banner461
banner195

Nevşehir'de 4.9 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Nevşehir Belediye Başkanlığı, İbrahimpaşa Mahallesi'nde bulunan akaryakıt satış ve bakım istasyonunu satışa çıkardı. İstasyonun satış bedeli 4 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

Nevşehir'de 4.9 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!
14 Ekim 2015 Çarşamba 14:50

banner143
banner134
 Nevşehir Belediye Başkanlığı, İbrahimpaşa Mahallesi'nde bulunan akaryakıt satış ve bakım istasyonunu satışa çıkardı. İstasyonun satış bedeli 4 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

İLİMİZ BEKDİK MAHALLESİ, TAPUNUN 20 K 3 PAFTA, 3115 ADA, 2 PARSELDE BULUNAN 7000 M² ARSA (AKARYAKIT - LPG SATIŞ VE BAKIM İSTASYONU RUHSATLI) SATILACAKTIR


Nevşehir Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait İlimiz İbrahimpaşa Mahallesi 1. Mıntıka tapunun 20 K 3 pafta, 3115 ada, 2 parselde bulunan 7000 m² arsa, Belediyemiz İmar Planında Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu olarak gözüken taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 28 Ekim 2015 Çarşamba günü Saat: 14:00’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgah sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Muhammen bedel ve teminatlar;

- Tahmini bedeli: 4.900.000,00 TL’dir.

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

6 - Teklifler ihale günü Saat: 13:55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

7 - İhaleyi alan, ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden % 18 KDV’yi aşağıda belirlenen günde 6 eşit taksitte ödeyecek olup;

1 inci taksit: İhale onayını takip eden 30 gün içerisinde, 2 inci taksit: ihale onayını takip eden 60 gün içerisinde, 3 üncü taksit: ihale onayını takip eden 90 gün içerisinde, 4 üncü taksit: ihale onayını takip eden 120 gün içerisinde, 5 inci taksit: ihale onayını takip eden 150 gün içerisinde, 6 ıncı taksit: ihale onayını takip eden 180 gün içerisinde ödeyecektir.

8 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir.

9 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

10 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.


http://emlakkulisi.com/nevsehirde-49-milyon-tlye-satilik-akaryakit-istasyonu/417899

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.