banner461
banner195

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2016 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı

Nevşehir İli İl Genel Meclisinin 2016 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemde yer alacak konulara açıklandı.

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2016 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı
24 Şubat 2016 Çarşamba 23:36

banner143
banner134
İşte 1 Mart 2016 Tarihinde yapılacak toplantının gündeminde şu maddeler yer alıyor.. 
                                                                       
                                                                        T.C.
                                                                NEVŞEHİR İLİ
                             İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MART AYS OLAĞAN 
                                                TOPLANTISINA AİT GÜNDEMLER

TOPLANTI TARİHİ                  01.03.2016 - ... 03.2016
TOPLANTI SAATİ                   10.00
TOPLANTININ YERİ              İL Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu 

                                                          KONUSU

1.  Yoklama ve açılış.

2.  Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

3.  İl Özel İdaresinin 04.02.2016 tarih ve 1003 sayılı yazıları île teklif edilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okulların cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere bazı harcama kalemlerinde bulunan ödenekler arasında aktarma yapılması talebi.

4.  İl Özel İdaresinin 19.02.2016 tarih ve 1630 sayılı yazıları ile teklif edilen, 6360 sayılı kanunun   geçici 2. Maddesi ile tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen İnallı ve Kürugöl Belediyelerinden, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını belirtilen tarih ve zaman içerisinde yenilemeyen işyeri sahipleri kendilerinin ruhsat yenilemesinden haberdar olmadıklarını, Acıgöl İlçe Özel İdare Müdürlüğünce Muhtarlığa yazı yazılmasına rağmen bazı işyeri sahiplerine tebliğ edilmediği tespit edilmiş olup, mağduriyetin giderilmesi ve cezai uygulama yapılmaksızın, çoğunluk olarak yenilenen işyeri ruhsatlarından, yenileyemeyen işyeri sahiplerine ek süre verilmesi talebi.

5.  İl Özel İdaresinin 17.02.2016 tarih ve 1524 sayılı yazıları ile teklif edilen, İlimiz Acıgöl İlçesi Tepeköy Köyü köy yerleşik alan sınırının, 3194 sayılı kanunun 27. Maddesi gereğince belirlenmesi talebi.

6.  İlimiz Merkez İlçe Boğaz Köyü İlfat mevkii, 132 ada 7 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan uygulama ve nazım imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

7.  İlimiz Hacıbektaş İlçesi Kayı Köyü köy yerleşik alan sınırının, 3194 sayılı kanunun 27. Maddesi gereğince belirlenmesi talebi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.


8.  Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Köyü köyiçi mevki tapunun 44 pafta 6000 parselde kayıtlı 63,39.-m2 yüzölçümlü, Mülga Mustafapaşa Belediyesinin 05.06.1991 tarih ve 49 sayılı kararı ile kamulaştırma yoluyla satın alınan taşınmazı Murat SAKARYA 03.12.2015 tarihli dilekçesi ile devredilmesini istediği belirtilmekte olup, talep hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

9.  Köy yerleşik alanı içerisinde kalan alanlarda ve 442/3367 sayılı kanun gereği oluşturulan köy yerleşme alanlarında yapılaşma koşullarına ilişkin İl Genel Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 09 sayılı münferit kararları ile belirlenmiş, ancak söz konusu kararların derlenerek tek bir karar altına alınması, köy yerleşik alanı ve köy yerleşme planı alanlarında yapılacak camiler ve müştemilatları ile konut parsellerin yol ve komşu yaklaşma (çekme) mesafeleri vb. hususlarda düzenlemeye ihtiyaç duyulduğundan, belirtilen alanlarda yapılaşma şartlarına ilişkin kararların derlenmesi, güncellenmesi ve eksik hususlarda karar alınması hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

10 İl Özel İdaresinin 25.01.2016 tarih ve 648 sayılı yazıları ile teklif edilen; İlimiz Kozaklı İlçesi Emek Mahallesi tapunun 919 ada 1 parselde bulunan Kozza Termal Tesisinin su ihtiyacını karşılamak üzere Akpınar-Kozaklı güzergâhındaki yolun şev içinde kazı çalışmaları yapmak istediği belirtilmekte olup, söz konusu yolun sıfır koordinatlarında boru hattının geçirilmesi ve kullanım hakkı verilmesi hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

11 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Sulusaray Kasabası Karayazı mevkii tapunun K33D05C pafta, 180 ada, 1 ve 6015 nolu parsellerdeki taşınmaz ile Nevşehir Belediyesi ile hisseli olan İbrahimpaşa Mahallesi 1.mıntıka tapunun 20 K3 pafta, 3115 ada ve 2 parselde kayıtlı bulunan 7000 m2, şehir imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı aynı zamanda akaryakıt istasyonu alanı, İlimiz Bekdik Mahallesi 4.rmntıka tapunun 16J 4 pafta, 3161 ada, 2 parselde kayıtlı bulunan 4625,75 m2 şehir imar planında Akaryakıt satış ve bakım istasyonu, İlimiz Bekdik mahallesi tapunun 36 pafta, 14 ada, 14 parsel 22, 23, 25 ve 110 nolu bağımsız bölümlerinde kayıtlı bulunan dükkânların, karşılıklı takasının yapılması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
13   Üyeler tarafından verilecek önerilerin görüşülmesi. Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.