banner461
banner195

Nevşehir TKDK 14. Başvuru Çağrı İlanına çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörü Murat Asiltürk, 14. Başvuru Çağrı İlanına bugün itibariyle çıkıldığını ve başvuruların 11 Mayıs itibariyle kabul edileceğini söyledi.

Nevşehir TKDK 14. Başvuru Çağrı İlanına çıktı
18 Nisan 2015 Cumartesi 11:14

banner143
banner134
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 14. Başvuru Çağrı İlanına çıktı.

Tkdk Proje Başvuruları Başlıyor...

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 17.04.2015 Tarihinde 14.Başvuru Çağrı İlanına Çıkmış Bulunmaktadır


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğü, Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17.04.2015 tarihinde On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.


TKDK Nevşehir  İl Koordinatörü Murat Asiltürk, 14. Başvuru Çağrı İlanına 17 Nisan 2015 tarihinde çıktıklarını belirterek, “Kurumumuz 14. Başvuru ilanında 101-1 tedbirinde yani Süt Üreten İşletmeler, ahır, mandıra gibi işletmelere sıfırdan yatırım ve modernizasyon ile 103 tedbirinde yani Süt İşleme, Et İşleme, Meyve Sebze İşleme, Balık İşleme alanında modernizasyon olmak üzere hibe desteği verecektir” dedi.
Başvuruların 11 Mayıs 2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren kabul edileceğini ifade eden Asiltürk, “Başvurular için son teslim tarihi 05 Haziran 2015 saat 23:00 dür. Yaklaşık bir buçuk ay kadar bir süremiz var. Bu dönemde başvuracak olan vatandaşlarımız IPARD Sıralama Kriterlerine çok dikkat etmeli ve projelerini mümkün olduğunca erken getirmelidir. Başvuracak vatandaşlarımıza internet sitemizde yayınlanan tedbir hakkındaki güncel belgeleri de dikkatli okumalarını istiyoruz” diye konuştu.
Asiltürk, proje hazırlayan vatandaşların dosyaları teslim etmeden 04 - 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında ön kontrol yaptırabileceklerini de sözlerine ekledi.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye'nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

 • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
 • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.
 • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

 

 

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

 

 

 

 

 

DESTEKLENECEK TEDBİR VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında;

 1. Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (101) tedbirinin, Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (101-1) alt tedbiri kapsamında mevcut ve yeni işletmeler desteklenecektir.
 2. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (103) tedbirinden sadece Mevcut İşletmeler, Yapım İşleri haricinde desteklenecektir.

   

   

   

 

Öncelik Ekseni

 

Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

 

Destek Oranları

Toplam Destek Bütçesi*

(AB+TC Katkısı) (Avro)

Öncelik Ekseni 1 Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım %50-%65

 

81.000.000

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

(SADECE MEVCUT İŞLETMELER YAPIM İŞLERİ HARİCİNDE DESTEKLENECEKTİR)

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Süt işleyen işletmeler)

%50

 

 

 

 

 

 

 

40.000.000

 

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplama merkezleri)

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et işleme ve pazarlama

Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

 

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
TOPLAM   121.000.000

*IPARD Programı kapsamında taahhüt altına alınmamış gösterge bütçeleri ifade etmektedir. Söz konusu bütçelerde aktarımlar sonrası ve önceki taahhütlerin eksik tamamlanması nedeniyle artış olabilir.

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta

 

Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 11.05.2015 tarihi saat 09.00'dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 05.06.2015, saat 23.00'dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

ÖN İNCELEME TARİHLERİ

TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu ile Teknik Proje ve Metraj cetvellerin uygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır.

Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır.

Başvuru Sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile irtibata geçerek randevu alacaklardır.

Ön kontrol 04 - 15 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

 

YATIRIM SÜRELERİ

On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri maksimum 9 (dokuz) ay olarak planlanmalıdır.

Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.               

 

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

IPARD Programın güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr)  temin edilmelidir.

Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 3.5) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI

 

AFYONKARAHİSAR

Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. No:9 Karaman İş Merkezi A Blok Kat:3 (Valilik Arkası)

Tel: 0272 214 10 88  Faks: 0272 214 15 37

AĞRI

Abide Mah. Erzurum Cad. 612 Sokak No:1 Merkez

Tel: 0472 215 33 55  Faks: 0472 215 33 59

AKSARAY

Meydan Mah. Küçük Bölçek Cad. No:141 Merkez

Tel: 0382 222 00 80-81  Faks: 0382 222 00 82

AMASYA

Hacı İlyas Mah. Yeniyol Cad. Sağıroğlu İş Merkezi No:128 Kat:5

Tel: 0358 212 59 44  Faks: 0358 212 08 32

ANKARA

Hilal Mah. Rabindranath Tagore Cad.(4. Cadde) No:66 Yıldız

Tel: 0312 438 35 00 Faks: 0312 438 48 80

ARDAHAN

Karagöl Mah. Kongre Cad. No:76 Merkez

Tel: 0478 211 35 02  Faks: 0478 211 35 03

AYDIN

Ata Mah. Astim OSB No:98 Merkez

Tel: 0256 231 09 04-81  Faks: 0256 231 09 02

BALIKESİR

Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okan Cad. No:53

Tel: 0266 245 58 61  Faks: 0266 245 39 72

BURDUR

Konak Mah. Güzelleştirme Cad. No:14 Merkez

Tel: 0248 232 69 99  Faks: 0248 232 64 24

BURSA

Barış Mah. İzmir Yolu Cad. No: 158 Nilüfer

Tel: 0224 243 85 35  Faks: 0224 242 41 97

ÇANAKKALE

Barbaros Mah. Şehit Gürol Cad. No:111-93/C Merkez

Tel: 0286 215 00 36-38  Faks: 0286 215 00 37

ÇANKIRI

Cumhuriyet Mah. Tevfik Fikret Cad. No:3/1 Merkez

Tel: 0376 212 18 03-04  Faks: 0376 212 18 02

ÇORUM

Ulukavak Mah. Selçuk 1.Cad. PTT Başmüdürlüğü Binası No:10

Tel: 0364 223 00 27  Faks: 0364 223 00 28

DENİZLİ

15 Mayıs Mah. Gazi Kemal Bul.No:155 Merkez (Yapı Kredi Bankası üstü/Çınar Meydanı)

Tel: 0258 261 79 79  Faks: 0258 261 79 80

DİYARBAKIR

Şanlıurfa Yolu 1.Km. Gündoğan Plaza Kat:2 No:7 Kayapınar

Tel: 0412 252 12 89  Faks: 0412 252 12 90

ELAZIĞ

Ataşehir Mah. Malatya Cad. No:177 Merkez

Tel: 0424 248 07 69-70  Faks: 0424 248 07 63

ERZİNCAN

Gülabibey Mah.13 Şubat Cad. No:23 Merkez

Tel: 0446 223 44 23  Faks: 0446 223 18 10

ERZURUM

Vani Efendi Mah. Haşıl Efendi Cad. Elit İş Merkezi No:10 Kat: 2-3-4 Yakutiye

Tel: 0442 235 15 83-84  Faks: 0442 235 15 85

GİRESUN

Sultan Selim Mah. Gazi Mustafa Kemal Bul. No:16 Merkez

Tel: 0454 254 00 70  Faks: 0454 254 00 73

HATAY

Haraparası Mah. Hacılar Cad. Bayır İşhanı A Blok No:43 Antakya 

Tel: 0326 225 12 23  Faks: 0326 225 12 32

ISPARTA

Eğirdir Yolu Üzeri İl Özel İdaresi Yerleşkesi

Tel: 0246 224 38 00  Faks: 0246 224 38 01

KAHRAMANMARAŞ

Egemenlik Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bul. No: 4/A 46060

Tel: 0344 235 12 60 Faks: 0344 235 12 70

KARAMAN

Yunuskent Mah. Alparslan Türkeş Bul. No:2 Merkez

Tel: 0338 217 20 00  Faks: 0338 217 40 00

KARS

Ortakapı Mah. Faikbey Cad. No:14

Tel: 0474 212 40 51-0474 212 34 23  Faks: 0474 212 21 97

KASTAMONU

Saraçlar Mah. Gökteşehir Sitesi No:20 Merkez

Tel: 0366 214 01 09  Faks: 0366 214 01 86

KONYA

Feritpaşa Mah. Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi Kat:7 No: 5-6 Selçuklu

Tel: 0332 233 92 93   Faks: 0332 233 93 94

KÜTAHYA

Vefa Mah. Şehit Albay Mehmet Nazım Bey Cad. No:20 Merkez

Tel: 0274 225 02 00  Faks: 0274 225 01 93

MALATYA

Cevherizade Mah. Milli Egemenlik Cad. No:57 Merkez

Tel: 0422 323 38 01-02   Faks: 0422 323 38 18

MANİSA

Aynıali Mah. Mimar Sinan Cad. No:51 Merkez

Tel: 0236 250 45 45  Faks: 0236 250 45 46

MARDİN

Yenişehir Mah. Vali Ozan Bul. No:95 Merkez

Tel: 0482 212 47 12  Faks: 0482 212 47 13

MERSİN

Bahçelievler Mah. H.Okan Merzeci Bul. No:507/A Yenişehir

Tel: 0324 326 27 27 Faks: 0324 326 14 90

MUŞ

Kültür Mah. Hürriyet Cad. Merkez Camii Arkası 182. Sok. No:7 Merkez

Tel: 0436 212 10 70-71  Faks: 0436 212 10 72

NEVŞEHİR

Kapucubaşı Mah. Atatürk Bul. No:105/1 Merkez

Tel:0384 212 50 00  Faks: 0384 212 10 03

ORDU

Akyazı Mah. 793 Sok. No:18 Merkez

Tel: 0452 212 13 48   Faks: 0452 212 38 63

SAMSUN

Güzelyalı Mah. 3004 Sok. No:7 Atakum

Tel: 0362 439 30 76-77   Faks:0362 439 30 81

SİVAS

Mevlana Mah. Yahya Yerlikaya Sok.  No: 17

Tel: 0346 222 04 27  Faks: 0346 222 04 51

ŞANLIURFA

Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9

Tel: 0414 314 15 39   Faks: 0 414 314 15 38

TOKAT

Yeşilirmak Mah. Çeçenistan Cad. No:7 Cangözler İş Merkezi

Tel: 0356 213 06 32   Faks: 0 356 213 06 31

TRABZON

Fatih Mah. Hacı Ziya Habiboğlu Cad. No:29

Tel: 0462 225 03 85   Faks: 0462 230 09 96

UŞAK

Durak Mah. Gülseven Sok. No:6 Ankara-İzmir Karayolu Üzeri

Tel: 0276 224 55 53  Faks: 0276 224 55 51

VAN

Bahçıvan Mah. Kazım Karabekir Cad. Tursak Apt. No:66

Tel: 0432 210 23 33   Faks: 0432 214 17 77

YOZGAT

Aşağı Nohutlu Mah. Mevlana Cad. No:11

Tel: 0354 217 28 35 Faks: 0354 212 39 16

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
esnaf - 3 yıl önce
allah sizin gibi yöneticilerin sayısını çogalsın.......adam gibi adam derler ya iş öyle birisiniz allahım yolunuzu açık etsin inşallah