banner461
banner195

Nevşehir Yaşam Endeksinde 37'nci Sırada

TUİK’in 2015 yılında ilk defa yaptığı illerde yaşam endeksi çalışmasının sonuçları yayınlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Nevşehir yaşam endeksinde 37’nci sırada yer aldı.

Nevşehir Yaşam Endeksinde 37'nci Sırada
22 Ocak 2016 Cuma 22:28

banner143
banner134
Türkiye İstatistik Kurumu ilk defa yayımlanan 'İllerde Yaşam Endeksi, 2015' ile vatandaşların yaşam kalitesini şehirler bazında ölçmeye yönelik bir çalışma yaptı. İşte İllerin ve Nevşehir'in sıralaması.

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk defa yayımlanan 'İllerde Yaşam Endeksi, 2015' ile vatandaşların yaşam kalitesini şehirler bazında ölçmeye yönelik bir çalışma yaptı.

TÜİK’in ilk defa yayımlanan İllerde yaşam endeksi çalışması; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsıyor ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunuyor.

İşte illerin ve Nevşehir’in sıralamadaki yerleri;

Yaşam endeksinde ilk sırayı Isparta aldı, Nevşehir 37. sırada

Isparta, yaşam endeksinde en yüksek endeks değeri 0,6745 ile ilk sırayı aldı. Isparta’yı sırasıyla 0,6737 ile Sakarya ve 0,6553 ile Bolu takip etti. Nevşehir yaşam indeksi sıralaması içinde 0,5460 ile 37. Sırada yer buldu. Endekste son sırayı en düşük endeks değeri 0,2765 ile Muş aldı. Muş’u sırasıyla 0,2936 ile Mardin ve 0,2975 ile Ağrı takip etti.

1

Isparta

0,6745

2

Sakarya

0,6737

3

Bolu

0,6553

4

Kütahya

0,6520

5

İstanbul

0,6494

 

35

Edirne

0,5679

36

Kastamonu

0,5673

37

Nevşehir

0,5640

38

Bartın

0,5636

39

Tokat

0,5619

 

75

Diyarbakır

0,3489

76

Hakkari

0,3325

77

Batman

0,3222

78

Şırnak

0,3205

79

Ağrı

0,2975

80

Mardin

0,2936

81

Muş

0,2765

 

Konut endeksinde ilk sıra Sakarya’nın oldu, Nevşehir 24. Sırada,

Barınma ve yaşam alanı olarak kullanılan ve özellikleri itibariyle birey ve hane halkının yaşam kalitesinde etken olan konut boyutu endeksinde en yüksek değeri 0,9369 ile Sakarya aldı. Nevşehir konut endeksinde 24. Sırada yer aldı. Ardahan ise en düşük konut endeks değeri 0,0860 ile son sırayı aldı.

1

Sakarya

0,9369

2

Sinop

0,9304

3

Bolu

0,9247

4

Isparta

0,9059

5

Eskişehir

0,8969

 

22

Tekirdağ

0,8193

23

Antalya

0,8189

24

Nevşehir

0,8143

25

Konya

0,8133

26

Kırklareli

0,8114

 

76

Muş

0,2583

77

Şırnak

0,2326

78

Kars

0,2023

79

Mardin

0,1675

80

Ağrı

0,1647

81

Ardahan

0,0860

 

Çalışma hayatı endeksinde ilk sırayı Zonguldak aldı, Nevşehir 47. sırada

Kişilerin maddi olarak daha çok kaynağa erişebildiği bir hayat sürmelerini sağlayan, onlara yeteneklerini geliştirme, toplum içinde yararlı hissetme ve özgüvenini arttırma yoluyla yaşamını iyileştirme imkânı sunan çalışma hayatı boyutunda en yüksek endeks değerini 0,7921 ile Zonguldak aldı. Bu kategoride Nevşehir 47. Sırada yer bulurken, çalışma hayatında son sırayı en düşük değer 0,0890 ile Batman aldı.

1

Zonguldak

0,7921

2

Bilecik

0,7063

3

Kütahya

0,7023

4

Uşak

0,7017

5

Rize

0,6976

 

45

Niğde

0,5669

46

Giresun

0,5611

47

Nevşehir

0,5611

48

Edirne

0,5531

49

Yozgat

0,5467

 

77

Diyarbakır

0,2021

78

Siirt

0,1975

79

Şırnak

0,1663

80

Mardin

0,0956

81

Batman

0,0890

 

Gelir ve servet endeksinde ilk sırada İstanbul, 25. Sırada Nevşehir Var

Kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama ve ekonomik ve kişisel risklere karşı korunma imkânı sunan gelir ve servet boyutunda en yüksek endeks değerini 0,8788 ile İstanbul aldı. Nevşehir 25. Sırada yer aldı,Gelir ve servet endeksinde son sırayı 0,0191 ile Adıyaman aldı.

1

İstanbul

0,8788

2

Ankara

0,7972

3

İzmir

0,6553

4

Kocaeli

0,6291

5

Tekirdağ

0,5993

 

22

Kayseri

0,5108

23

Edirne

0,5048

24

Artvin

0,5036

25

Nevşehir

0,5009

26

Kırşehir

0,4865

27

Rize

0,4851

 

75

Şırnak

0,1173

76

Batman

0,1161

77

Muş

0,0970

78

Şanlıurfa

0,0938

79

Ardahan

0,0740

80

Ağrı

0,0646

81

Adıyaman

0,0191

 

Sağlık endeksinde ilk sıra Isparta’nın, 38. Sıra Nevşehir’in oldu.

Bireylerin genel sağlık durumu, sağlık altyapısı ve imkânlarının yeterliliği, sağlık hizmetlerinden memnuniyet açısından yaşam kalitesi ile doğrudan ilgili olan sağlık boyutu endeksinde en yüksek değeri 0,8408 ile Isparta aldı. Nevşehir 38. Sırada yer aldı. Sağlık endeksinde son sırayı 0,3014 ile Ağrı yer aldı.

1

Isparta

0,8408

2

Bolu

0,8023

3

Rize

0,7695

4

Trabzon

0,7403

5

Artvin

0,7396

6

Ankara

0,7379

 

35

Bursa

0,6404

36

Niğde

0,6375

37

Çanakkale

0,6300

38

Nevşehir

0,6282

39

Elazığ

0,6262

 

77

Van

0,3745

78

Muş

0,3420

79

Şırnak

0,3308

80

Kilis

0,3192

81

Ağrı

0,3014

 

Eğitim endeksinde ilk sırayı Tunceli aldı, Nevşehir 15. sırada

Bireylerin topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında büyük öneme sahip eğitim boyutu endeksinde ilk sırayı 0,7468 değeri ile Tunceli aldı. 15. Sırada Nevşehir var.Eğitim endeksinde en düşük endeks değeri 0,0966 ile son sırayı Hakkâri aldı.

1

Tunceli

0,7468

2

Isparta

0,7370

3

Amasya

0,7036

4

Kırşehir

0,6977

5

Yalova

0,6918

 

13

Kırklareli

0,6507

14

Bolu

0,6480

15

Nevşehir

0,6441

16

Antalya

0,6437

17

Mersin

0,6418

 

76

Mardin

0,2511

77

Muş

0,2495

78

Şanlıurfa

0,2440

79

Ağrı

0,2045

80

Şırnak

0,1634

81

Hakkari

0,0966

 

Çevre endeksinde 1. sıra Kastamonu’nun, 58.sıra Nevşehir’in

Bireylerin mevcut ve gelecekteki sağlığına ve sürdürülebilir yaşamına doğrudan etkisi bulunan çevre boyutuna ilişkin endekste ilk sırayı 0,8111 değeri ile Kastamonu aldı. Nevşehir 58.sırada yer aldı. Çevre endeksinde en düşük endeks değeri 0,1955 ile son sırada Iğdır var.

1

Kastamonu

0,8111

2

Karabük

0,7949

3

Bilecik

0,7558

4

Kırklareli

0,7417

5

Yalova

0,7385

 

56

Gümüşhane

0,5687

57

Van

0,5663

58

Nevşehir

0,5609

59

Ankara

0,5462

60

Kayseri

0,5412

61

Şırnak

0,5390

62

Niğde

0,5328

 

77

Ağrı

0,3736

78

Kars

0,3697

79

Hakkari

0,3111

80

Muş

0,2469

81

Iğdır

0,1955

 

Güvenlik endeksinde ilk sırayı Artvin aldı, 54. Sıra Nevşehir’in

Bireylerin en temel ihtiyaçlardan biri olan ve diğer yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için ön koşul sayılabilecek güvenlik boyutu endeksinde en yüksek endeks değeri 0,8222 ile ilk sırayı Artvin alırken, Nevşehir 54. Sırada yer buldu. Güvenlik endeksinde son sırayı 0,3210 ile Muğla aldı.

1

Artvin

0,8222

2

Sinop

0,7860

3

Gümüşhane

0,7697

4

K.maraş

0,7480

5

Rize

0,7472

 

50

Konya

0,6079

51

Karaman

0,5990

52

Kars

0,5982

53

Muş

0,5981

54

Nevşehir

0,5974

55

Tekirdağ

0,5899

56

Ağrı

0,5678

57

Eskişehir

0,5648

58

Kayseri

0,5493

 

76

Mersin

0,4539

77

Düzce

0,4265

78

Adana

0,4224

79

Antalya

0,4114

80

Kilis

0,4041

81

Muğla

0,3210

 

Sivil katılım endeksinde ilk sıra Sakarya’nın oldu, Nevşehir 49. sırada

İnsanların yaşadıkları ilde yaşamını ilgilendiren konularda taleplerini, isteklerini duyurması ve yönetime katkı sağlaması açısından önemli bir boyut olan sivil katılımda en yüksek endeks değeri 0,7967 ile ilk sırayı Sakarya aldı. Nevşehir’in bu kategorideki sırası 49.  Sivil katılım endeksinde son sırayı 0,1017 ile Hakkâri aldı.

1

Sakarya

0,7967

2

Kocaeli

0,6512

3

Sivas

0,6179

4

Çorum

0,5721

5

Rize

0,5713

 

47

Bursa

0,4174

48

Erzurum

0,4168

49

Nevşehir

0,4140

50

Siirt

0,4066

51

Edirne

0,4060

 

77

Diyarbakır

0,2045

78

Van

0,1881

79

Muş

0,1773

80

Ağrı

0,1433

81

Hakkari

0,1017

 

Altyapı hizmetlerine erişim endeksinde İstanbul ilk sırayı, Nevşehir 32. Sırayı aldı

Yaşanılan alanda altyapı hizmetlerine erişilebilme kapasitesi ve memnuniyetini göstermesi açısından yaşam kalitesinin önemli bir boyutunu temsil eden altyapı hizmetlerine erişimde, en yüksek endeks değeri 0,9592 ile ilk sırayı İstanbul alırken, Nevşehir 32.sırada yer aldı. Bu kategoride son sırayı Hakkâri aldı.

1

İstanbul

0,9592

2

İzmir

0,7483

3

Ankara

0,7355

4

Adana

0,6784

 

30

Samsun

0,4848

31

Amasya

0,4674

32

Nevşehir

0,4621

33

Malatya

0,4607

34

Afyon

0,4561

 

77

Siirt

0,1762

78

Iğdır

0,1643

79

Ardahan

0,1604

80

Muş

0,0989

81

Hakkari

0,0320

 

Sosyal yaşam endeksinde ilk sırayı İstanbul aldı, Nevşehir 49 da kaldı.

Güçlü toplumsal ilişkilere, çeşitli sosyal faaliyetlere sahip olma yoluyla bireylerin sağlık, çalışma hayatı gibi diğer yaşam boyutlarını da olumlu etkileyen sosyal yaşam endeksinde ilk sırayı İstanbul aldı. Nevşehir 49.sırada kaldı. Sosyal yaşam endeksinde Şırnak son sırada yer aldı.

 

1

İstanbul

0,6747

2

Uşak

0,6534

3

Bolu

0,6441

4

Ankara

0,6279

 

46

Antalya

0,3975

47

Karaman

0,3943

48

Rize

0,3924

49

Nevşehir

0,3892

50

Elazığ

0,3886

51

Zonguldak

0,3882

52

Hakkari

0,3728

 

76

Yozgat

0,2444

77

Iğdır

0,2356

78

Muş

0,2140

79

Adıyaman

0,2034

80

Mardin

0,1965

81

Şırnak

0,1912

 

Yaşam memnuniyeti endeksinde ilk sıra Sinop’un, 26. Sıra Nevşehir’in oldu.

İnsanların yaşamlarının farklı zamanlarında ve alanlarında ortaya çıkan ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasından doğan tatmin düzeyini ifade eden yaşam memnuniyeti boyutunda en yüksek endeks değeri ile ilk sırayı Sinop aldı. Bu kategoride Nevşehir 26. Oldu. Yaşam memnuniyeti endeksinde son sırayı Tunceli aldı.

1

Sinop

1,0000

2

Afyon

0,9655

3

Bayburt

0,9510

4

Kırıkkale

0,9389

5

Kütahya

0,8907

 

24

Niğde

0,6435

25

Erzincan

0,6331

26

Nevşehir

0,6320

27

Manisa

0,6149

28

Yalova

0,6096

 

77

Hatay

0,2335

78

Antalya

0,2189

79

Diyarbakır

0,1875

80

Osmaniye

0,1062

81

Tunceli

0,0000 Haber: (c) NevşehirMedya


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.