banner461

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergahı

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunumun 6’ncı Maddesi ile aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Toplantı Yeri ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâhının Belirlenmesi...

banner503
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergahı
18 Ocak 2017 Çarşamba 16:29

banner143
banner134
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunumun 6’ncı Maddesi ile aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Toplantı Yeri ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâhının Belirlenmesi başlıklı 3'ncü Maddesinde;
"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir.
İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanların, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir."’ denilmektedir.
Bu nedenle; Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan dört siyasi parti, en çok üyeye sahip üç sendikanın il temsilcileri, belediye başkanlığı ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olmak üzere toplam (14) kuruluşun yazılı görüşleri alınmış; Bunlardan Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞL1K-SEN) toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı olarak “Kurşunlu Camii önünden başlayıp, Öğretmenevi kavşağından Türk Telekom önü Diriliş Meydanm'a kadar belirlenmesinin uygun nlara&ı” şeklinde görüş bildirmişler, ancak 2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yiirüvüsleri Kanununun Yasak yerler başlıklı 22. Maddesinde “Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.” denildiğinden, Kurşunlu Camii önünün pygun olmayacağı, diğer kuruluşlar ise mevcut güzergâhların aynen kalması şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Ayrıca daha önceden belirlenen 2 NOLU BÖLGE (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanı) “Aksaray Caddesi Yeni Sanayi 9’uncu Blok-lO’uncu Blok ve 11 ’inci Blok’un kesiştiği parkın yanı ve Sanayi Camisinin önünde bulunan alan Toplanma Alanı, Toplanma yeri olan Sanayi Camisi önünde bulunan sanayi meydanından başlayarak, Fevzi Çakmak Caddesi ve Aksaray Caddesinin sağ şeridini takiben, yaya kaldırım ve bankete taşmamak, çift yönlü sol şeridi araç trafiğine açık bulundurmak üzere toplantı alanı olan Eski Sebze Pazarı yerine kadar olan güzergâh, Yürüyüş Güzergâhı; Eski Açık Sebze Pazarı Yeri Toplantı (Miting) Alanı” için bu güne kadar Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması yönünde her hangi bir talep olmamış, görüşü alman kuruluşların görüş yazılarında da talep olmadığından ve (1) ve (3) Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanının İlimiz için ihtiyaçları karşıladığından 2 Nolu Bölgenin iptal edilmesini,
İlimiz merkezinde yapılacak olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri için, yer ve güzergâh
olarak, 
^    1 NOLU (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanı):    ~
İbrahim Paşa Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Yunus Emre Caddesinin kesiştiği kavşaktan Yeni Kapalı Pazar Yerinin kuzey tarafındaki Borsa Kavşağı istikametinde bulunan alan Toplanma Alanı,
Borsa Kavşağından. Atatürk Bulvarının ve Kayseri Caddesinin sağ şeridini takiben, yaya kaldırımına ve bankete taşmamak, sol şeridi araç trafiğine açık bulundurmak üzere toplantı alanı olan Türk Telekom İl Müdürlüğü önündeki alana kadar olan güzergâh Yürüyüş Güzergâhı,
Türk Telekom Î1 Müdürlüğü önü (Diriliş Meydanı) Toplanma Miting Alanı,
2 NOLU ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanı):
İbrahim Paşa Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Yunus Emre Caddesinin kesiştiği kavşaktan Yeni Kapalı Pazar Yerinin kuzey tarafındaki Borsa Kavşağı istikametinde bulunan alan Toplanma Alanı,
Borsa Kavşağından, Atatürk Bulvarının ve Kayseri Caddesinin sağ şeridini takiben, yaya kaldırımına ve bankete taşmamak, sol şeridi araç trafiğine açık bulundurmak üzere toplantı alanı olan Kayseri Caddesi Sahil Sokak hizasından Damat İbrahim Paşa Bulvarı ile Ali Dirikoç Bulvarının kesiştiği (Niğde Yol Kavşağına) kadar olan sağlı-sollu alan, güzergâh Yürüyüş Güzergâhı,
Kayseri Caddesi Sahil Sokak hizasından Damat İbrahim Paşa Bulvarı ile Ali Dirikoç Bulvarının kesiştiği (Niğde Yol Kavşağına) kadar olan sağlı-sollu alan Toplanma (Miting) Alanı olarak belirlenmesi,
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 26’ncı Maddesi gereğince, yukarıda tespit edilen yerlerde düzenlenecek Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne ilişkin çağrı ve propaganda amacı ile kullanılan basılı, çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlar ile afiş, pankart, bayrak, flama vb. materyallerin yapıştırılması veya asılması gerekenlerin, sabit ilan panoları, billboardlar ile toplanma yeri, yürüyüş güzergâhı ve toplantı yerine, 2911 Sayılı Kanunun 10'ncu Maddesinde belirtilen süre içerisinde asılması veya yapıştırılması hususunu; 
 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.