banner461
banner195

Nevşehir Tarım Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporunu Açıkladı

Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2014 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Nevşehir Tarım Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporunu Açıkladı
14 Ocak 2015 Çarşamba 17:29

banner143
banner134
Kurum binasında verilen kahvaltıya İl Müdürü Okan Yılmaz,İl Müdür Yardımcısı Güral Çetin, şube müdürleri,FİB Haber Merkeziyle, ildeki ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.Kahvaltıdan sonra 2014 faaliyet raporlarını sunan kurum müdürü Okan Yılmaz, şu bilgileri açıkladı.

 
NEVŞEHİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI FAALİYET RAPORU

BASIN BİLDİRİSİ

 

1.      İlimizin toplam yüzölçümü 538.630 hektar olup, bu alanın %65 i olan 352.217 hektarını tarım alanları oluşturmaktadır. Bu tarım alanlarının da %75 ini nadas alanları dahil hububat oluşturmaktadır (Buğday, Arpa vs).

 

2013 yılında 80.000 dekardan 40.000 dekara düşen patates üretim alanımız 2014 yılında % 25 artarak50.000 dekara yükselmiştir. Patatesin yanı sıra kuru fasulye ekim alanında 2013 yılına kıyasla artış yaşanmıştır 46.000 dekar olan ekim alanı 49.000 dekara yükselmiştir. Pazarlama fiyatları göz önünde bulundurulduğunda 2015 yılında çerezlik kabak üretiminin istikrarını koruması, patates ve kuru fasulye üretiminde ise bir miktar artış yaşanması beklenmektedir.

 

İlimiz açısından önemli bir yere sahip olan patates üretim alanlarında karantina çalışmaları devam etmiş ve 2013 yılında 82.312 dekar olan karantina alanı 2014 yılında 85.443 dekara yükselmiştir. Bu alanlarda patates üretimi yapılmamakta ve 3 yılda bir alternatif üretim desteği verilmektedir. En son 2013 yılında 6.436.000 TL destek ödemesi yapılmış ve 2005 yılından bu yana toplam 68.997.000 TL. ödeme gerçekleştirilmiştir.

 

2.      Yeraltı Depoları ; İlimiz yaklaşık 1.100 adet doğal depo (Kayadan Oyma) varlığı ve 900.000 ton depolama kapasitesi  nedeniyle yemeklik ve tohumluk patatesin pazarlama merkezi konumundadır. Bu özellikleri nedeniyle depolama şartlarının (sıcaklık, nem v.s) belirlenmesi yönünde projemiz devam etmektedir. Henüz mevzuatı bulunmayan bu depoların yasal çerçeveye kavuşturulması önemlidir. Nevşehir Milletvekillerimiz T.B.M.M. de söz alarak bu konunun önemini belirtmişlerdir. Konuyla ile görüşmeler devam etmektedir.

 

3.      Üreticilere Bitkisel ve Hayvansal Üretim desteği ödenmesine ilişkin 2013 yılındaki desteklemeödemeleri 2014 yılında tamamlanmış, 24 başlıkta toplamda 70 Milyon TL Destekleme ödemesi yapılmıştır. 2014 yılı destekleme ödemeleri yaklaşık 65 Milyon TL’dir ve ödemelerle ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Bu destekler başlıklar halinde şöyle sıralanabilir.

Kooperatifçilik

Yağlı Tohumlular Primi

Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar

Organik-İyi Tarım

Kırsal Kalkınma Alet Ekipman

Hububat-Baklagil Fark Ödemesi

Biyolojik Mücadele ve Bombus Arı

Buzağı Desteği

Özel İdare Yatırımları

Anaç Sığır Desteği

ÇMVA (Çiftlik Muhasebe Veri Ağı)

Anaç Koyun Keçi Desteği

ÇATAK(Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma)    

Süt Desteği

MGD (Mazot Gübre Desteği)

Besi Desteği

Sertifikalı Patates Tohum Üretimi

Arılı Kovan Desteklemesi

Sertifikalı Tohum Kullanım

Hayvancılık Tazminatları

Sertifikalı Fidan

Damızlık Koç Desteği

Yem Bitkileri

Alternatif Ürün Desteği

4.      Ekilebilir arazi dağılımının %57,5’inı tahıllar, %1,3’ünü endüstri bitkileri, %2,7’sini baklagiller, %1,6’sını yem bitkileri, %1,5’ini yumrulu bitkiler, %0,2’sini yağlı tohumlar, %5’ini sebze ekilişleri, %5,2’sini bağ alanları, %1,1’ini meyvelikler, %18’ini nadas ve %5,9’unu da tarıma elverişli olup kullanılmayan alanlar oluşturmuştur.

 

5.      Mart-Nisan aylarında yaşanan don afeti nedeniyle bağ alanları dışında diğer meyve ağaçlarının %90’ı zarar görmüş ve ekonomik olarak meyve üretimi gerçekleşmemiştir. Hububat alanlarında da kuraklık nedeniyle ortalama %35 oranında verim düşüklüğü meydana gelmiştir. Lokal olarak temmuz-ağustos aylarında sel ve dolu hadiseleri yaşanmıştır. Bu konularla ilgili Bakanlar Kurulu borç erteleme kararı almış ve ilimizde 3.232 çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenmiştir.

 

6.      İl Özel İdaresi Kaynaklarıyla 112 üreticiye 555 dekar alanda uygulanmak üzere ceviz, armut, badem, çilek, marul, salçalık biber ve salçalık domates projeleri uygulanmıştır. Seracılığı teşvik etmek amacıyla 30 dekarlık alanda 11 üreticimize plastik sera ve alçak tünel yapımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2 adet selektör makinası, kadın çiftçilerin eğitimi projesi kapsamında 26 adet süt sağım makinesi, 800 adet ana arı ve 32 adet süt keçisi yetiştiriciliği projeleri hayata geçirilmiştir. İl genelinde uygulanmak üzere 2.000 dekar alana uygulanacak Aspir yetiştiriciliği ve 110.000 doz koyun-keçi çiçek hastalığı için proje çalışmalarına başlanmıştır. 2 yıldır devam eden domates güvesi göç yolları tespiti için yaptığımız çalışmalar sonuçlarını vermeye başlamış ve 2015 yılı içerisinde de devam edecektir. İlimiz açısından önem arzeden nesli kaybolmuş yada kaybolmaya yüz tutmuş, artık üretimi yapılamayan özellikle meyve tür ve çeşitlerinin tespiti ve korunması için proje başlatılmış olup, tespit edilen 12 çeşidin (elma) üretim çalışması başlatılmıştır. Meyve çeşitlerinin tespitiyle başlayan bu çalışma tarla bitkilerinin de sürece dahil edilmesiyle sürdürülecektir.

 

 2015 yılı bütçesi olan 174.500 TL’lik bütçe 2014 yılı projelerinin devamı ve yeni projeler olarak hayata geçirilecektir.

 

7.      Eğitim-Yayım faaliyetleri olan 34 adet demonstrasyon, çiftçi kursları ve tarla günü uygulamaları ile toplamda 598 çiftçinin eğitimi sağlanmıştır. Bilgilendirme amaçlı ise farklı konularda 625 etkinlik (toplantı, sergi, teşvik müsabakası, konferans, panel vs) düzenlenmiş olup bu sayede 8200 üreticiye ulaşılmıştır. 2015 yılında ise 83 adet demonstrasyon, çiftçi kursları ve tarla günü faaliyetleri ile 766 üreticinin eğitim çalışması planlanmıştır. İlimizde alternatif ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar somut olarak görülmeye başlamış ve özellikle patates üretim alanlarında ekimi yapılan kuru fasulye üretimi ekonomik olarak değer kazanmaya başlamıştır. Özellikle pazarlama noktasında sektöre hitap edebilmek için, ilk olarak 2013 yılında Derinkuyu Fasulyesi Festivali düzenlenmiş ve uygulama geleneksel hale gelmeye başlamıştır.

 

Üreticilerimize güncel bilgilerin ulaştırılmasını hedefleyen, Bakanlığımız ve araştırma enstitülerinin dâhil olduğu Tarımsal Yeniliklerin Paylaşılması projesinin internet ortamında paylaşım ağı kurulmuştur. Bu sayede 2015 yılında Bakanlığımızın uyguladığı tarım politikaları ile birlikte yeni bilgilerinde çiftçilerimize ulaştırılması için faaliyetler sürdürülecektir (toplantı, sergi, teşvik müsabakası, konferans, panel, sms, vs).

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık uygulamaları kapsamında halen ilimizde 1 serbest tarım danışmanı 60 çiftçiye danışmanlık hizmeti vermektedir. Serbest Tarım Danışmanlığı sisteminin gelişmesi ve Birliklerin sisteme dahil olması için çalışma yapılacaktır.

 

8.      Her yıl olduğu gibi,  birçok sektörü ilgilendiren 2014 yılı ürünlerinin verim-maliyet-gelir analizi yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

 

9.      Aşılama Çalışmaları:

İlimizde 73.438 büyükbaş, 114.689 küçükbaş, 951.242 kanatlı, 976 adet tek tırnaklı hayvan ve 12.619 kovan arı mevcuttur.

 

İlkbahar döneminde 69.872, sonbaharda 68.125 olmak üzere toplamda 137.952 baş hayvan şap hastalığına karşı aşılanmıştır. Kuduz hastalığına karşı 3511 köpek, Koyun Keçi vebasına karşı 62.332 küçükbaş, SığırlardaNodulerEkzantem(çiçek) Hastalığına karşı 65.746 büyükbaş, Brucella hastalığına karşı 34.436 küçükbaş, Şarbon hastalığına karşı 2305 büyükbaş ve 6407 küçükbaş hayvan aşılanmıştır. Bu haliyle ilimiz; Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadeleye programı kapsamında ortalama % 95’in üzerinde gerçekleşme sağlanmış, aşılama ve aşı kayıtlarının Turkvet Veri Tabanına kaydedilmesi çalışmalarında ise ülke genelinde ilk sekiz ilden biri olmuştur.

 

10.   Hayvan Refahı Çalışmaları

·        Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcılara Çalışma İzin Belgesi Verilmesi

2014 yılında Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcılarla ilgili İl Müdürlüğümüzde kurs düzenlenmiş olup, Kurs bitiminde İlimiz merkez ve ilçelerinden 67 kişiye Sığır cinsi hayvan için alım satım çalışma izin belgesi verilmiştir.

·        Hayvan Refahı ile İlgili Ruhsatlandırma Çalışmaları

2014 yılında Hayvan Refahı ile ilgili belge almak için İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunan yetiştiricilere Hayvan Refahı ile ilgili kurs düzenlenmiş ve kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan İlimiz merkez ve ilçelerinde 45 kişiye Nakliyeci Yetki Belgesi, 71 kişiye Sürücü Yeterlilik Belgesi,93 kişiye ise Bakıcı Yeterlilik Belgesi verilmiştir.

 

11.   İlimizde ilk defa 2014 yılında Kozaklı TaşlıhöyükGölet’inde 3000 kg. ve Avanos’ta bulunan Sazan Üretim Çiftliğinde 405 kg üretim gerçekleşmiştir. Su ürünlerinin geliştirilmesine yönelik yayım, kontrol ve teşvik çalışmalarımız devam ettirilecektir.

12.   2014 yılında Gıda ve Yem İşletmelerine 3437 adet denetim gerçekleşmiştir. Bu sayı işletme sayısı olarak fazla olan Kayseri ili haricinde diğer civar illerimize kıyasla açık ara önde bir rakamdır. Gıda ve yem işletmelerine yapılan denetimler sonucunda 34 adet idari para cezası tutanağı 250.000 TL ceza kesilmiştir. 2015 yılında da gıda arzını artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak için eğitim-yayım faaliyetleri ile üretim, tüketim ve satış yerlerine kontrollerimiz devam edecektir.

 

13.   Bakanlığımızca uygulanan ÇATAK (Çevre amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması) projesi Kapsamında İlimizde 2014 yılında 34 yerleşim yerinde 176 çiftçi başvuru yapmış olup 5.155 da alanda uygulama yapılarak 309.302 TL destekleme ödenmiştir.Temel olarak taşlı arazilerin temizlenmesi, uygun gübreleme ve uygun bitki ekimini teşvik eden uygulamanın destekleme kapsamında olması nedeniyle bu fırsatın değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

 

14.   Sulu tarım alanlarında üretim faaliyetlerinin artırılması için İl merkezi ve merkez köy ve kasabalarda karışık sebze, meyve, yem bitkileri üretimi amaçlı sulama kuyuları için 332 adet su kullanım belgesi düzenlenmiştir.Modern sulama teknikleri ile su kaynaklarımızın daha etkin kullanımına ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve yayım çalışmalarımız devam edecektir. 

 

 

15.   2014 yılı içerisinde 5403 Toprak koruma Kanunu doğrultusunda tarım dışı kullanım amaçlı 59 başvuru yapılmıştır. Başvuru alanı toplamı 4.599 dekar olup, bunun 75dekarı kanun kapsamı dışında olması nedeniyle izinlendirilmemiştir. İzinlendirilen alan ise 4.010 dekardır. Ayrıca 513 dekar irtifak hakkı verilmiştir. İlgili kanunla tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

 

16.   2012 yılında toplulaştırılacak alan 23.000 dekar olup 3725 adet parseldir. 2013 yılında toplulaştırma çalışmaları kapsamında 2 projeyle birlikte 8 köyde (Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir’de) faaliyete başlamıştır. Bu çalışmaların 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

 

 

17.   Tarım arazilerinin bütünlüğünü korumak ve parçalanmasını önlemek amacıyla 2014 yılında yeniden düzenlenen 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uygulamalarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu konuda çalışma yapmak amacıyla yeni bir Şube Müdürlüğü ihdas olmuştur.Ayrıca 2014 yılında yürürlüğe giren 6537sayılı kanunla birlikte mirasa konu arazilerde tarım işletmelerinin bütünlüğünün korunmasına yönelik çalışmalar ivme kazanacaktır.

 

18.   2014 yılı ilimiz genelinde 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arsında 116 adet Güneş Enerji Sistemleri için yapılan başvurulara görüş bildirilmiştir.Kurumsal olarak tarımda alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

 

 

19.   Üretici Örgütleri Çalışmaları; İlimizde toplamda 4.068 üyesi bulunan 63 üretici örgütü bulunmakta ve bu örgütlerden bir tanesinin üyeleri tamamen bayanlardan oluşmaktadır.

 

·        Bugüne kadar 25 kooperatifimiz kredili hayvancılık projesiuygulamıştır. Bu projeleri uygulayan 13 kooperatifin ve işletme kredisi kullanan 5 kooperatifin kredi ödeme takipleri yapılmıştır. Bakanlığımız-SYDV kaynaklı proje uygulayan ve projesi devam eden 19 kooperatifin ahır kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Kooperatiflerin faaliyetlerini daha etkin gerçekleştirilmesi amacıyla Alman Kooperatifler Konfederasyonu ile işbirliği içerisinde eğitim faaliyetleri sürdürülmüştür.

·        2014 yılında projelerin, finans kaynağı bazında mahalli Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine devredilmesi ve proje şartlarının henüz netleşmemesi nedenleriyle proje uygulanamamıştır.

·        Kooperatif sistemiyle ortakların sosyal, ekonomik ve kültürel olarak kalkınması hedeflendiğindenkurumsal olarak örgütlü üreticiliğin geliştirilmesi yönündeki faaliyetlerimiz ve desteğimiz devam edecektir.

 

20.   Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi;

 

Kırsalda Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi programı kapsamında 286 yatırımcı makine ve ekipmanını temin ederek toplamda 1.776.629 TL hibe desteği almıştır.

 

Kırsalda Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi programı kapsamında 5 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanarak proje uygulamalarına başlanmış (Bitkisel ve Hayvansal Ürünleri İşlenme, paketlenme ve depolama projeleri) ve 2014 yılı içerisinde projeler tamamlanarak 1.406.415 TL hibe desteğisağlanmıştır.

 

Kırsalda Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı Kapsamında 5 yatırımcıya 172.000 TL hibe desteği ödenmiştir. 

 

 Tüm bu çalışmalarda maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Valimiz Mehmet CEYLAN’ a, Nevşehir Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Erdal FERALAN’ a, Sayın Ebubekir GİZLİGİDER’ e, Sayın Murat GÖKTÜRK’ e, tüm kurum kuruluşların değerli yetkililerine, sivil toplum örgütlerine, çalışmaların duyurulması ve etkinliğinin arttırılmasında katkısı olan siz değerli basın mensuplarına ve bütün bu çalışmaların gerçekleşmesinde emeği geçen Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür ederiz.

  

12/01/2015

Okan YILMAZ

Nevşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.