banner461
banner195

Ürgüp Belediyesi Kapalı Otoparkı İhale İle Kiraya Verecek

Ürgüp Belediyesinin malı olan Kapalı Otopark, ihale ile kiraya verilecek.

Ürgüp Belediyesi Kapalı Otoparkı İhale İle Kiraya Verecek
26 Ekim 2015 Pazartesi 14:22

banner143
banner134
 Ürgüp Belediyesinin malı olan Kapalı Otopark, ihale ile kiraya verilecek.

Mülkiyeti Ürgüp Belediyesine ait olup İmran Mahallesi Güllüce Caddesi Turgut Özal İş Merkezi alt kısımda bulunan 40 kamyon, 33 otomobil kapasiteli 4485 M2 miktarındaki Kapalı Otopark, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı.

Aylık 2.000 TL bedelle çıkılan ve 3 yıl üzerinden hesaplanan geçici teminatı 2,160 TL olan ihalenin Belediyeden yapılan ihale ilanı şu şekilde: 

 

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-      İhale 11.11.2015 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemizde encümen huzurunda yapılacaktır.

2-      Kapalı Otopark Yerine ait aşağıda belirtilen geçici teminat ihale saatinden önce (En Geç 14.15’e Kadar) belediyemize yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Kiraya verilecek Kapalı Otopark yerinin ilk yıldan sonraki yılların aylık kira bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir.

4-      Kiraya verilecek Kapalı Otoparkın kira bedelleri aylık peşin olarak ödenecek olup Üst üste iki aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde (yatırılmaması) kira bedelleri 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen günlük gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek ihale tek taraflı fesh edilecektir.

5-      İhaleye girecekler, ihale ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı almaları şarttır.

Sabıka kaydını ibraz etmeyenler ile ertelenmiş bile olsa yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar ihaleye katılamayacaklardır.

6-      İhaleye katılacaklar en az 1 yıllık vergi mükellefi olması (Ticaretle uğraştığına dair vergi mükellefi) ve ihale tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ödenmeyen ve kesinleşmiş vergi, SGK ve benzeri borçlarının bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınmış belge getirilmesi şarttır.

7-      İhaleye katılanlar en az 5 yıldan beri bu veya buna benzer işi (oto park işletmeciliği) yaptığına dair belge ibraz etmek zorundadır.

8-      İhaleye katılacaklar ihale günü saat 14.15’e kadar 2.160,00 TL tutarındaki geçici teminatı ile kapalı otoparka kurulacak olan güvenlik sistemi için (Kamera sistemi) 10.000,00 TL tutarındaki ek geçici güvence bedelini belediyemize yatırmak zorundadır. Geçici teminatı, güvence bedelini yatırmayanlar ile belediyemize su ve benzeri herhangi bir borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

9-      İhaleye herhangi bir Firma, şirket veya kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve ihaleye girme Yetki Belgesini (Noter onaylı) ibraz edecekleri gibi, tüm şirket ortakları imzaya yetkili kişiye şahsi vekâletlerini verecek veya hazırlanacak sözleşmeyi tüm ortaklar imzalayacaktır.

10-  İş bu ihaleye ait ilan, reklam, vergi, resim, harç gibi her türlü yasal giderler kiracıya ait olacaktır.

11-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12-  Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

 

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ve 100,00 TL bedelle satın alınabileceği ilanen duyurulur. 07.10.2015 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.