HİCİM BABA TÜRBESİ VE İCİK KÖYÜ


Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Okunma 29 Haziran 2020, 11:25

HİCİM BABA TÜRBESİ VE İCİK KÖYÜ
Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ
İcik Köyü, Nevşehir’e 15 KM uzaklıkta bir merkez ilçe köyüdür.16 YY Tahrir defteri kayıtlarında İcik Köyü adına rastlanamamaktadır. Ancak Damat İbrahim Paşa’nın Aksaray ve Konya yöresinde yaygın olarak konaklayan konar/göçer Türk/Türkmen aşiretlerini Nevşehir ve bölgesine ikamet etmeye teşvik ettiği ve vergi kolayları sağladığı, arsa tarla verdiği bilinmektedir.
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz tespitlerine göre, İcik isimli Türkmen cemaati şuanda mevcut İcik Köyüne yerleştirilmiştir. Bu durumda İcik Köyünün tarihinin Damat İbrahim Paşa ile başlaması mümkün görülmektedir. Köyde bulunan Hicim Baba Türbesi de bunu kanıtlamaktadır.
Hicim Baba Türbesi,17.YY dan kalma eser Nevşehir ili İcik Köyünde bulunmaktadır.Üstü tonozla örtülüdür.Köy Muhtarlığı tarafından bakımı yapılmakta ve korunmaktadır.
Rivayete göre; Baba Yusuf ’un Horasan’dan bu bölgeye gelen yedi kardeşten biri olup, bugünkü Nevşehir Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünün kuzeydoğusundaki Erdaş Dağı civarında yaşadığı şeklinde bir inanış vardır. Diğer kardeşlerinin ise Âşık Dede, Hicim Baba, Ese Dede, Karaşık Dede ve Ramazan Dede olduğu kabul edilmektedir.
Hicim Baba’nın da bu bölgenin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan önderlerden biri olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca Horasan’dan gelen yedi kardeşten biri olduğuna inanılmakta, diğer kardeşlerinin Âşık Dede, Ese Dede, Ramazan Dede, Karaşık Dede ve Baba Yusuf olduğu kabul edilmektedir Nevşehir Merkez’e bağlı İcik köyünde bulunan türbe yapısının da, oldukça eski olduğu ve Damat İbrahim Paşa zamanında yaptırıldığı tarihçilerce benimsenen durumdur.
Yaşlı köylülerin aktardıklarına göre, mezarı yol altında kalan Hicim Baba, Damat İbrahim Paşa’nın rüyasına girerek yerinin belirlenmesini istemiştir. Bunun üzerine de dönemin sadrazamı rüyasında gördüğü mevkiiye bu şahsiyetin türbesini yaptırmıştır. Türbenin duvarında “Hicim Baba Türbesi, Damat İbrahim Paşa Hayratı” yazılıdır.
Türbedeki asasının/tokmağının da çok eski olduğu ve bu asanın yakın zamana kadar çocuğu olmayanlara veya aklî dengesi bozuk olanlara şifa için kullanıldığı belirtilmektedir. Ayrıca bu tokmağa da kutsiyet atfedilmekte olup, zarar verenlerin başlarına bir takım sıkıntılar getirdiğine inanılmaktadır. Yine yakın zamana kadar “Akıl Veren Baba” olarak da adlandırılan bu şahsiyetin akıl hastalarına şifa dağıttığı inancından hareketle, çevre köy, kasaba ve illerden buraya akıl hastalarının getirilerek geceleyin türbe içerisine geçirmektedir.
Hiçim Baba Türbesi Acıgöl ilçesine yakın bölge de İcik köyündedir.Tüf taşından yapılmış olan bu türbe üç mekandan oluşmaktadır. Yapının üst örtüsünde meydana gelen tahribatlar, için yapılan tamiratlarla onarılmaya çalışılmış, fakat bu tamiratların özgünlüğü bozduğu görülmektedir.
Türbe sahibi Hiçim Baba ile ilgili genel görüş, Belli bir kitabe olmamasına rağmen, bölgede yerleşmiş olan Selçuklu liderlerinden biri olarak ismi geçmektedir. Bir türbe ve mescitten oluşan bu yapıyı ziyaret eden kişiler namaz kılarak ve ibadet ederek buraya çeşitli hediyeler bırakmaktadırlar.
İcik Köyü tarım ve hayvancılık ile geçinmektedir. Köyden kente göç erozyonu bu köyü de çok fazla olmasa da etkilemiştir. 1990 yılında 1407 kişinin yaşadığı köyde, 2007 yılında 1739, 2010 yılında 1752 ve 2019 yılında 1614 kişi yaşamaktadır.
Yararlanılan Kaynaklar:
-A. Kozan; Sözlü ve Yazılı Tarihe Göre Nevşehir Bölgesinde Horasan Erenleri Olarak Bilinen Şahsiyetler , İsamveri.org.tr(erişim 29.06.2020)
Zeynep Korkmaz; Nevşehir ve Yöresi Ağızları ,TDK yayını,1994
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.