banner461
banner195

Nevşehir'de reklam panoları ihale edilecek

Nevşehir Belediyesi il merkezinde bulunan reklam meteryalleri 10 yıl süreyle kiraya veriyor...

Nevşehir'de reklam panoları ihale edilecek
09 Şubat 2016 Salı 21:58

banner143
banner134
Nevşehir Belediyesi il genelinde, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren Cadde, Bulvar, Sokak ve Meydan gibi alanlarda tespit edilen noktalarda mevcut bulunan reklam panolarını ihale ile kiralıyor.

Toplam 10 yıllığına ihale edilecek olan reklam panoları karşılığında Nevşehir Belediyesi 6 milyon lira gelir elde etmeyi planlıyor...

İşte ihale şartları;
 
İHALE ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE;
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLİMİZ MERKEZDE BULUNAN REKLAM MATARYELLERİ
10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR
1- Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan; 74 adet billboard, 27 adet raket, 85 adet durak raket ve 1 adet megalight, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile 10 yıl sureyle kiraya verilecektir.
2- İhale 19 Şubat 2016 Cuma günü Saat:14:00’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.
A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.
D. İmza sirküleri vermesi
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,
c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.
G.Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.
4-İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
5- Muhammen bedel ve teminatlar;
-10 yıllık kira bedeli: 6.000.000,00 TL’dir.
a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.
6-Teklifler ihale günü Saat:13:55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
7- İhaleyi alan, ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden % 18 KDV’yi aşağıda belirlenen günde 10 eşit taksitte ödeyecek olup;
1.taksit: İhale onayını takip eden 15 gün içerisinde, 2. taksit: 17.02.2017 tarihinde, 3. taksit: 17.02.2018 tarihinde, 4.taksit: 17.02.2019 tarihinde, 5.taksit: 17.02.2020 tarihinde, 6. taksit: 17.02.2021 tarihinde, 7. Taksit; 17.02.2022 tarihinde, 8.taksit 17.02.2023 tarihinde, 9. Taksit; 17.02.2024 tarihinde, 10. Taksit: 17.02.2025 tarihinde ödeyecektir.
8- İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir.
9-İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.
10- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.