banner461

TTA Gayrimenkul Nevşehir ve 5 ildeki gayrimenkullerini özelleştiriyor!

TTA Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nevşehir, Aydın, Bingöl, Hakkari, Sivas ve Van'da bulunan gayrimenkullerini özelleştiriyor. İ

banner503
TTA Gayrimenkul Nevşehir ve 5 ildeki gayrimenkullerini özelleştiriyor!
03 Haziran 2016 Cuma 12:27

banner143
banner134
TTA Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü, Aydın, Bingöl, Hakkari, Nevşehir, Sivas ve Van'da bulunan gayrimenkullerini özelleştiriyor. İhale için son teklif verme tarihi 29 Haziran 2016 olarak belirlendi.​

TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR
tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.
 


 Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Kalaba Mahallesi, 375 no.lu parseldeki 480,00 m2yüzölçümlü arsa üzerindeki 8/244 arsa paylı, 1. Kat, 14 Bağımsız Bölüm No.lu Büro

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.
4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.