banner461
banner195

SGK Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Önemli açıklama

Nevşehir SGK İl Müdürlüğü tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile ilgili bilgilendirme açıklaması yapıldı.

SGK Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Önemli açıklama
30 Eylül 2016 Cuma 12:15

banner143
banner134
Nevşehir'de SGK borçlarının yapılandırılması ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BİRİKMİŞ ALACAKLARININ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASI
 
Bilindiği üzere, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih, 29806 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Anılan Kanun ile Kurumumuza borcu olanlara ödeme kolaylığı getirilmiş, ayrıca bazı yeni düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.
 
  • Sigorta Primi
  • İşsizlik Sigortası Primi
  • Sosyal Güvenlik Destek Primi
  • Genel Sağlık Sigortası Primi
  • İsteğe Bağlı Sigorta ve Topluluk Sigortası Primi
  • Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı Primi
  • İdari Para Cezaları
  • Kurumumuzca Tahsil Edilen Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı
  • 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş olan, özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan Sigorta Primleri
Yapılandırma kapsamına giren borçları oluşturmaktadır.
 
Söz konusu borçların, ödenme sürelerinin bittiği tarihten 19.08.2016 tarihine kadar geçen süre için, herhangi bir faiz, gecikme cezası ya da gecikme zammına tabi tutulmadan, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki değişim oranlarına göre hesaplanacak miktar üzerinden ödenmesine imkan tanınmaktadır.
 
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi olan 02.01.2017 tarihine kadar tamamının peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %50 si silinecek,  kalan %50 si tahsil edilecek, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i borçlar terkin edilecektir.
 
İdari Para Cezalarının %50 si ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tutarlar terkin edilecektir.
 
Kanunun yayımlanma tarihinden önce asılları ödenmiş fer’i alacakların yapılandırma kapsamında peşin ya da taksitle ödenmesi halinde kalan %60’ının tahsilinden vaz geçilecektir.
 
30.06.2016 tarihinden önce bitirilmiş özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, Kurum Denetim elemanları ya da yetkili meslek mensuplarınca 31.10.2016 tarihine kadar, fark işçiliğine dair tespit raporları düzenlenmiş olmak şartıyla, yapılandırma kapsamına dahil edilmiştir.
 
Yapılandırmada, peşin ya da ikişer aylık periyodlarda yapılması öngörülen ödemeler ile 6-9-12-18 taksit tercih seçeneği bulunmaktadır.
 
Genel Sağlık Sigortalılarının, GSS prim borçları da ilk 5 ay içinde (31.01.2017 tarihine kadar) müracaat etmeleri halinde borç aslı üzerinden peşin ya da vade farksız 12 ay taksitle yapılandırma kapsamında yer almaktadır.
 
Yine Genel Sağlık Sigortalılarından, bugüne kadar gelir testine müracaat etmeyenlerin, 31.12.2016 tarihine kadar gelir testine müracaat etmeleri halinde, ilk tescil tarihinden itibaren G/2 gelir seviyesinden adlarına tahakkuk etmekte olan GSS prim borçları, yaptıracakları gelir testi sonucuna göre ilk tescil tarihinden itibaren yeniden düzenlenecektir.
 
İl Özel İdareleri ile bunlara bağlı müstakil bütçeli Kamu Tüzel Kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan Spor Kulüplerine, aynı şartlar altında 36 eşit taksitte Kurumumuza olan borçlarını ödeme imkanı sunulmaktadır.
 
Belediyeler ve Belediyelere bağlı müstakil bütçeli Kamu Tüzel Kişiliğini haiz kuruluşlar için aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitle borç ödeme imkanı getirilmiştir.
 
MÜRACAAT SÜRESİ
 
Söz konusu haklardan faydalanabilmek için 31.10.2016 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna,
 
Genel Sağlık Sigortalılarından bugüne kadar gelir testine müracaat etmemiş olanların,
            31.12.2016 tarihine kadar Gelir Testine,
Daha önce Gelir Testine müracaat etmiş olmakla beraber Prim ödemesinde bulunmamış olanların,
            31.01.2017 tarihine kadar Kurumumuza müracaat etmeleri
Gerekmektedir.
 
YAPILANDIRMA YAPANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
 
İhalelere giriş ve Hakediş ödemeleri için gerekli olan “Borcu Yok” yazısı alabilecekler.
Sigorta Primi Teşvik Uygulamalarından faydalanabilecekler.
Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecek.
Tatbik edilmiş olan Hacizler Ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminat iade edilecek.
Yapılandırma kapsamına alınan borçlar için İcra Takibi ve Haciz işlemi yapılmayacak.
Primlerini kendi ödeyenler borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödemeleri ile Sağlık Hizmeti alabilecek.
 
KREDİ İMKANI
 
Kurumumuza borcu olan 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarından, borçlarını ödemeleri halinde Yaşlılık Aylığı bağlanabilecek durumda olanlara uygun şartlarda kredi kullandırılabilmesi için Kurumumuzla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.
 
Bu kapsamda olan Sigortalılarımıza, Sigorta Primi, GSS primi ya da İhya, Askerlik Borçlanması, Doğum Borçlanması gibi hizmet alımından kaynaklanan borçları için Ziraat Bankasından uygun şartlarda kredi kullanarak ödeme kolaylığı sağlanmıştır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
 
Saygılarımızla…

 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.