155 ada ve 154 adalarda şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan plan değişikliği PİN :UİP-9134 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planları İl Özel İdaresince de uygun görülmüş olup,bahse konu imar planlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi kanununun 10/c maddesi uyarınca,İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi.

 

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 610 sayılı yazıları ile teklif edilen;Nevşehir İli,Merkez İlçesi,Çardak Köyü,köy içi mevkiinde bulunan,tapunun K33C16A pafta, 3398 nolu parselin mülkiyeti Asiller Mad.Bims.İnş.ve Nak.San.Tic.Ltd.Şti.’ye ait taşınmaz üzerine Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı yaptırmak için İmar Planlarının onaylanması istenmektedir. Bu yere ait Şehir Plancısı müellifi tarafından hazırlanan PİN:NİP-9142 nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve PİN:UİP:-9143 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planları İdarece uygun görülmüş olup, bahse konu imar planlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi kanununun 10/c maddesi uyarınca,İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi.

   

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 609 sayılı yazıları ile teklif edilen;Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Köyü 651-653 nolu parsellerin tevhidinden sonra oluşacak yeni parsellere ilişkin ve aynı yapı adasındaki mülkiyeti Özel İdareye ait olan 5533 nolu parseldeki kısımla birlikte ada bazında kentsel sit alanı için plan revizyonu yapılması,bu iş için gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talebinde bulunulması için İl Genel Meclis kararı alınması talebi.

 

Üyeler tarafından verilecek önerilerin görüşülmesi.

 

Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Süleyman ÖZGÜN

                                                                                                Meclis Başkanı  


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.