banner461
banner195

Nevşehir'de Vergi Haftası kutlamaları devam ediyor

Nevşehir Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman, 27.’ci vergi haftası kutlamaları hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Nevşehir'de Vergi Haftası kutlamaları devam ediyor
23 Şubat 2016 Salı 15:53

banner143
banner134
Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilinci oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve verginin gönüllü olarak ödeme alışkanlığının sağlanması amacıyla bu yıl 22 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında kutlanacak 27.’ci vergi haftasını çeşitli etkinliklerle en üst seviyede kutlamayı planlıyoruz.

          Bilindiği üzere vergi, kısaca kamu harcamalarının finansmanını karşılamak, bütçeyle öngörülen yatırımların kaynaklarının sağlanabilmesi için kişilerden kazançları oranında alınan ve kanuna dayanan harcamalara katılma payıdır. Günümüzde sosyal devlet olmanın koşulları vatandaşlarımıza sunulması gereken hizmetlerdeki artış paralelinde kamu harcamaları ve bunların finansman ihtiyaçlarının artması sonucunu doğurmaktadır.

          Vergilerin zamanında ve eksiksiz olarak toplanması sağlıklı bir ekonomi politikasının temel koşuludur. Devletimizin kalkınması, işsizliğin azaltılması, kamu gelirlerinin istenilen düzeyde toplanmasıyla mümkündür. Vatandaşlarımızın vergi ödeme alışkanlığı, kayıt dışının kayıt altına alınması, belge düzeninin yerleşmesi hususlarında gerekli özen ve hassasiyeti göstereceklerine inancımız tamdır.

          Bu nedenle, yürürlükteki vergi mevzuatının doğru ve etkin bir şekilde uygulanması ve halka benimsetilmesi esastır.

          Gelir teşkilatımızın en önemli amaçlarından biri mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak ve vergicilik hizmetlerini yerine getirirken mükellef memnuniyetini esas almaktır. Bu noktadan hareketle Bakanlığımızca belirlenen devlet gelirleri politikası uygulanırken, mükelleflerin gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda yüksek kalitede hizmet sunarak mükelleflerin yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri amaçlanmaktadır.

Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığınca her yıl düzenlenen vergi haftası ile mükellefler vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirilerek toplumda vergi bilincinin gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. “Ağaç yaşken eğilir” Atasözü doğrultusunda yarının mükellefleri, büyükleri çocuklarımıza vergi ve verginin önemi anlatılarak bu bilincin şimdiden aşılanması gerekmektedir.

          Vergi ödeme alışkanlığının toplumun tüm kesimlerinde yer edinmesi amacıyla vergi haftası boyunca Defterdarlığımız gelir personeli tarafından şehrimizin kalabalık mahallerinde danışmanlık hizmeti sunulması, ilimizin büyük alışveriş merkezlerinden “ Forum AVM ‘de” stant açılması, vergi ve vergilendirme konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen İlköğretim okullarında Defterdarlığımız yetkililerince vergi ve vergilendirmenin önemi konusunda bilgilendirme yapılması, çeşitli hediyeler verilmesi, Defterdarlığımızı ziyaret edecek (ilimiz merkezinden 5) ilköğretim okulu öğrencilerine Defterdarlığımız birimlerinin tanıtılması Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığınca gönderilen hediyelerin verilmesi ve ikramda bulunulması, İlimiz Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünce düzenlenen masa tenisi turnuvası sonucunda 1. 2. ve 3. olan öğrencilere ödüllerinin verilmesi, Ürgüp Tesan Anadolu Lisesin de öğrencilere vergi ve vergilendirmenin önemi konusunda bilgilendirme yapılması, çeşitli hediyeler verilmesi, Devlet ekonomisine katkıları nedeniyle İlimizde en yüksek oranda vergi veren ilk 10 Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerimize İlimiz Kapadokya Lodge Otelin de kokteyl ve vergi ödül töreni düzenlenerek Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL tarafından imzalanan teşekkür belgelerinin takdim  edilmesi.

 Personelimizin birlik ve beraberliğini artırmak için ilimiz Hacıbektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Emine Zehra TURAN tarafından kişisel gelişim semineri verilmesi, ayrıca Yeşilay Şube Başkanımız Şahin GÜNEŞ tarafından sigara ve alkol konusunda bilgilendirme yapılması, yine İlimiz Hacıbektaş Veli Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın İsmail BEKÇİ moderatörlüğün de İlimiz Defterdarı Hatice İŞCEN ERCOŞMAN ve SMMM Odası Başkanı Oruç IRMAK ile mükellefimiz Ahmet YİĞİTOĞLU tarafından vergi ve vergilendirmenin önemi konusunda bilgilendirme yapılması, Kızılay’a kan bağışı, meslek odalarımız ve Defterdarlığımız arasında 4’lü halı saha futbol turnuvası, Maliye Ormanına bakım ve ağaç dikimi yapılması, personelin vergi haftasının kutlanması ve ikramlar da  bulunulması,

          Ayrıca meslek odaları ve mükelleflerimize hem çalışmalarımızın anlatılması, hem de kendilerini bizzat işyerlerinde ziyaret ederek bilgi alışverişin de bulunulması

          Defterdarlığımız tüm birimlerinde mükellef odaklı hizmet anlayışı temel ilke olup, kamu hizmetlerinin etkin, hesap verilebilir, vatandaş beyanına güvenen, şeffaf, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde kamu hizmeti standartlarına uygun olarak yerine getirilmesi esası ilke edinilmiştir.

          Ayrıca, tüm çalışanlarımızla birlikte “ Gülümseyiniz, izah ve ikna ediniz” parolasıyla çalışmalarımızda olumlu ya da olumsuz yaptığımız her işlemde dış müşterilerimiz olan mükelleflerimize, hak sahiplerine ve kurumlara yapılan işlemlerin nedenleri ve yasal dayanakları konusunda bilgilendirme yapmayı görev edinmiş bulunmaktayız.

          Gayrimenkul Sermaye İradı mükelleflerimizin de Kira geliri elde edenlerin mükellefiyet tesisi yaptırmaması, ya da mükellefiyet tesisi yaptırmasına rağmen eksik beyanda bulunulması halinde, vergi kanunlarıyla kendilerine sağlanan bir takım haklardan yararlanamayacaklardır. Gerek konut gerekse işyeri kira gelir elde eden mükelleflerimizin zamanında Vergi Dairemize gerekli bildirimlerde bulanmaları halinde vergi kanunlarının kendilerine sağlamış olduğu haklardan yararlanacaklardır. Konuyla ilgili Defterdarlığımız Vergi Dairesi ve İlçe Malmüdürlüklerin de özellikle beyan dönemlerinde (Mart ayı GMSİ) mükelleflerimizin vergi ödemelerini kolaylıkla yerine getirebilmeleri için danışmanlık büroları oluşturulacak olup,  yaşlı ve hastaların telefonla talep etmesi halinde beyanları bizzat evlerine gidilerek alınacaktır.

Ayrıca Mart ayının beyan ayı olması nedeniyle 1 Mart 2016-25 Mart 2016 tarihleri arasında ücret, Menkul Sermaye İradı, Gayrimenkul Sermaye İradı, Diğer kazanç ve irat elde eden mükelleflerimizin beyannameleri Vergi Dairemiz ve İlçe Malmüdürlüklerince ilimiz ve ilçelerimizdeki alış merkezlerinde açılacak stantlarda kabul edilecektir.

          Bu nedenlerle tüm vatandaşlarımıza siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla sesleniyor, mal ve hizmet alımlarında (fatura, fiş, serbest meslek makbuzu, bilet vb. )belgelerini mutlaka almaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü devletimizce sağlanan hizmetin kalitesinin artması vergilerimizin yeterince toplanmasıyla mümkündür.

          Ayrıca mükelleflerimizin herhangi bir cezalı durumla karşılaşmaması için, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 456 Sayılı Genel tebliği hükümlerine göre, tebliği gereken belgelerin E- Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmektedir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmakta olup, adrese ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

          E- tebligatın 01.01.2016 tarihi olan başlama tarihi Bakanlığımızca 01.04.2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak bu tarihten önce E- tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflerimize 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren E- tebligat yapabilmektedir.

          1- E- tebligat hükümlerinden; Kurumlar Vergisi mükellefleri,

2- Ticari, Zirai ve Mesleki kazançları yönünden Gelir Vergisi mükellefiyeti bulunanlar    ( kazançları basit usulde tespit edilenlerle, gerçek usulde vergiye tabi olan çiftçiler hariç) ile

          3-İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler yararlanmaktadır.

          E-tebligat başvurusunu mükelleflerimiz bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi, E-tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletname ile yetkili kılınan kişiler aracılığıyla Vergi Dairemize bizzat vermeleri gerekmektedir.

          Elektronik imzalı evrak 30 yıl süreyle saklanacaktır.

          Son olarak, Ülkemizi uygar ülkeler seviyesine çıkarmak, geleceğimize umutla bakabilmek için herkesin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi dileğiyle basınımızın siz değerli temsilcilerine, mesai mefhumu gözetmeden güler yüzle hizmet sunan mesai arkadaşlarımızın ve mükelleflerimizin vergi haftasını kutlar, bol kazançlı bir yıl olması dileğiyle,

 

          Saygılar Sunarım.

 

 

 

                                                                               Hatice İŞCEN ERCOŞMAN

                                                                                                  Defterdar   


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.