banner461
banner195

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçları Yapılandırılıyor

27.05.2017 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 Sayılı Kanunla, Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk etmiş olan Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına yeniden yapılandırma imkânı getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçları Yapılandırılıyor
12 Haziran 2017 Pazartesi 18:14

banner143
banner134
27.05.2017 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 Sayılı Kanunla, Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk etmiş olan Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına yeniden yapılandırma imkânı getirildi.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI

2017 yılı Mart (dâhil) önceki aylara ait olan ve 31.08.2017 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan;

* Ödenme imkânı ortadan kalkmamış İsteğe bağlı, Topluluk sigortası primleri dâhil, her türlü sigorta primleri,
* 2016 Şubat öncesi aylara ait ödenmemiş Sosyal Güvenlik Destek Primleri,
* 2017 Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin tespiti yapılan ve 27.05.2017 tarihinden önce tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri,
* 2017 Mart sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup, 31.08.2017 tarihine kadar tebliğ edilmesine rağmen ödenmemiş olan İdari Para Cezaları,
* 6331 Sayılı Kanun kapsamında uygulanan 31.03.2017 tarihine kadar meydana gelmiş iş kazası veya meslek hastalığına ilişkin olan ve 27.05.2017 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş olan İdari Para Cezaları,
* Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilmekte olan Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı,
* Asılları önceden ödenmiş alacakların, Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş fer’ileri,
* 5510 Sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olanların sigorta primleri,
* 2925 Sayılı Kanuna tabi olanların sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
* İş kazası, meslek hastalığı v.s gibi nedenlerle İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından ödenmesi gereken rücu alacaklarının 27.05.2017 tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde 27.05.2017 tarihi itibariyle ödenmemiş olanlar,
Yeniden yapılandırılabilecek Kurum alacakları kapsamında yer almaktadırlar.
BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ
Kapsama giren Kurum alacaklarının yapılandırılabilmesi için borçluların 30.06.2017 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze şahsen ya da posta yoluyla, 30.06.2017 tarihi saat 23:59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Ancak Belediyeler ve bağlı kuruluşlar için başvuru şartı aranmadan, kapsama giren borçlarının 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılması sağlanacaktır.
Başvurular;
* – 4/a kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan prim borçları için bağlı bulunulan,
* - 4/b kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için herhangi bir,
* - İdari Para Cezaları için bağlı bulunulan,
* - İsteğe bağlı Topluluk, ek 5, ek 6, ek 9, 2925 Sayılı Kanuna tabi sigortalıların sigorta prim borçları için bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Merkezine,

Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

*- Peşin ya da ilk taksit ödemeleri 31.08.2017 tarihine kadar, diğer taksitler ise her iki ayda bir ödenmek üzere azami 18 aya kadar taksitte ödenebilecektir.
YAPILANDIRMA NE KAZANDIRIYOR?

1 – Yapılandırılan borçların gecikme cezası ve gecikme zammı (faizleri) siliniyor.
2 - Yapılandırılan borçların 31.08.2017 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, silinen faizler yerine uygulanan Yİ-ÜFE’den kaynaklanan farkın %50 si de siliniyor.
3 – İdari Para cezalarının %50 si ile uygulanmış gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vaz geçiliyor.
4 – Asılları ödenmiş fer’i alacakların %40 ının müracaat konusu edilip, peşin ya da taksitle vadesinde ödenmesi halinde diğer %60 ının tahsilinden vaz geçiliyor.
5 – Sigorta prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanamayanların, yapılandırmanın ödeme şartlarına riayet ettikleri müddetçe sağlık yardımlarından faydalanma hakları devam ediyor.
6 – Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmiyor,
7 – İlk taksit ödenmesi halinde “Borcu Yoktur” yazısı alınabilecek,
8 – Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak,
9 – Cari dönem prim borçlarının ödenmesine dikkat etmek şartıyla sigorta prim teşviklerinden yararlanılabilecektir.

YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ

· Birinci ve İkinci taksitlerin zamanında ve tam ödenmesi, aksatılmaması,
· Taksitlendirilen süre içinde cari ay prim borçlarının “çok zor durum hali” olmaksızın bir takvim yılı içinde iki(2) den fazla ödenmemesi ya da eksik ödenmesi,
· Bir takvim yılı içinde ödenmeyen ya da eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarının, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar faiziyle birlikte ödenmemesi hallerinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir.

DİKKAT EDİLECEK SÜRELER

Başvuru için son gün : 30 HAZİRAN 2017
Peşin/İlk Taksit Son Ödeme Tarihi : 31 AĞUSTOS 2017
İkinci Taksit Son Ödeme Süresi : 31 EKİM 2017

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.