banner461
banner195

Valilikten Enerji Verimliliği Emri

Nevşehir Valiliği ilimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan enerji verimliliğinin artırılmasını amaç edinen bir emir yayınladı.

Valilikten Enerji Verimliliği Emri
01 Şubat 2016 Pazartesi 13:16

banner143
banner134
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Valiliği ilimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan enerji verimliliğinin artırılmasını amaç edinen bir emir yayınladı. Bu emre göre kamu kurum ve kuruluşlarında elektrikli ısıtıcılar kesinlikle kullanılmayacak, hareketli sensörlü aydınlatma lambaları kullanılacak, her kurum bu konuyla ilgili bir sorumlu belirleyecek. 

Doğal enerji kaynaklarının kıtlığı ve enerjiye olan talebin artması nedeniyle; Nevşehir İli sınırları içerisinde, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarında görevli personelin; enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilerek, elektrik ve ısı enerjisi öncelikli olmak üzere enerji tüketiminin azaltılması ve enerji kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasının sağlanmasına ilişkin genel usul ve esasları söz konusu emirde ele alındı.

Bu Genel Emir, amaç maddesi doğrultusunda Nevşehir il sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarınca enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik alınacak tedbirleri kapsayan emirde; “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 29314 Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği. 2008/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 2008/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 2008/55 Sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi. Enerji Verimliliği Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu binalarda ısı yalıtımı, ısıtma, soğutma ve sıcak su sistemleri, asansör ve aydınlatma sistemleri, üretim tesislerinde ise enerji kullanımını ilgilendiren tüm konuları kapsayan enerji etütleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanan bilgiler doğrultusunda yapılacak ve özellikle Başbakanlık Enerji Verimliliği Genelgeleri ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca kamunun alacağı tedbirler tüm kuruluşlarca eksiksiz olarak yerine getirilecek. Enerji verimliliği çalışmalarına öncülük etmek amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurum niteliğindeki meslek odaları bir ay içinde kendi sorumluluklarında bulunan yerlerdeki mevcut akkor flamalı lambaları, beşte bir oranında elektrik sarfiyatıyla aynı verimi veren ve ortalama 3 ay içerisinde kendi maliyetini karşılayacak oranda enerji tasarrufu sağlayan tasarruflu ampullerle değiştirecekler. Bu uygulamaya ilişkin bilgiler, her bir kurum ve kuruluş tarafından, bağlı veya ilgili bulunan bakanlık aracılığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilecek, Valiliğe de bilgi verilecek. Elektrikli soba ve su ısıtıcısı gibi ısıtıcıların kamu binalarında kullanılması kesinlikle önlenecek. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi vb. elektrikli büro aletlerinin kullanılmadığı zamanlarda kapatılması sağlanacak. Kamu binalarındaki ilan panolarında aylık olarak, elektrik, su, doğalgaz ve ısıtma giderlerinin gösterilmesi ve yıllık grafiklerinin çıkarılması sağlanacak. Enerji tüketiminin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması konusunda, İlimizdeki kurum ve kuruluşlar ile meslek odaları yetkili amirlerince gerekli önlemler alınacak, kontrol ve denetimler konusunda hassasiyet gösterilecek. Belediyelerin kendisine ait olan ve kiralık olarak verdiği reklam panolarının boş kaldığı zamanlarda enerji verimliliği ile ilgili afişler asılacak. Bütün kamu kuruluşlarında, işletmelerde, okullarda, mahalle ve köy yerleşimlerinde enerji verimliliği konusu sürekli gündemde tutulacak ve hedef grupların niteliklerine göre farklı kampanyalar düzenlenecek. Bu konuda yerel medya kuruluşları ile gerekli işbirliği yapılacak, genç ve çocuklarımızın bu konuda bilinçlendirilmeleri ve enerji verimliliği gönüllüsü olarak hareket etmesi için gerekli tedbirler alınacak. Meslek odaları ve üniversiteler ile işbirliği halinde mühendislere, öğretmenlere, muhtarlara ve din görevlilerine yönelik eğitim programları düzenlenecek. MEDAŞ Meram Elektrik A.Ş İl Müdürlüğünce, toplumdaki enerji tasarrufu ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkı yapmak ve yürütülen enerji tasarrufu çalışmalarının etkinliğini arttırmak amacıyla İlimizde iyi uygulama örnekleri tespit edilecek, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden temin edilecek afiş ve broşürlerin dağıtımı, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak da konuyla ilgili haberlerin yerel basında yer alması sağlanacak. Belirlenecek bir program dahilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, enerji verimliliği konusunda ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Öğrencilerin ders yılı içerisinde hazırlayacakları ödev ve projelerde enerji verimliliği ile ilgili konulara yer verilmesi sağlanarak, ilköğretim öğrencileri arasında resim ve kompozisyon, lise ve dengi okul öğrencileri arasında ise proje dalında enerji tasarrufu konulu yarışmalar düzenlenecek, sonuçlan diğer faaliyetler ile birlikte Valiliğimize bildirilecek. Her kurum kendi içinde bir iç genelge çıkartarak bu konuda alınan tedbirleri izleyecek, kendi personelini bilinçlendirmek amacıyla hizmet içi eğitim düzenleyecek. İl Müftülüğünce camilerde Cuma hutbelerinde enerjinin verimli kullanılması konusu işlenecek. Kamu kuruluşları ve yerel yönetimlere ait binalarda alınması gereken tedbirler bir takvime bağlanacak. Enerji verimliğine yönelik tedbirlerden mümkün olanların hemen, diğerlerinin de en kısa süre içinde uygulamaya konulması sağlanacak. Müstakil binalarda oturan kamu kurum ve kuruluşları bugüne kadar bina yalıtımını yaptırmamışlarsa hemen harekete geçerek en kısa sürede bina yalıtımını yaptıracaklar. Park ve bahçe aydınlatmaları saat 24.00’den sonra %50 azaltılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında; merdivenlerde, koridorlarda ve tuvaletlerde hareket sensörlü lambalar kullanılacak. 19-Binalarda iç hacim konfor sıcaklık değeri 22 0C’nin aşılmaması için; radyatörlerde sıcaklık ayarlı termostatik vana bulundurulacak. Belediyelere ait çöp depolama alanları bir yönüyle küresel ısınmaya sebep olan metan gazı kaynağı olmakla birlikte diğer yönüyle bu metan gazı elektrik ve ısı enerjisi üretiminde önemli bir enerji kaynağıdır. Bu kaynakların zararlı etkisini bertaraf etme veya enerji üretebilme imkanının olup olmadığının araştırılması ve mümkünse bu alanların enerji kaynağına dönüştürülmesi sağlanacaktır. Geri dönüşüm özelliğine sahip olan katı atıkların (kağıt, cam, plastik, metal vb.) kaynağında ayrı toplanması esas olduğundan; belediyeler, katı atıkların kaynakta ayrıştırılmasına yönelik çalışma yapacaklar. Ambalaj atıklarının yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını, depolanmasını, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. Geri dönüşüm konusunda; Belediyeler proje yaparak, Kalkınma Ajansı, Ulusal ve Uluslararası kaynaklardan alacakları destekle yatırımlar gerçekleştirecekler. Belediyeler, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda örneğin; rüzgar enerjisi, baca gazından ısı geri kazanım sistemlerinin kullanılması, Güneş Enerjisi Santral Kurulumu(GES), ısı, buhar, elektrik, soğutma, basınçlı hava gibi faydalı enerjilerin tedariki, tarımsal sulama, çevre düzenlemesinde minimum enerji kullanımı, metan gazının elektrik ve ısı enerjisine dönüştürme gibi verimlilik artırıcı projeler yaparak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, DSİ Bölge Müdürlüğü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kalkınma Ajansları, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, MEDAŞ Nevşehir Müessese Müdürlüğünden alacakları destekle yatırımlar gerçekleştireceklerdir. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm konularında yapılacak çalışmaları ve müracaatları kolaylaştırıcı destek ve katkıyı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri sağlayacaklardır. Başbakanlık Genelgeleri ve İçişleri Bakanlığının Genelgesi ve ekleri; kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, okulların, OSB’lerin, sanayi ve ticaret odalarının web sayfasında yayınlanacak ve güncel tutulacak”.  


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.